Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Wybory » Wybory samorządowe 2010

Wybory samorządowe 2010

Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaiu z dnia 22 listopada 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (26/11/2010 10:02:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: (01/12/2010 11:52:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (26/11/2010 11:17:47)
Wyniki wyborów Wójta oraz Radnych Gminy Lisków

Wyniki wyborw Wjta Gminy Liskw

Wyniki wyborw Radnych Gminy Liskw

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (25/11/2010 09:50:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: (25/11/2010 09:50:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (25/11/2010 09:50:26)
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie z dnia 5 listopada 2010 r. o składach obwodowych komisji wyborczych.

INFORMACJA

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LISKOWIE

z dnia 5 listopada 2010 r.

 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. -Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) podaje się do publicznej wiadomości składy obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przeprowadzenia na obszarze Gminy Lisków głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Zakrzynie

Szkoła Podstawowa, Zakrzyn 1

  

 

1.      Wiesława Mosiniak,                   zam: Zakrzyn

2.      Jerzy Kazimierz Trawnik,           zam: Koźlątków

3.      Anita Kleśta,                             zam: Ciepielew Pierwszy

4.      Maria Krupińska,                       zam: Koźlątków

5.      Monika Pleśnierowicz,                zam: Żychów

6.      Elżbieta Olczyk,                          zam: Lisków

7.      Jadwiga Machelak,                     zam: Jeziorko

8.      Małgorzata Iwona Wesołowska,  zam: Koźlątków

9.      Wiesława Kubiak,                       zam: Koźlątków

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Strzałkowie

Szkoła Podstawowa, Strzałków 65

  

 

1.      Henryk Rygas,              zam: Małgów

2.      Violetta Kędzia,             zam: Ciepielew Pierwszy

3.      Marian Waliś,                zam: Tomaszew

4.      Beata Barcka,               zam: Madalin

5.      Julia Twardowska,         zam: Lisków

6.      Irena Przybyła,              zam: Lisków

7.      Irena Miklas,                 zam: Swoboda

8.      Beata Szprync,              zam: Borki

9.      Mirosława Kozłowska,   zam: Nadzież

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Liskowie

             Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego ul. Ks. Wacława Blizińskiego 27, Lisków

 

 

1.      Zofia Ważna,                zam: Lisków

2.      Henryk Ignasiak,          zam: Ciepielew Drugi

3.      Zdzisław Haraźny,        zam: Żychów

4.      Dorota Górska,             zam: Lisków

5.      Anna Mariańska,          zam: Lisków

6.      Patryk Osiewała,          zam: Lisków

7.      Marianna Pawlak,         zam: Lisków

8.      Anna Domińska,           zam: Lisków

9.      Elżbieta Białek,             zam: Lisków

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Ciepielewie

Szkoła Podstawowa, Ciepielew Pierwszy 10

 

 

1.       Bożena Kędzia,                     zam: Ciepielew Pierwszy

2.       Danuta Rogowicz,                 zam: Lisków

3.       Emilia Czarnek,                     zam: Ciepielew Pierwszy

4.       Zofia Józefa Niebudek,          zam: Ciepielew Pierwszy

5.       Jadwiga Mariańska,               zam: Lisków

6.       Izabela Osiewała,                  zam: Lisków

7.       Monika Janaszkiewicz,           zam: Trzebienie Pierwsze

8.       Urszula Orczykowska,           zam: Lisków

9.       Aneta Frydzińska,                  zam: Lisków

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Liskowie

                                 Dom Pomocy Społecznej, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 96, Lisków

 

 

1.       Klaudia Szymańska,                   zam: Ciepielew Piewszy

2.       Janusz Kuźnik,                           zam: Lisków

3.       Justyna Kozłowska,                    zam: Izerów

4.       Stefan Jędrusiak,                        zam: Grabowa

5.       Maria Nowakowska-Gerosz,       zam: Lisków

6.       Renata Grzymska,                      zam: Tomaszew

7.       Maria Chrzanowska,                   zam: Lisków

 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

w Liskowie

 

                                                                                                                 /-/ Anna Jóźwiak

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/11/2010 10:53:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/11/2010 16:19:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/11/2010 16:19:04)
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Lisków w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie

z dnia 3 listopada 2010 r.

 

o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Lisków

w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza  i  prezydenta  miasta  (t.j.  Dz. U.  z 2010 r. Nr 176, poz. 1191)  Gminna  Komisja Wyborcza w Liskowie podaje informację o zarejestrowanych kandydatach.

 

 

1. KRAWIEC Maria, lat 52, wykształcenie wyższe, zam. Lisków

    zgłoszona przez KWW PRZYJAZNA GMINA LISKÓW

    członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

w Liskowie

        /-/ Anna Jóźwiak

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (04/11/2010 20:16:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: (04/11/2010 20:16:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (04/11/2010 20:16:12)
Uchwała Nr 8/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie z dnia 3 listopada 2010 r.o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Lisków.

Uchwała Nr 8/2010

Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie

z dnia 3 listopada 2010 r.

 

o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata

na Wójta Gminy Lisków

 

Na   podstawie   art. 11 ust. 3 i 5 ustawy   z   dnia   20  czerwca  2002 r.  o  bezpośrednim  wyborze  wójta, burmistrza  i   prezydenta  miasta  (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191)  Gminna  Komisja  Wyborcza  w Liskowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1.

W wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. został zarejestrowany tylko jeden kandydat na Wójta Gminy Lisków:

Maria KRAWIEC zgłoszona przez KWW PRZYJAZNA GMINA LISKÓW.

2.

Wybory  bezpośrednie  Wójta  Gminy  Lisków  zostaną przeprowadzone, a kandydat zostanie wybrany, jeżeli w głosowaniu otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.  W przypadku, gdy kandydat nie otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, wyboru wójta dokona Rada Gminy.

§ 2.

1.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości wyborców przez rozplakatowanie na obszarze gminy.

2.

Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Wójt Gminy Lisków.

 

 

 

               Przewodnicząca

           Gminnej Komisji Wyborczej

             w Liskowie

                              /-/ Anna Jóźwiak

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (04/11/2010 20:08:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: (04/11/2010 20:08:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (04/11/2010 20:08:22)
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie z dnia 15 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lisków zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (04/11/2010 19:45:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: (15/11/2010 16:47:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (15/11/2010 16:47:26)
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie z dnia 3 listopada 2010r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Lisków zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

 

OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w Liskowie

z dnia 3 listopada 2010 r.

 

o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach

do Rady Gminy Lisków zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

 

Na  podstawie  art. 64o ust. 8 ustawy  z  dnia  16  lipca  1998 r.  —  Ordynacja  wyborcza  do rad gmin, rad powiatów i  sejmików województw  (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190)  Gminna Komisja Wyborcza w  Liskowie  podaje do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Lisków zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

W   wyniku   przeprowadzonego   w dniu  3  listopada 2010 r.   losowania   listom   kandydatów   komitetów wyborczych,  o   których  mowa  w  art. 64o ust. 7 ustawy — Ordynacja  wyborcza   do  rad gmin,   rad  powiatów   i  sejmików  województw,  przyznano następujące numery:

 

 Numer 17  – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INICJATYWY WIEJSKIE

 Numer 18

– KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYJAZNA GMINA LISKÓW

 

 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej

w Liskowie

                            /-/ Anna Jóźwiak

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (04/11/2010 15:49:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: (04/11/2010 15:49:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (04/11/2010 15:49:04)
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie publicznego losowania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych.

KOMUNIKAT

 

Gminnej Komisji Wyborczej w  Liskowie

z dnia 2 listopada 2010 r.

 

o terminie i miejscu publicznego losowania kandydatów do składów obwodowych

komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,

Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy

zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

 

            Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza  do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190/ oraz § 9 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych  w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy /M. P. Nr 61, poz. 641 ze zm./ Gminna Komisja Wyborcza w Liskowie uprzejmie informuje, że

w dniu 5 listopada 2010 r. o godz. 900

w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie (Urząd Gminy w Liskowie,  ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56, pokój  nr 9 - sala posiedzeń) odbędzie się publiczne losowanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych.

  

 

 

       Przewodnicząca

           Gminnej Komisji Wyborczej 

                       w Liskowie

 

                                                                                                   /-/ Anna Jóźwiak

 

 

 

                                                                                                           

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (02/11/2010 18:07:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: (02/11/2010 18:07:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (02/11/2010 18:07:13)
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie z dnia 2 listopada 2010r. o terminie i miejscu publicznego losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lisków zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

KOMUNIKAT

 

Gminnej Komisji Wyborczej w  Liskowie

z dnia 2 listopada 2010 r.

 

o terminie i miejscu publicznego losowania numerów dla list kandydatów na radnych

w wyborach do Rady Gminy Lisków

zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

 

 

 

Na podstawie art. 64o ust. 7 ustawy z  dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do  rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 1176, poz. 1190/ Gminna Komisja Wyborcza w Liskowie w drodze publicznego losowania przyznaje numery zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lisków.

 

 

Publiczne    losowanie    odbędzie   się   w   dniu   3  listopada  2010 r.  /środa/ 

o godz. 1000 w  Urzędzie Gminy w Liskowie, ul. Ks. Wacława Blizińskiego 56,

pokój  nr 9 /sala posiedzeń/

 

 

  

 

   Przewodnicząca

   Gminnej Komisji Wyborczej 

                    w Liskowie

 

                                                                                                /-/ Anna Jóźwiak

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (02/11/2010 14:42:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: (02/11/2010 16:49:32)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (02/11/2010 16:49:26)
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 29 października 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin i rad powiatów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

OBWIESZCZENIE

KOMISARZA WYBORCZEGO

w Kaliszu

 z dnia 29 października 2010 r.

o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin i rad powiatów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

Na podstawie art. 64o ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190/ podaję do wiadomości publicznej informację o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin i rad powiatów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

W dniu 29 października 2010 r. dokonano losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin i rad powiatów.

W wyniku losowania listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 64o ust. 5 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, przyznano następujące numery:

 

RADA POWIATU KALISKIEGO

 

Numer 15 – KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE RAZEM DLA POWIATU

Numer 16 – KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW "MŁODZI DLA POWIATU"

 

Jednocześnie informuję, że żaden komitet wyborczy nie spełnił warunku, o którym mowa w art. 64n ust. 3 ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, tj. nie zarejestrował także list kandydatów w ponad połowie okręgów wyborczych do wszystkich  rad gmin na obszarze powiatu kaliskiego, niezbędnego do otrzymania jednolitego numeru w wyborach do rad gmin na obszarze tego powiatu.

 

 

 

/-/ Wojciech Vogt

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (02/11/2010 10:14:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: (02/11/2010 10:15:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (02/11/2010 10:14:54)
Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków z dnia 28 października 2010 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Lisków

z dnia 28.10.2010  r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień  21 listopada 2010 r.

 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190/, art. 2 ust. 2 ustawy  z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta  /Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191/, Uchwały Nr XXVI/145/2002 r. Rady Gminy Lisków z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Lisków / Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 117, poz. 3261/ ze zmianami oraz Uchwały Nr XLI/261/2010 Rady Gminy Lisków z dnia 15 października 2010 r.  w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Lisków podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych  komisji  wyborczych  w  wyborach  do  Rady  Gminy Lisków,  Rady  Powiatu Kaliskiego i Sejmiku  Województwa  Wielkopolskiego oraz  w  wyborach  Wójta Gminy Lisków zarządzonych na dzień  21 listopada 2010 r.

 

Numer

obwodu

głosowania

 

Granice obwodu głosowania

 

Siedziba obwodowej

komisji wyborczej

 

 

 

1.

Sołectwa:

-          Koźlątków

-          Zakrzyn

-          Annopol

-          Zakrzyn - Kolonia

-          Pyczek

 

 

Szkoła Podstawowa
w Zakrzynie

 

 

2.

 

Sołectwa:

-          Chrusty

-          Madalin

-          Józefów

-          Nadzież

-          Swoboda

-          Małgów

-          Strzałków

 

 

 

Szkoła Podstawowa
w Strzałkowie

 

3.

Sołectwa:

-          Budy Liskowskie I

-          Budy Liskowskie II

-          Lisków

-          Lisków - Rzgów

-          Żychów

-          Wygoda

 

 

Szkoła Podstawowa

im. Józefa Wybickiego
w Liskowie

 

4.

Sołectwa:

-          Ciepielew

-          Trzebienie

Szkoła Podstawowa

w Ciepielewie

/lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/

 

5.

 

Dom Pomocy Społecznej

 

Dom Pomocy Społecznej

ul. ks. Wacława Blizińskiego 96

62-850 Lisków

 

 • Głosowanie odbędzie się w wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 21 listopada 2010 r. między godziną 800 a 2200 bez przerwy.
 • W wyborach samorządowych wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek wniesiony do Urzędu Gminy w Liskowie do dnia 16 listopada 2010 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

 

Wójt Gminy Lisków

  /-/ Maria Krawiec

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (28/10/2010 17:52:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: (28/10/2010 17:52:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (28/10/2010 17:52:44)
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie z dnia 28 październka 2010 r. dotyczące wezwania komitetów wyborczych do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Lisków.

  

OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W  LISKOWIE

z dnia 28 października 2010 r.

           

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r.  o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191/ Gminna Komisja Wyborcza w Liskowie podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

 

1.   W bezpośrednich wyborach na Wójta Gminy Lisków zarządzonych na dzień  21 listopada  2010 r. w terminie do dnia 27 października 2010 r. do godz. 2400  zgłoszono tylko jednego kandydata na wójta.

 

2.   Wobec powyższego wzywa się komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na Wójta Gminy Lisków w terminie do dnia 2 listopada 2010 r.  do godz. 2400.

 

3.   Gminna Komisja Wyborcza w Liskowie przyjmować będzie dodatkowe zgłoszenia  w swej siedzibie – w Urzędzie Gminy w Liskowie w dniu 29 października 2010 r.  w godz. od 800  do  1600 oraz w dniu 2 listopada 2010 r. w godz. od  800 do 2400.      

 

                                                                                                       Przewodnicząca

                                                                                   Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie  

                                                                                                     /-/ Anna Jóźwiak                             

 

                                                                                 

 

 

                                                                                   

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (28/10/2010 17:05:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: (28/10/2010 17:10:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (28/10/2010 17:10:16)
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie z dnia 23 października 2010 r. dotyczące wezwania komitetów wyborczych do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych.

  

OBWIESZCZENIE

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LISKOWIE

              z dnia 23 października 2010 r.

 

           

Na  podstawie  art. 108 ust. 1  ustawy  z dnia  16 lipca  1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190/  Gminna Komisja Wyborcza w Liskowie podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

 

1. W  wyborach do Rady Gminy Lisków zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.  w terminie do dnia 22 października 2010 r. do godz. 24 00 w okręgach wyborczych:  Nr 5, Nr 6  i  Nr 7 zgłoszono  tylko po jednej liście z nazwiskiem jednego kandydata na radnego.

 

2. Wobec powyższego wzywa się komitety wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w terminie do dnia 28 października 2010 r. do godz. 2400.

 

3. Gminna Komisja Wyborcza w Liskowie przyjmować będzie dodatkowe zgłoszenia  w swej siedzibie – w Urzędzie Gminy w Liskowie w dniu 24 października 2010 r.  w godz. od 1200 do 1300,  w dniach od 25 października 2010 r. do 27 października 2010 r. w godz. od  800 do 1600, a w dniu 28 października 2010 r. w godz.  od  800  do 2400.

 

                                                                             

 

                                                                                   Przewodnicząca

                                                                                    Gminnej Komisji Wyborczej w  Liskowie

                                                                                                     /-/ Anna Jóźwiak

                                                          

 

                                                                  

 

 

                                                                                   

   

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (23/10/2010 01:21:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: (23/10/2010 01:21:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (23/10/2010 01:21:33)
Informacja o dyżurach Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu.

DYŻURY WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W POZNANIU

15 października    - 13.00 do 15.30

18 października    - 10.00 do 15.30

20 października    - 10.00 do 15.30

21 października    - 10.00 do 15.30

22 października    - 10.00 do 24.00


Telefon czynny w godzinach pracy Komisji: 61 854 17 95

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (20/10/2010 09:43:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: (20/10/2010 09:43:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (20/10/2010 09:43:46)
Informacja o skladzie osobowym Powiatowej Komisji Wyborczej w Kaliszu.

INFORMACJA

POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 13 października 2010 r.

 

 

                   Informuje   się,    że   Postanowieniem   Nr 272/10   Komisarza  Wyborczego   w   Kaliszu   z   dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych, została powołana Powiatowa Komisja Wyborcza w Kaliszu do przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Kaliskiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

W skład komisji wchodzą:

1. Janusz Roszewski – Przewodniczący Komisji

2. Magdalena Kędzierska – Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Stanisław Brzęcki

4. Anna Tyma

5. Monika Prętczyńska

6. Marta Wolarz

7. Donata Woźniak

 

 

Komisja ma siedzibę w Starostwie Powiatowym w Kaliszu, Pl. Św. Józefa 5 w sali 131.

 

 

I.  Komisja dyżuruje codziennie w dni powszednie od godziny 13:00 do 15:00.

II.                 Udzielanie informacji w sprawie zgłoszeń list kandydatów i przyjmowanie zgłoszeń list kandydatów do Rady Powiatu Kaliskiego odbywać się będzie w godzinach dyżurów komisji.

III.               W dniu 22.10.2010 r., który jest ostatnim dniem zgłaszania kandydatów na radnych, komisja będzie dyżurować w godzinach od 10:00 do 24:00.

 

 

 

                                                                                                         Przewodniczący

                                                                                            Powiatowej Komisji Wyborczej

                                                                                                               w Kaliszu

 

                                                                                                    (-) Janusz Roszewski

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (20/10/2010 09:40:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: (20/10/2010 09:44:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (20/10/2010 09:44:49)
Uchwała Nr XLI/261/2010 Rady Gminy Lisków z dnia 15 października 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Lisków w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Uchwała Nr XLI/261/2010
Rady Gminy Lisków

z dnia 15 października 2010 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Lisków w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 2b, 2d i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 ze zm./ oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta /Dz. U. Nr 113, poz. 984 ze zm./ Rada Gminy Lisków uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. tworzy się odrębny obwód głosowania Nr 5 w Domu Pomocy Społecznej w Liskowie, ul. ks. Wacława Blizińskiego 96. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków. 

§ 3. 

Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lisków

          /-/ Aleksander Tomalak


 
 
 

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLI/261/2010
Rady Gminy Lisków
z dnia 15 października 2010 r.

w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Lisków w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 

Zgodnie z art. 30 ust. 2b Ordynacji wyborczej rada gminy na wniosek wójta tworzy odrębny obwód głosowania w szpitalu, zakładzie pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców objętych rejestrem wyborców w gminie, na terenie której położona jest wymieniona jednostka. W takim przypadku utworzenie odrębnego obwodu głosowania jest obowiązkowe. W Domu Pomocy Społecznej w Liskowie przebywa 35 mieszkańców stąd podjęcie tej uchwały jest uzasadnione. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lisków

          /-/ Aleksander Tomalak

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (18/10/2010 10:31:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: (18/10/2010 10:34:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (18/10/2010 10:33:58)
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie z dnia 14 października 2010 r. w sprawie dyżurów od dnia 28 listopada 2010 r. do dnia wyborów.

Komunikat

Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie

z dnia 14 października 2010 r.

 

W  związku  z  wyborami  samorządowymi  zarządzonymi  na  dzień 21 listopada 2010 r. Gminna Komisja Wyborcza w Liskowie informuje,  że dyżury pełnione będą w dniach  od  28 października  2010 r.  do dnia wyborów od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600, a w dniu 20 listopada 2010 r.  w sobotę w godzinach od 800 do 1300.

 

Dyżury   pełnione   będą   w   siedzibie  Gminnej   Komisji  Wyborczej  –  Urząd Gminy  w  Liskowie,  ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, pokój nr 9.

Druki  zgłoszeń można  otrzymać  w Urzędzie Gminy w Liskowie,  pokój nr 4.

 

                                                                                    

 Przewodnicząca

  Gminnej Komisji Wyborczej
w Liskowie
 

 

/-/ Anna Jóźwiak

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (14/10/2010 10:19:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: (14/10/2010 10:19:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (14/10/2010 10:19:43)
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie z dnia 8 października 2010 r. w sprawie dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lisków i kandydatów na Wójta Gminy Lisków.

Komunikat

Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie

z dnia 8 października 2010 r.

 

W związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r. Gminna Komisja Wyborcza w Liskowie informuje, że dyżury dla przyjmowania zgłoszeń:

1/    list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lisków   pełnione są od dnia 11 października 2010 r. do dnia 21 października 2010 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600, a w dniu 22 października 2010 r.  w godzinach od 800 do 2400;

2/     kandydatów na Wójta Gminy Lisków pełnione są od dnia 11 października 2010 r. do dnia 26 października 2010 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600, a w dniu 27 października 2010 r. w godzinach od 800 do 2400.

 

 

Dyżury  pełnione będą  w siedzibie  Gminnej  Komisji  Wyborczej – Urząd Gminy  w  Liskowie,  ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, pokój nr 9.

Druki  zgłoszeń można  otrzymać  w Urzędzie Gminy w Liskowie,  pokój nr 4.

 

                                                                                    

  Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej
 w Liskowie

 

                              /-/ Anna Jóźwiak

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (08/10/2010 16:59:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: (14/10/2010 07:40:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (14/10/2010 07:39:52)
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie z dnia 8 października 2010 r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

                                                               

INFORMACJA

 

Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie

z dnia 8 października 2010 r.

 

 

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190/ podaje się do publicznej wiadomości skład Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych  zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.                     

 

1.     Anna Jóźwiak -  Przewodnicząca Komisji

 

2.     Przemysław Mikołajczyk -  Zastępca Przewodniczącej Komisji

 

 

Członkowie:

 

3.     Izabela Cieślak

 

4.     Piotr Paweł Durdyn

 

5.     Monika Kuźnik

 

6.     Joanna Mocna

 

7.     Janusz Niebudek

 

 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej
w Liskowie

                                                                                                            /-/ Anna Jóźwiak

 

   

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (08/10/2010 16:46:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: (08/10/2010 16:46:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (08/10/2010 16:46:22)
Uchwała nr 3/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie z dnia 8 października 2010 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie.

          

Uchwała nr 3/2010

Gminnej  Komisji Wyborczej w Liskowie

z dnia 8 października 2010 r.

 

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie.

 

 

            Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 3 lit. a) uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia  27 września 2010 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się, na wniosek Wójta Gminy Lisków, Pana Marcina Kozłowskiego na pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca

Gminnej Komisji Wyborczej  w Liskowie

 

                                        /-/ Anna Jóźwiak

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (08/10/2010 16:29:15)
 • zaakceptowanie treści informacji: (08/10/2010 16:29:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (08/10/2010 16:29:15)
Uchwała nr 2/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie z dnia 8 października 2010r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie powołanej do przeprowadzenia wyborów samorząd., zarządzonych na dzień 21 listopada

  

Uchwała nr 2/2010

Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie

z dnia 8 października 2010 r.

 

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 

 

            Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190/  i § 4 ust. 2 pkt 1 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /M. P. Nr 61, poz. 642/,   uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Stwierdza się wybór, w wyniku jawnego głosowania,  Pana Przemysława Mikołajczyka  na Zastępcę Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                         Przewodnicząca

                                  Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie

                                                    /-/ Anna Jóźwiak      

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (08/10/2010 16:11:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: (08/10/2010 16:15:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (08/10/2010 16:15:13)
Uchwała nr 1/2010 Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie z dnia 8 października 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010

Uchwała nr 1/2010

Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie

z dnia 8 października 2010 r.

 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie powołanej do przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. 

 

            Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza  do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190/  i § 4 ust. 2 pkt 1 regulaminu terytorialnych komisji wyborczych, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /M. P. Nr 61, poz. 642/,  uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Stwierdza się wybór, w wyniku jawnego głosowania,  Pani Anny Jóźwiak  na Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący posiedzenia

 

       /-/ Janusz Niebudek

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (08/10/2010 15:51:53)
 • zaakceptowanie treści informacji: (08/10/2010 15:54:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (08/10/2010 15:51:53)
Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dn. 07.10.2010r. o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie powoł. w związku z wyborami do rad gmin, rad pow. i sejmików woj. oraz w wyborach wójtów, burmist. i prezyd. miast zarządz. na dzień 21.11
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (08/10/2010 15:41:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: (08/10/2010 15:42:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (08/10/2010 15:41:59)
Obwieszczenie Starosty Kaliskiego z dnia 27 września 2010 r. o okręgach wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu Kaliskiego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (08/10/2010 15:15:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: (08/10/2010 15:15:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (08/10/2010 15:15:04)
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2010 r. o podziale na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (08/10/2010 15:02:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: (08/10/2010 15:02:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (08/10/2010 15:02:35)
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 5 października 2010 r. w sprawie publicznego losowania kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

KOMUNIKAT

 

Komisarza Wyborczego w Kaliszu

z dnia 5 października 2010 r.

 

            Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190/ oraz § 9 ust. 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy /M. P. Nr 61, poz. 641 ze zm./ Komisarz Wyborczy w Kaliszu uprzejmie informuje, że

w dniu 7 października 2010 r. o godz. 800

w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu przy ul. Staszica 47a w sali nr 8 odbędzie się publiczne losowanie kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych:

1/     Miejskiej Komisji Wyborczej w Ostrowie Wielkopolskim,

2/     Miejskiej Komisji Wyborczej w Grabowie nad Prosną,

3/     Gminnej Komisji Wyborczej w Mycielinie.

 

                                                                                                            /-/ Wojciech Vogt

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (06/10/2010 14:17:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: (06/10/2010 14:18:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (06/10/2010 14:17:52)
Obwieszczenie z dnia 30.09.2010r. o okręgach wyborcz., ich granicach i numerach, liczbie radnych wybier. w każdym okręgu oraz o wyznacz. siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie w wyborach do Rady Gminy Lisków,zarządz. na dzień 21 listopada 20

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Lisków

 

         z dnia 30 września 2010 r.         

 

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych   w każdym  okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej  siedzibie  Gminnej  Komisji  Wyborczej  w  Liskowie  w  wyborach  do Rady Gminy Lisków, zarządzonych  na dzień  21 listopada 2010 r.

 

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami),   podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie w wyborach do Rady Gminy Lisków, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

Numer

okręgu

wyborczego

 

Granice okręgu wyborczego

Liczba wybieranych radnych w okręgu wyborczym

1

  sołectwo  Koźlątków

 

1

2

  sołectwo   Zakrzyn

 

1

3

  sołectwa:  Annopol

                  Zakrzyn - Kolonia

                  Pyczek

1

4

  sołectwa:   Chrusty

                   Madalin

1

5

  sołectwa:   Józefów

                   Nadzież

                   Swoboda

1

6

  sołectwo    Małgów

 

1

7

  sołectwo    Strzałków

 

1

8

  sołectwa:   Budy Liskowskie I

                   Budy Liskowskie II

                   Lisków

3

9

 

  sołectwa:   Lisków - Rzgów

                   Żychów

2

10

 

  sołectwo   Wygoda

1

11

 

  sołectwo   Ciepielew

1

12

 

  sołectwo   Trzebienie

1

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie mieści się w Urzędzie Gminy, ul. ks. Wacława Blizińskiego 56, 62-850 Lisków, pokój nr 9, tel. (62) 7634114, fax (62) 7634021.

 

 

 Wójt Gminy Lisków

 

 /-/ Maria Krawiec

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (01/10/2010 16:50:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: (01/10/2010 16:50:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (01/10/2010 16:50:28)
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 21 września 2010 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych i zgłoszeń do składów terytorialnych komisji wyborczych oraz o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (23/09/2010 16:06:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: (23/09/2010 16:06:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (23/09/2010 16:06:38)
Informacja Wójta Gminy Lisków dotyczaca wykazu wyznaczonych na obszarze Gminy Lisków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY LISKÓW

z dnia 23 września 2010 r.

 

            Na podstawie art. 70a ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza  do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości, wykaz wyznaczonych na obszarze gminy Lisków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i  plakatów komitetów wyborczych, w związku z  zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r. wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast:

 

 1. Tablica ogłoszeniowa przy Urzędzie Gminy w Liskowie.
 2. Tablica ogłoszeniowa w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Liskowie.
 3. Tablice ogłoszeniowe we wszystkich sołectwach gminy Lisków:

·         Sołectwo ANNOPOL                    

·         Sołectwo BUDY LISKOWSKIE I             

·         Sołectwo BUDY LISKOWSKIE II   

·         Sołectwo CHRUSTY                    

·         Sołectwo CIEPIELEW                  

·         Sołectwo JÓZEFÓW                 

·         Sołectwo KOŹLĄTKÓW                         

·         Sołectwo LISKÓW                                 

·         Sołectwo LISKÓW - RZGÓW       

·         Sołectwo MADALIN                     

·         Sołectwo MAŁGÓW            

·         Sołectwo NADZIEŻ                      

·         Sołectwo PYCZEK                      

·         Sołectwo STRZAŁKÓW               

·         Sołectwo SWOBODA                  

·         Sołectwo TRZEBIENIE           

·         Sołectwo WYGODA                  

·         Sołectwo ZAKRZYN                   

·         Sołectwo ZAKRZYN - KOLONIA               

·         Sołectwo ŻYCHÓW.   

 

Wójt Gminy Lisków

  /-/ Maria Krawiec               

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (23/09/2010 12:58:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: (23/09/2010 12:58:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (23/09/2010 12:58:39)
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów m
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (23/09/2010 11:52:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: (23/09/2010 11:52:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (23/09/2010 11:52:11)
Uchwała Nr XL/258/2010 Rady Gm. Lisków z dn. 15.09.2010r. w spr. sprost. bł. pis. w uchwale Nr XXV/143/2002 Rady Gm. Lisków z dn. 24.06.2002r. w sprawie podz. gm. Lisków na okręgi wyb., ustal. ich granic i numerów oraz liczby radnych wyb. w każdym

 

Uchwała Nr XL/258/2010

Rady Gminy Lisków

z dnia 15 września 2010 r.

 

w  sprawie  sprostowania  błędów  pisarskich  w  uchwale  Nr XXV/143/2002  Rady  Gminy Lisków  z  dnia  24  czerwca  2002 roku   w  sprawie   podziału    gminy   Lisków   na   okręgi  wyborcze, ustalania ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 144 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675/ w związku z art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651  i 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356/ uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XXV/143/2002 Rady Gminy Lisków z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Lisków na okręgi wyborcze, ustalania ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w załączniku do uchwały, wprowadza się następujące zmiany:

 

       1/ w  okręgu  wyborczym Nr 3, w rubryce określającej granice  okręgu  wyborczego

           wyrazy ”Zakrzyn Kolonia”, zastępuje  się  wyrazami „Zakrzyn – Kolonia”;

 

       2/ w okręgu wyborczym Nr 9, w  rubryce  określającej  granice  okręgu  wyborczego

           wyrazy „Lisków Rzgów”, zastępuje  się  wyrazami „Lisków – Rzgów”.

 

§ 2

 

Jednolity wykaz okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną część.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

 

§ 4

 

Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Gminy Lisków

        /-/ Aleksander Tomalak

 

                                                                                                             Załącznik do uchwały

   Nr XL/258/2010             

   Rady Gminy Lisków

   z dnia 15 września 2010r.  

 

Gmina Lisków 

 

Numer

okręgu

wyborczego

 

Granice okręgu wyborczego

Liczba wybieranych radnych w okręgu wyborczym

1

 

    sołectwo Koźlątków

 

1

 

2

 

 

    sołectwo Zakrzyn

1

 

 

3

 

 

    sołectwa: Annopol

                  Zakrzyn - Kolonia

                  Pyczek

1

 

4

 

    sołectwa: Chrusty

                  Madalin

1

 

5

 

    sołectwa: Józefów

                  Nadzież

                  Swoboda

 

1

6

    sołectwo  Małgów

1

7

    sołectwo  Strzałków

1

8

    sołectwa:

                   Budy Liskowskie I

                   Budy Liskowskie II

                   Lisków

3

9

    sołectwa:  Lisków - Rzgów

                   Żychów

2

10

    sołectwo  Wygoda

1

11

    sołectwo  Ciepielew

1

12

    sołectwo  Trzebienie

1

                                                                                                            

 

Przewodniczący Rady Gminy Lisków

        /-/ Aleksander Tomalak

 

 

 Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/258/2010

Rady Gminy Lisków

z dnia 15 września 2010 r.

 

w sprawie sprostowania błędów pisarskich w uchwale Nr XXV/143/2002 Rady Gminy Lisków z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie podziału gminy Lisków na okręgi wyborcze, ustalania ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

           

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym należy sprostować błędy pisarskie w załączniku do uchwały Nr XXV/143/2002 Rady Gminy Lisków z dnia 24 czerwca 2002 roku, który stanowi integralną część tej uchwały,  poprzez wprowadzenie właściwych nazw okręgów wyborczych: Zakrzyn – Kolonia i Lisków – Rzgów, pisanych z kreskami pomiędzy dwoma członami nazw, a nie bez kresek jak to było dotychczas. Zmiana ta ma charakter porządkowy i nie powoduje zmian granic okręgów wyborczych.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie tej uchwały jest zasadne.

 

Przewodniczący Rady Gminy Lisków

        /-/ Aleksander Tomalak

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (22/09/2010 11:58:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: (22/09/2010 11:58:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (22/09/2010 11:58:21)
Uchwała Nr XL/256/2010 Rady Gminy Lisków z dnia 15 września 2010r. w sprawie sprostowania błędów pisarskich w uchwale Nr XXVI/145/2002 Rady Gminy Lisków z dnia 9 sierpnia 2002r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy

 

Uchwała Nr XL/256/2010

Rady Gminy Lisków

z dnia 15 września 2010 r.

 

w  sprawie  sprostowania  błędów  pisarskich  w  uchwale  Nr XXVI/145/2002   Rady  Gminy Lisków z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania  na obszarze Gminy Lisków.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675/ w związku z art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 213, poz. 1651  i 1652 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 356/ uchwala się, co następuje:

§ 1

 

W uchwale  Nr XXVI/145/2002 Rady Gminy Lisków z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Lisków, w załączniku do uchwały, wprowadza się następujące zmiany:

 

        1/ w obwodzie głosowania Nr  1, w rubryce określającej granice obwodu głosowania

            wyrazy ”Zakrzyn Kolonia”, zastępuje się wyrazami „Zakrzyn – Kolonia”;

 

        2/ w obwodzie głosowania Nr 3, w rubryce określającej granice obwodu głosowania wyrazy

          „Lisków Rzgów”, zastępuje się wyrazami „Lisków – Rzgów”.

 

§ 2

 

Jednolity wykaz obwodów głosowania, ich granic i numerów z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1, określa załącznik do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną część.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków.

 

§ 4

 

Uchwałę przekazuje się niezwłocznie Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Kaliszu.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Gminy Lisków

           /-/ Aleksander Tomalak

                                                                  

 

 

      Załącznik do uchwały

                           Nr XL/256/2010

      Rady Gminy Lisków

      z dnia 15 września 2010r.  

 

 

Numer

obwodu

głosowania

 

    Granice obwodu głosowania

Siedziba

obwodowej komisji wyborczej

 

        1

sołectwa:

- Koźlątków

- Zakrzyn

- Annopol

- Zakrzyn – Kolonia

- Pyczek

 

Szkoła Podstawowa, Zakrzyn

 

 

 

 

        2

sołectwa:

- Chrusty

- Madalin

- Józefów

- Nadzież

- Swoboda

- Małgów

- Strzałków

 

Szkoła Podstawowa, Strzałków

 

 

 

 

 

       3

     

  

sołectwa:

- Budy Liskowskie I

- Budy Liskowskie II

- Lisków

- Lisków – Rzgów

- Żychów

- Wygoda

 

Szkoła Podstawowa

im. Józefa Wybickiego, Lisków

 

        4

sołectwa:

- Ciepielew

- Trzebienie

 

Szkoła Podstawowa, Ciepielew

 

 Przewodniczący Rady Gminy Lisków

          /-/ Aleksander Tomalak

 

 

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XL/256/2010

Rady Gminy Lisków

z dnia 15 września 2010 r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVI/145/2002 Rady Gminy Lisków z dnia 9 sierpnia 2002 roku w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Lisków.

           

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym należy sprostować błędy pisarskie w załączniku do uchwały Nr XXVI/145/2002 Rady Gminy Lisków z dnia 9 sierpnia 2002 roku, który stanowi integralną część tej uchwały,  poprzez wprowadzenie właściwych nazw obwodów głosowania: Zakrzyn – Kolonia i Lisków – Rzgów, pisanych z kreskami pomiędzy dwoma członami nazw, a nie bez kresek jak to było dotychczas. Zmiana ta ma charakter porządkowy i nie powoduje zmian granic obwodów głosowania.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie tej uchwały jest zasadne.

 

Przewodniczący Rady Gminy Lisków

           /-/ Aleksander Tomalak

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (22/09/2010 10:11:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: (22/09/2010 10:11:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (22/09/2010 10:11:46)