Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Wybory » Wybory uzupełniające do Rady Gminy Lisków

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Lisków

Obwieszczenie Komisarza wyborczego w Kaliszu z dnia 11 lutego 2008 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lisków przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2008 r.

 

OBWIESZCZENIE

KOMISARZA WYBORCZEGO

w Kaliszu

z dnia 11 lutego 2008 r.

 

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lisków przeprowadzonych w dniu 10 lutego  2008 r.

 

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn.  zm.[1]) Komisarz Wyborczy w Kaliszu podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lisków przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2008 r.

 

I.

 

A.          Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.

B.          Wybierano 1 radnego spośród 4 kandydatów zgłoszonych na 4 listach kandydatów.

C.          Wybrano 1 radnego.

D.         Uprawnionych do głosowania było 924 osób.

E.         W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 340 wyborców, to jest 36,80 % uprawnionych do głosowania.

F.           Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 340.

G.         Głosów ważnych oddano 338, to jest 99,41 % ogólnej liczby głosów oddanych.

H.         Głosów nieważnych oddano 2, to jest 0,59 % ogólnej liczby głosów.

 

II.

 

Wyniki wyborów:

Okręg wyborczy nr 8, w którym wybierano 1 radnego.

A.          Wybory odbyły się.

B.          Głosowanie przeprowadzono.

C.          Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 340

D.         Głosów ważnych oddano 338

E.          Radnym został wybrany:

   z listy nr 1       KWW PRZYJAZNA GMINA

   1)  ROSIAK Tadeusz Waldemar

F.           W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

      w Kaliszu

        /-/ Marian Raszewski[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz.1592 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Michalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (12/02/2008 09:34:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: (12/02/2008 09:34:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (12/02/2008 09:34:22)
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie z dnia 21 stycznia 2008 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lisków w okręgu wyborczym Nr 8 zarządzonych na dzień 10 lutego 2008 r.

OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LISKOWIE

z dnia 21 stycznia 2008 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego

w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lisków

 w okręgu wyborczym Nr 8

zarządzonych na dzień 10 lutego 2008 r.

 

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 34 poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766) Gminna Komisja Wyborcza w Liskowie podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego.

Okręg Nr 8

Lista nr 1 – KWW PRZYJAZNA GMINA

    1.ROSIAK Tadeusz Waldemar, lat 41, zam. Lisków

Lista nr 2 – KWW BUDY LISKOWSKIE II

    1.WOJCIECHOWSKI Michał Kazimierz, lat 22, zam. Budy Liskowskie

Lista nr 3 – KWW LISKÓW-PRZYSZŁOŚĆ OBYWATELSKA

    1.DOLACIŃSKA Marianna, lat 58, zam. Lisków

Lista nr 4 – KWW "RAZEM DLA GMINY LISKÓW"

    1.MIKOŁAJCZYK Zenon, lat 66, zam. Lisków

 

 

                                                                         Przewodnicząca

                                                                                         Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                        w Liskowie

                                                                                                                  /-/  Urszula Gierosz

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Michalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (04/02/2008 16:39:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: (04/02/2008 16:39:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (04/02/2008 16:39:20)
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie z dnia 21 stycznia 2008 r. o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lisków w okręgu wyborczym Nr 8

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie

z dnia 21 stycznia 2008 r.

 

o przyznanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lisków w okręgu wyborczym Nr 8, zarządzonych na dzień  10 lutego 2008 r.

 

 

Na podstawie art. 64o ust. 8 ustawy z  dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza  do rad  gmin,  rad powiatów i sejmików województw / Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm./, Gminna Komisja Wyborcza w Liskowie podaje informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lisków w okręgu wyborczym Nr 8, zarządzonych na dzień  10 lutego 2008 r.

 

W dniu 21 stycznia 2008 r. Gminna Komisja Wyborcza w Liskowie dokonała losowania  numerów  dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lisków w okręgu wyborczym Nr 8, zarządzonych na dzień  10 lutego 2008 r.

W wyniku losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 7 – Ordynacja wyborcza do rad gmin …, przyznano następujące numery :

 

1/  Lista Nr 1  -  Komitet Wyborczy Wyborców PRZYJAZNA GMINA

2/  Lista Nr 2  -  Komitet Wyborczy Wyborców BUDY LISKOWSKIE II

3/  Lista Nr 3  -  Komitet Wyborczy Wyborców LISKÓW – PRZYSZŁOŚĆ

                      OBYWATELSKA

4/  Lista Nr 4  -  Komitet Wyborczy Wyborców „RAZEM DLA GMINY

                      LISKÓW”

 

 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

               w Liskowie

 

        /-/ Urszula Gierosz

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Michalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (04/02/2008 16:14:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: (04/02/2008 16:19:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (04/02/2008 16:19:22)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 21 września 2009 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lisków w okręgu wyborczym nr 1 przeprowadzonych w dniu 20 września 2009 r.

OBWIESZCZENIE

KOMISARZA WYBORCZEGO

W KALISZU

z dnia 21 września 2009 r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lisków

przeprowadzonych w dniu 20 września 2009 r.

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.1) Komisarz Wyborczy w Kaliszu podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lisków przeprowadzonych w dniu 20 września 2009 r.

I

 

A.

Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.

B.

Wybierano 1 radnego spośród 1 kandydata zgłoszonego na 1 liście kandydatów.

C.

Wybrano 1 radnego.

II

 

A.

Głosowania nie przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym, tj. okręgu nr 1, w którym liczba zarejestrowanych kandydatów była równa liczbie mandatów w okręgu.

 

III

Wyniki wyborów:

Okręg wyborczy nr 1, w którym wybierano 1 radnego.

A. Wybory odbyły się.

B. Głosowania nie przeprowadzono.

C. Radnym został wybrany :

z listy nr 1

KWW PRZYJAZNA GMINA

1)

SZURMIŃSKI Jan Marek

D. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

 

Komisarz Wyborczy

w Kaliszu

 

 

/-/Wojciech Vogt

 

___________

      1  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (21/09/2009 13:26:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: (21/09/2009 13:26:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (21/09/2009 13:26:30)
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej w Liskowie

INFORMACJA

 

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Liskowie

z dnia 18 stycznia 2008 r.

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm./ podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Liskowie powołanej    do przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lisków w okręgu wyborczym Nr 8, zarządzonych na dzień 10 lutego 2008 r.:

 

 

1.     Marianna Pawlak -  Przewodnicząca Komisji

2.     Wiesław Tomaszewski -  Zastępca Przewodniczącej Komisji

 

 

Członkowie:

 

3.     Anna Maria Domińska

4.     Lilla Uram

5.     Małgorzata Trzeciak

 

  

 

                                                                                      Przewodnicząca

                                                                     Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3

                                                                                        w Liskowie

                                                                                  /-/ Marianna Pawlak

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Michalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (21/01/2008 14:27:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: (04/02/2008 16:05:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (04/02/2008 16:04:56)
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie z dnia 24 sierpnia 2009 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lisków bez głosowania.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie

z dnia 24 sierpnia 2009 r.

o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach uzupełniających

do Rady Gminy Lisków

bez głosowania

 

Na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r.  Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111) Gminna Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców, co następuje:

 

1.                  W okręgu wyborczym nr 1 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Lisków wybory uzupełniające dotyczyły obsadzenia mandatu, Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała  1 kandydata na radnego.

W związku z tym, na podstawie art. 188 Ordynacji wyborczej w okręgu nr 1 głosowania w wyborach do Rady Gminy Lisków nie przeprowadza się.

 

2.                  Za wybranego na radnego Gminna Komisja Wyborcza uznaje następującego zarejestrowanego kandydata:

     z listy nr 1  KWW PRZYJAZNA GMINA

        1. SZURMIŃSKI Jan Marek

 

 

                                                                                      Przewodnicząca

                                                                             Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                       

                                                                                  /-/ Maria Krupińska

                             

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (25/08/2009 14:17:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: (25/08/2009 14:17:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (25/08/2009 14:17:50)
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie o publicznym losowaniu numerów zarejestrowanych list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających

 

KOMUNIKAT

Gminnej Komisji Wyborczej w  Liskowie

z dnia 17 stycznia 2008 r.

 

 

Na podstawie art. 64o ust. 7 ustawy z  dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do  rad gmin, rad powiatów i sejmików województw / Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm./ Gminna Komisja Wyborcza w  Liskowie w drodze publicznego losowania przyznaje numery zarejestrowanym listom kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lisków w okręgu wyborczym Nr 8, zarządzonych na dzień  10 lutego 2008 r.

 

 

Publiczne    losowanie    odbędzie   się   w   dniu   21   stycznia    2008 r.   /poniedziałek/    o godz. 11 00 w Urzędzie Gminy w Liskowie, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56, pokój  Nr 9 /sala posiedzeń/

 

 

 

 

 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej 

              w Liskowie

 

                                                                                             /-/ Urszula Gierosz
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Michalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (18/01/2008 09:16:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: (18/01/2008 09:16:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (18/01/2008 09:16:08)
Uchwała Nr 6/2009 Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lisków w okręgu wyborczym Nr 1, zarządzonych na dzień 20 września 2009 r.

                     

UCHWAŁA Nr  6/2009

Gminnej Komisji Wyborczej

w Liskowie

z dnia 24 sierpnia 2009 r.

 

w sprawie nieprzeprowadzenia głosowania w   wyborach   uzupełniających   do   Rady  Gminy Lisków w okręgu wyborczym Nr 1, zarządzonych na  dzień 20 września 2009 r.

 

                Na podstawie art. 188 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592,   z 2007 r.  Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz  z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111/ uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Stwierdza się, że w wyborach uzupełniających do Rady  Gminy Lisków w okręgu wyborczym Nr 1,  zarządzonych   na  dzień 20 września 2009 r., Gminna  Komisja Wyborcza w Liskowie zarejestrowała jednego kandydata na radnego, w związku z tym głosowania nie przeprowadza się.

 

§ 2

Za wybranego na radnego Gminna Komisja Wyborcza w Liskowie uznaje zarejestrowanego kandydata z listy Nr 1 Komitetu Wyborczego Wyborców  PRZYJAZNA GMINA Pana Jana Marka SZURMIŃSKIEGO, lat. 56, zam. Koźlątków.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                            

                              

                                                                                                            

                                                                                                                               Przewodnicząca

                                                                                     Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                                  w Liskowie

                                                                                                                        /-/ Maria Krupińska

                                       

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (25/08/2009 14:04:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: (25/08/2009 14:05:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (25/08/2009 14:05:12)
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej

INFORMACJA 

Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie

z dnia 17 stycznia 2008 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm./ podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej w Liskowie powołanej do przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy  Lisków w okręgu wyborczym Nr 8, zarządzonych na dzień 10 lutego 2008 r.

 

     Skład Komisji:

 

1/ Anna Maria Domińska

 

2/ Lilla Uram

 

3/ Wiesław Tomaszewski

 

4/ Marianna Pawlak

 

5/ Małgorzata Trzeciak

     Przewodnicząca

                                                                                       Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                                     w Liskowie  

                                                                                                                                 

                                                                            /-/ Urszula Gierosz

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Michalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (18/01/2008 09:07:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: (04/02/2008 16:04:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (04/02/2008 16:04:09)
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie z dnia 24 sierpnia 2009 r. o zarejestrowanej liście kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lisków w okręgu wyborczym Nr 1.

OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LISKOWIE

z dnia 24 sierpnia 2009 r.

o zarejestrowanej liście kandydatów na radnego

w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lisków

 w okręgu wyborczym Nr 1

zarządzonych na dzień 20 września 2009 r.

 

Na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 34 poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111) Gminna Komisja Wyborcza w Liskowie podaje informację o zarejestrowanej liście kandydatów na radnego.

 

Okręg Nr 1

 

Lista nr 1 – KWW PRZYJAZNA GMINA

 

1.

SZURMIŃSKI Jan Marek, lat 56, zam. Koźlątków

 

 

 

 

 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

w Liskowie

                       /-/  Maria Krupińska

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (25/08/2009 13:49:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: (25/08/2009 13:50:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (25/08/2009 13:49:55)
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lisków w okręgu wyborczym Nr 8

UCHWAŁA Nr 4/2008

Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie

z dnia 17 stycznia 2008 r.

 

w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej do przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lisków w okręgu wyborczym Nr 8, zarządzonych na dzień 10 lutego 2008 r.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 1, 2 i 2b ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa /Dz. U. z 2003 r. Nr 159,   poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127    i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766/ oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy /M. P. Nr 61, poz. 641 ze zm./, po rozpatrzeniu zgłoszeń kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lisków  w okręgu wyborczym Nr 8, zarządzonych na niedzielę 10 lutego 2008 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

 

Do przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lisków  w okręgu wyborczym Nr 8, zarządzonych na dzień 10 lutego 2008 r. powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą w Liskowie, w składzie:

           

      1/ Anna Maria Domińska – zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego

          Wyborców „RAZEM DLA GMINY LISKÓW”

       2/ Lilla Uram – zgłoszona przez osobę upoważnioną Komitetu Wyborczego

           Wyborców LISKÓW - PRZYSZŁOŚĆ OBYWATELSKA

       3/ Wiesław Tomaszewski – zgłoszony przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego

           Wyborców BUDY LISKOWSKIE II

       4/ Marianna Pawlak – zgłoszona przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego

           Wyborców PRZYJAZNA GMINA

      5/ Małgorzata Trzeciak – wskazana przez Wójta Gminy Lisków.

 

§ 2

Skład komisji podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lisków oraz w siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                                           Przewodnicząca

                                                                                                             Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                                                             w Liskowie  

                                                                                                                      /-/ Urszula Gierosz

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Michalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (18/01/2008 08:55:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: (04/02/2008 16:03:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (04/02/2008 16:03:27)
Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o numerze i granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lisków w okręgu wyborczym Nr 8

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY LISKÓW

z dnia 17 stycznia 2008 r.

 

o numerze i  granicy obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej  w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lisków w okręgu wyborczym Nr 8, zarządzonych na dzień 10 lutego 2008 r.

 

            Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerze i granicy obwodu głosowania oraz  wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lisków w okręgu wyborczym Nr 8, zarządzonych na dzień 10 lutego 2008  r.

 

 

Numer obwodu

głosowania

 

 

Granice obwodu głosowania

 

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

 

3

(część)

 

 

 sołectwa:

 - Budy Liskowskie I

 - Budy Liskowskie II

 - Lisków

 

 

Szkoła Podstawowa  

w Liskowie

 

 Głosowanie  odbędzie  się w siedzibie  Obwodowej  Komisji Wyborczej dnia  10 lutego 2008 r.  w godzinach od 600 do 2000 – bez przerwy.

 

 

 

          Wójt Gminy Lisków

         /-/ Maria Krawiec      

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Michalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (17/01/2008 16:28:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: (21/01/2008 14:08:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (21/01/2008 14:08:45)
Uchwała Nr 4/2009 Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznania numeru zarejestrowanej liście kandydatów na radnego, zgłoszonego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lisków w okręgu wyborczym Nr 1.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (25/08/2009 13:44:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: (25/08/2009 13:44:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (25/08/2009 13:44:31)
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie dotyczący dyżurów

                      

Komunikat

Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie

z dnia 2 stycznia 2008 r.

 

Gminna  Komisja Wyborcza w Liskowie  informuje, że dyżury dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lisków, zarządzonych na dzień 10 lutego 2008 r. pełnione są w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej – Urząd Gminy w Liskowie, pokój nr 9 od dnia 2 stycznia 2008 r. do dnia 11 stycznia 2008 r. codziennie w godzinach pracy Urzędu od 8.00 do 16.00, a w dniu 11 stycznia 2008 r. w godzinach od 8.00 do 24.00.

 

Druki zgłoszeń można otrzymać w Urzędzie Gminy w Liskowie, pokój nr 9.

 

                                                                                    Przewodnicząca

                                                           Gminnej Komisji Wyborczej

                                                                                /-/ Urszula Gierosz             

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Michalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (02/01/2008 16:21:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: (02/01/2008 16:53:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (02/01/2008 16:53:39)
Komunikat o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie

Komunikat

Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie

z dnia 13 sierpnia 2009 r.

 

 

Gminna  Komisja Wyborcza w Liskowie  informuje, że dyżury dla przyjmowania zgłoszenia listy kandydata na radnego w wyborach uzupełniających  do Rady Gminy Lisków w okręgu wyborczym Nr 1, zarządzonych na dzień 20 września 2009 r. pełnione są w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej – Urząd Gminy w Liskowie, pokój nr 9 od dnia 13 sierpnia 2009 r. do dnia 21 sierpnia 2009 r.  codziennie w godzinach pracy Urzędu od 8.00 do 16.00,  a w dniu 21 sierpnia 2009 r. w godzinach  od 8.00 do 24.00

 

Druki zgłoszeń można otrzymać w Urzędzie Gminy w Liskowie, pokój nr 9.

 

                                                                                    

     Przewodnicząca

     Gminnej Komisji Wyborczej

                    /-/ Maria Krupińska

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (13/08/2009 16:41:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: (13/08/2009 16:41:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (13/08/2009 16:41:34)
Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie

                                                                                                

 

INFORMACJA

 

Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie

z dnia 2 stycznia 2008 r.

 

 

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości skład Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie w okręgu wyborczym Nr 8, zarządzonych  na dzień 10  lutego 2008 r.

 

1.     Urszula Gierosz  -  Przewodnicząca Komisji

2.     Anna Michalak   -  Zastępca Przewodniczącej Komisji

 

Członkowie:

 

3.     Elżbieta Białek

4.     Maria Chrzanowska

5.     Zdzisław Heresztyn

6.     Danuta Rogowicz

7.     Maria Sobczyk 

 

                   Przewodnicząca

             Gminnej Komisji Wyborczej

                   /-/ Urszula Gierosz

                                                     

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Michalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (02/01/2008 16:15:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: (02/01/2008 16:15:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (02/01/2008 16:15:02)
Informacja o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie

                                                                                                                       

 

INFORMACJA

 

Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie

z dnia 13 sierpnia 2009 r.

 

 

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości skład Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lisków w okręgu wyborczym Nr 1, zarządzonych na dzień 20 września 2009 r.

 

1. Maria Krupińska  -  Przewodnicząca Komisji

2. Tomasz Brodziak -  Zastępca Przewodniczącej Komisji

 

Członkowie:

3. Janina Ferenc

4. Anna Jóźwiak

5. Wiesława Kubiak

6. Karol Matczak

7. Stanisława Polewska

 

              Przewodnicząca

      Gminnej Komisji Wyborczej

           /-/ Maria Krupińska

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (13/08/2009 16:34:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: (13/08/2009 16:34:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (13/08/2009 16:34:41)
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2007r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (02/01/2008 11:08:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: (02/01/2008 11:09:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (02/01/2008 11:08:54)
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 10 sierpnia 2009 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (13/08/2009 16:21:34)
 • zaakceptowanie treści informacji: (13/08/2009 16:21:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (13/08/2009 16:21:34)
Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

                                                                                               

 

    O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Lisków

           z dnia 31 lipca 2009 r.         

 

o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie radnych  wybieranych   w okręgu wyborczym  oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lisków, zarządzonych na dzień 20 września 2009 r.

 

            Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r.  Nr 159, poz. 1547 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie radnych wybieranych w  okręgu  wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lisków.

 

                                            

 

Numer okręgu

 

Granice okręgu

Liczba wybieranycyh radnych
w okręgu

 

1.

 

 

-          sołectwo Koźlątków

 

 

1

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy w Liskowie, 

ul. ks. W. Blizińskiego 56,  tel. 062 76 34 114, fax. 062 76 34 021.

 

 

 

                                          Wójt Gminy Lisków

                                           /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (03/08/2009 09:21:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: (03/08/2009 13:09:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (03/08/2009 13:09:19)
Obwieszczenie o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Liskowie.

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Lisków

           z dnia 21 grudnia 2007 r.         

 

o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie radnych  wybieranych  w okręgu wyborczym  oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Liskowie, zarządzonych na dzień   10 lutego 2008 r.

 

            Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r.  Nr 159, poz. 1547 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie radnych wybieranych w  okręgu  wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej  w Liskowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lisków.

 

 

                                   

 

Numer okręgu

 

Granice okręgu

Liczba wybieranycyh radnych
w okręgu

 

 

8.

 

 

-         sołectwa: Budy Liskowskie I, Budy Liskowskie II, Lisków

 

 

 

1

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy w Liskowie, ul. Ks. W. Blizińskiego 56,  tel. 062 76 34 114, fax. 062 76 34 021.

 

 

 

                                                                             Wójt Gminy Lisków

                                                                                            /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Michalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (21/12/2007 14:45:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: (21/12/2007 14:46:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (21/12/2007 14:46:35)
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 22 lipca 2009 r.

 KOMUNIKAT

 

Komisarza Wyborczego w Kaliszu

z dnia  22 lipca 2009 r.

 

 

W związku z zarządzonymi na dzień 20 września 2009 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Lisków w okręgu wyborczym Nr 1, Komisarz Wyborczy w Kaliszu

podaje do publicznej wiadomości,

że przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych        

i zgłoszenia do składu Gminnej  Komisji Wyborczej w Liskowie.

 

Zawiadomienia i zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie Komisarza Wyborczego  w Kaliszu  ul.  Staszica 47A  w  godzinach urzędowania  Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu od 730 do 1530 w dni robocze.

Ostateczny  termin  przyjmowania  zawiadomień  i  zgłoszeń  upływa        

 3 sierpnia 2009 r.

 

Sposób zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych oraz wzory wymaganych dokumentów określa informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2006 r. o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów samorządu terytorialnego.

Sposób zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych oraz wzory wymaganych dokumentów określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy (M.P. Nr 61, poz. 641 i Nr 68, poz. 701 oraz z 2007 r. Nr 5, poz. 67).

Informacja i uchwała są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl. Można je również uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Lisków oraz w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu ul. Staszica 47A, wejście B.

 

/-/ Wojciech Vogt

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (22/07/2009 15:20:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: (22/07/2009 15:20:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (22/07/2009 15:20:30)
Komunikat Komisarza Wyborczego o przyjmowaniu zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych i zgłoszeń kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie

KOMUNIKAT

 

Komisarza Wyborczego w Kaliszu

z dnia 4 grudnia 2007 r.

 

 

W związku z zarządzonymi na dzień 10 lutego 2008 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Lisków w okręgu wyborczym Nr 8, Komisarz Wyborczy w Kaliszu

podaje do publicznej wiadomości,

że przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych i zgłoszenia kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie.

 

Zawiadomienia i zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie Komisarza Wyborczego w Kaliszu ul. Staszica 47A w godzinach urzędowania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu od 730 do 1530 w dni robocze.

Ostateczny termin przyjmowania zawiadomień i zgłoszeń upływa 24 grudnia  2007 r.

 

Sposób zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych oraz wzory wymaganych dokumentów określa informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2006 r. o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów samorządu terytorialnego.

Sposób zgłaszania kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych oraz wzory wymaganych dokumentów określa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych   w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy (M.P. Nr 61, poz. 641, Nr 68, poz. 701, z 2007 Nr 5, poz. 67).

Informacja i uchwała są dostępne na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl. Można je również uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Liskowie oraz w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu ul. Staszica 47A, wejście B.

 

 /-/Marian Raszewski

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Michalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (06/12/2007 15:24:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: (06/12/2007 15:24:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (06/12/2007 15:24:26)
Obwieszczenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniajacych do Rady Gminy Liskóww okręgu wyborczym nr 8

  

O B W I E S Z C Z E N I E

  

ZARZĄDZENIE Nr  222/07

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

          z dnia 29  listopada 2007 r.         

 

w  sprawie  zarządzenia  wyborów  uzupełniających  do  Rady Gminy Lisków w okręgu wyborczym  Nr 8

 

            Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1  ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza  do   rad  gmin,  rad  powiatów  i  sejmików  województw  (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§  1

 

1.    Zarządza się wybory  uzupełniające do Rady Gminy Lisków dla wyboru jednego  radnego w trzymandatowym okręgu wyborczym Nr 8, obejmującym sołectwa: Budy Liskowskie I, Budy Liskowskie II, Lisków.

2.    Datę wyborów, o których mowa w § 1,  wyznacza się  na niedzielę 10 lutego 2008 r.

 

§ 2

 

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy,  stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

§ 3

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem jego podania  do publicznej wiadomości  w  formie obwieszczenia  i  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Wielkopolskiego.

 

 

                                                                Wojewoda Wielkopolski

                           /-/  Tadeusz Dziuba

 

       Załącznik do zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego

                  Nr 222/07 z dnia 29 listopada  2007  r.  

     Kalendarz wyborczy w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Lisków w okręgu wyborczym Nr 8

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Michalak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (04/12/2007 11:30:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: (04/12/2007 14:10:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (04/12/2007 14:10:19)
Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lisków w okręgu wyborczym Nr 1.

OBWIESZCZENIE

 

ZARZĄDZENIE NR 256/09

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 20 lipca 2009 r.

 

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lisków

 

 

            Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. –  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.     Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Lisków dla wyboru jednego radnego w jednomandatowym okręgu wyborczym Nr 1, obejmującym sołectwo Koźlątków.

 

§ 2.      Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 20 września 2009 r.

 

§ 3.     Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

§ 4.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podania do publicznej wiadomości  w formie obwieszczenia  i   podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

Wojewoda Wielkopolski

 

/-/ Piotr Florek

 

 Załącznik do zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego

 Nr 256/09 z dnia 20 lipca 2009 r. - KALENDARZ WYBORCZY W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY LISKÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 1

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (22/07/2009 14:50:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: (22/07/2009 15:05:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (22/07/2009 15:05:11)