Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Wybory » Wybory samorządowe 2006

Wybory samorządowe 2006

Wręczenie zaświadczeń o wyborze

 

 

 

WRĘCZENIE ZAŚWIADCZEŃ O WYBORZE

WÓJTA GMINY LISKÓW

ORAZ RADNYCH GMINY LISKÓW

 

 

W związku z  pismem Krajowego Biura Wyborczego, dotyczącego niezwłocznego wręczenia wójtom, burmistrzom, prezydentom oraz radnym zaświadczeń o ich wyborze, dnia 23 listopada 2006 r. Gminna Komisja Wyborcza w Liskowie wręczyła zaświadczenia o wyborze tym, którzy uzyskali mandaty w wyborach samorządowych, które odbyły się dnia 12 listopada 2006 r.

Wójtem Gminy Lisków została Maria Krawiec, a skład nowej rady jest następujący: Bonifacy Banasiewicz, Stanisław Bartczak, Stanisław Bukowiecki, Zdzisław Heresztyn, Maria Jakubowska, Tadeusz Maciejewski, Wojciech Matczak, Józef Miklas, Radosław Nowicki, Marianna Pawlak, Elżbieta Piorunowska, Aleksander Tomalak, Małgorzata Trzeciak, Andrzej Walasz, Arkadiusz Witczak.

Spotkanie  odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury  w Liskowie w obecności pełnego składu Gminnej Komisji Wyborczej tj. przewodniczącej – Urszuli Gierosz, zastępcy przewodniczącej – Aldony Juszczak oraz członków Jadwigi Herman, Karoliny Jaromy, Teresy Kłysz, Aliny Maślanki, Marty Pawelec, Agnieszki Wypych.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wręczając zaświadczenia stwierdzające wybór wójta oraz radnych złożyła nowo wybranym  gratulacje  oraz  życzenia  owocnej i wytrwałej pracy dla dobra gminy.

Wójt Maria Krawiec podziękowała Komisji za sprawną oraz pełną zaangażowania pracę związaną z  przygotowaniem oraz przeprowadzeniem wyborów w Gminie Lisków.

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (30/11/2006 09:45:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: (30/11/2006 09:47:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (30/11/2006 09:46:57)
Wyniki wyborów samorządowych 2006 w Gminie Lisków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (20/11/2006 15:51:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: (20/11/2006 15:51:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (20/11/2006 15:51:41)
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na Wojta Gminy Lisków w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (31/10/2006 11:58:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: (31/10/2006 11:58:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (31/10/2006 11:58:33)
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Lisków zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (31/10/2006 11:46:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: (31/10/2006 12:00:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (31/10/2006 12:00:05)
Uchwała o wylosowanych numerach list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Lisków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (26/10/2006 08:38:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: (26/10/2006 08:39:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (26/10/2006 08:38:58)
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (25/10/2006 17:12:33)
 • zaakceptowanie treści informacji: (26/10/2006 07:57:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (26/10/2006 07:57:18)
Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Lisków

z dnia 20 października 2006 r.

 

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 12 listopada 2006 r.

 

         Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz.1127) oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457) podaje się do publicznej wiadomości informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Rady Gminy Lisków, Rady Powiatu Kaliskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz w wyborach Wójta Gminy Lisków.

 

Numer obwodu

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1.

sołectwa: 

Koźlątków

Zakrzyn

Annopol

Zakrzyn Kolonia

Pyczek

Szkoła Podstawowa

w Zakrzynie

2.

sołectwa: 

Chrusty

Madalin

Józefów

Nadzież

Swoboda

Małgów

Strzałków

Szkoła Podstawowa   

w Strzałkowie

3.

sołectwa: 

Budy Liskowskie I 

Budy Liskowskie II

Lisków

Lisków Rzgów

Żychów

Wygoda

Szkoła Podstawowa 

im. Józefa Wybickiego  w Liskowie

ul. Ks. Wacława Blizińskiego 27

4.

sołectwa: 

Ciepielew

Trzebienie

       Szkoła Podstawowa       

w Ciepielewie

5.

Dom Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej

w Liskowie

ul. Ks. Wacława Blizińskiego 96

 

         Głosowanie odbędzie się w wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu 12 listopada 2006 r. między godziną 6ºº a 20ºº bez przerwy.

 

 

                                                                  Wójt Gminy Lisków

                                /-/ dr inż. Zenon Mikołajczyk

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (25/10/2006 17:07:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: (25/10/2006 17:08:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (25/10/2006 17:07:50)
Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków o ustalonych okręgach wyborczych

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LISKÓW

z dnia 19 września 2006 r.

 

o ustalonych okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych   wybieranych  w  każdym  okręgu  wyborczym do Rady  Gminy  Lisków w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.

 

         Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159 poz.1547 ze zmianami), podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach   i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz  o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej   w wyborach do Rady Gminy Lisków.

 

Numer okręgu wyborczego

 

Granice okręgu

Liczba   radnych  wybieranych w okręgu

1

sołectwo: 

Koźlątków

 

1

2

sołectwo: 

Zakrzyn

 

1

3

sołectwa: 

Annopol

Zakrzyn  Kolonia

Pyczek

1

4

sołectwo: 

Chrusty

Madalin

1

5

sołectwo: 

Józefów

Nadzież

Swoboda

1

6

sołectwo: 

Małgów

 

1

7

sołectwo: 

Strzałków

 

1

8

sołectwa:

Budy Liskowskie I

Budy Liskowskie II

Lisków

3

9

 

sołectwa:

Lisków Rzgów

Żychów

2

10

 

sołectwo:

Wygoda

1

11

 

sołectwo:

Ciepielew

1

12

 

sołectwo:

Trzebienie

1

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy Lisków, ul. ks. Wacława Blizińskiego 56 w sali nr 9.

 

                                             Wójt Gminy Lisków

                                      /-/ dr inż. Zenon Mikołajczyk

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (25/10/2006 16:54:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: (25/10/2006 16:54:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (25/10/2006 16:54:37)
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie

KOMUNIKAT GMINNEJ  KOMISJI  WYBORCZEJ  

W  LISKOWIE

 

Gminna Komisja Wyborcza w Liskowie

uprzejmie informuje, że pełni dyżury w Urzędzie Gminy w Liskowie w pokoju nr 9 (za sekretariatem) w godzinach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku od 800  do 1600,  a w dniach 13.10.2006  i 18.10.2006  w godzinach od 800 do 2400.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (05/10/2006 09:28:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: (05/10/2006 09:28:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (05/10/2006 09:28:41)
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Liskowie

 

 

 

 

Gminna Komisja Wyborcza w Liskowie

z siedzibą w Urzędzie Gminy Lisków

ul. ks. Wacława Blizińskiego 56

tel. 062 76 34 114

 Lp.

Imię i nazwisko

 

Funkcja w komisji

1.

Urszula Gierosz

 

przewodniczący

2.

Aldona Danuta Juszczak

 

zastępca przewodniczącego

3.

Agnieszka Katarzyna Wypych

 

członek komisji

4.

Teresa Kłysz

 

członek komisji

5.

Alina Maślanka

 

członek komisji

6.

Jadwiga Herman

 

członek komisji

7.

Marta Pawelec

 

członek komisji

8.

Karolina Jaroma

 

członek komisji

9.

Aleksandra Sobczyk

 

członek komisji

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (05/10/2006 10:19:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: (05/10/2006 10:19:18)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (05/10/2006 10:19:09)