Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Zapytania ofertowe oraz wybór najkorzystniejszej oferty

Zapytania ofertowe oraz wybór najkorzystniejszej oferty

 

Zapytanie Ofertowe na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Lisków i jednostek organizacyjnych Gminy Lisków.
Formularz oferty na prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy Lisków i jednostek organizacyjnych Gminy Lisków.   

 

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia: Zakup wyposażenia gastronomicznego w postaci pieca konwekcyjno-parowego, 5-półkowego w ramach konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw"

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia: Zakup wyposażenia gastronomicznego w ramach konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw"

Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 19.11.2018 r. dotyczącego: Zakupu wyposażenia gastronomicznego w ramach konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" - ROI.ZO.271.5.2018.KK

Zapytanie ofertowe - Zakup wyposażenia gastronomicznego w ramach konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" - ROI.ZO.271.5.2018.KK  

Zapytanie ofertowe - Zakup wyposażenia gastronomicznego w ramach konkursu "Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw" - ROI.ZO.271.4.2018.KK

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia: Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lisków

Zapytanie ofertowe - Sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lisków

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia: ZAKUP SADZONEK DRZEW MIODODAJNYCH 

Zapytanie ofertowe - ZAKUP SADZONEK DRZEW MIODODAJNYCH

Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania 

Protokół z przeprowadzonego zapytania ofertowego dotyczącego zamówienia: Rewitalizacja miejsca spotkań kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Lisków, w celu zwiększenia aktywności mieszkańców 

Zapytanie ofertowe na Rewitalizację miejsca spotkań kół gospodyń wiejskich z terenu Gminy Lisków, w celu zwiększenia aktywności mieszkańców .

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3  

 

Protokół z oceny ofert w ramach rozeznania w cenie do składania ofert na „Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Lisków w

2018 roku"

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania w cenie na „Dożywianie dzieci w szkołach z terenu Gminy Lisków w 2018 roku" 

Zapytanie ofertowe na: Zakup wyposażenia gastronomicznego służących do przygotowywania potraw w postaci: kuchni gazowej 4-palnikowej, frytkownicy elektrycznej oraz dwóch taboretów gazowych

 
 
 
 
 
 
 
 

Zapytanie ofertowe na Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pod nazwą „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zakrzyn”

Zapytania ofertowe do projektu: Zakup strojów dla Kapeli i Zespołu Ludowego „Liskowianie" do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategi rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach pomocy działań Osi 3 ale przyczynią się do osiągnięcia celów tej osi.

Zapytania ofertowe do projektu: „Wielkopolski Festiwal Zup" do wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażania lokalnych strategi rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach pomocy działań Osi 3 ale przyczynią się do osiągnięcia celów tej osi.

Zapytanie ofertowe na: MATERIAŁY BIUROWE w ramach projektu "Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków"

Zapytanie ofertowe na: ubezpieczenie sprzętu w ramach projektu "Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków"

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt: "Zakup i dostawa sprzętu teleinformatycznego i oprogramowanie wraz z instalacją"

Zapytanie ofertowe na: Kurs podstawowej obsługi komputera i Internetu

Zapytanie ofertowe na: MATERIAŁY BIUROWE w ramach projektu "Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków"

Zapytanie ofertowe na: dostarczenie naczyń jednorazowego użytku na spotkania z mieszkańcami

Zapytanie ofertowe na: dostarczenie artykułów spożywczych na spotkania z mieszkańcami

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt.: „Opracowanie strony internetowej projektu w ramach „Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków" z hostingiem

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pt.: „Materiały Promocyjne w ramach projektu „Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków"

Zapytanie ofertowe na: opracowanie strony internetowej w ramach projektu „Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków" z hostingiem

Zapytanie ofertowe na: MATERIAŁY PROMOCYJNE  w ramach projektu  „Łagodzenie skutków wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków”