Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Wybory » Wybory Prezydenta RP 2010

Wybory Prezydenta RP 2010

Zarządzenie Nr 0151/29/2010 Wójta Gminy Lisków z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0151/18/2010 Wójta Gminy Lisków z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Lisków.

Zarządzenie Nr 0151/ 29 /2010
Wójta Gminy Lisków
z dnia 29 czerwca 2010 r.


w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0151/18/2010 Wójta Gminy Lisków z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Lisków.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467/ oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. Nr 72, poz. 847 ze zm./ zarządzam, co następuje:

§ 1

W załączniku nr 1 do Zarządzenia Nr 0151/18/2010 Wójta Gminy Lisków z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Lisków, w Wykazie składów osobowych obwodowych komisji wyborczych powołanych do wykonania na obszarze Gminy Lisków zadań w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r., wyrazy: „Marzena Trzeciak - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Zbigniewa Leppera" zastępuje się słowami: „Marzenna Trzeciak - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Zbigniewa Leppera".

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                      Wójt Gminy Lisków
                                                                       /-/ Maria Krawiec

Rozdzielnik:

1/ Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu
2/ BIP Gminy Lisków
3/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Liskowie
4/ Rejestr zarządzeń
5/ a/a

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (30/06/2010 08:32:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: (30/06/2010 08:32:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (30/06/2010 08:32:45)
Zarządzenie Nr 0151/28/2010 Wójta Gminy Lisków z dnia 28.06.2010r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Ciepielewie.

Zarządzenie Nr 0151/28/2010
Wójta Gminy Lisków
z dnia 28.06.2010 r

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Ciepielewie.

Na podstawie art. 16 ust. 1 i art. 20 a ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) w związku z § 11 ust. 1, 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. Nr 72, poz. 847 ze zmianami/ zarządzam, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Ciepielewie - Panią Annę Mariańską, zgłoszoną przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Zbigniewa Leppera, w związku z pisemnym zrzeczeniem się członkostwa.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                             Wójt Gminy Lisków
                                                             /-/ Maria Krawiec

Rozdzielnik:

 1. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu
 2. Osoba upoważniona przez Pełnomocnika Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Zbigniewa Leppera
 3. BIP
 4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy
 5. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4
 6. a/a
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (30/06/2010 08:27:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: (30/06/2010 08:27:45)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (30/06/2010 08:27:23)
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. o kandydatach w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP w dniu 4 lipca 2010 r.

OBWIESZCZENIE

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 21 czerwca 2010 r.

 

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 4 lipca 2010 r. kandydują:

 

1.KACZYŃSKI Jarosław Aleksander

2.KOMOROWSKI Bronisław Maria

 

         

            Przewodniczący

Państwowej Komisji Wyborczej

      (-) Stefan J. Jaworski

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (23/06/2010 16:03:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: (23/06/2010 16:03:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (23/06/2010 16:03:11)
Dopisanie wyborcy do spisu wyborców

 Lisków, dnia 22 czerwca 2010 r.

 

 

I N F O R M A C J A

 

Urząd  Gminy  w Liskowie uprzejmie informuje o możliwości dopisania się do spisu wyborców  na własny  wniosek w okresie między pierwszym a ponownym głosowaniem  w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Dopisani do spisu na wniosek mogą być:

·         wyborcy  przebywający  czasowo  na  terenie  gminy Lisków na okres obejmujący  dzień wyborów i nie posiadający zaświadczenia o prawie do głosowania.

·         żołnierze i funkcjonariusze odbywający służbę poza miejscem stałego zamieszkania ( nie posiadający zaświadczenia o prawie do głosowania)

Wniosek składa się w Urzędzie Gminy w Liskowie (Biuro Ewidencji Ludności) najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów tj.  do dnia   24 czerwca 2010 r.

Dopisanie wyborcy do spisu wyborców na wniosek zainteresowanego w miejscu pobytu czasowego, powoduje skreślenie ze spisu wyborców w miejscu stałego zameldowania.

 

Wójt Gminy Lisków

 /-/  Maria Krawiec

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (22/06/2010 14:18:52)
 • zaakceptowanie treści informacji: (22/06/2010 14:18:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (22/06/2010 14:18:52)
Wykaz telefonów do kontaktu w dniu wyborów 20 czerwca 2010 r. - Urząd Gminy w Liskowie

 

Wybory Prezydenta RP

20 czerwiec 2010 r.

 

  

 

WYKAZ TELEFONÓW

DO KONTAKTU W DNIU WYBORÓW 20 CZERWCA 2010 r.

URZĄD GMINY W LISKOWIE

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Numery telefonów

1.

Maria Krawiec

Wójt Gminy Lisków

 062/ 76 34 004

 0 604 505 909

2.

Katarzyna Włodarczyk

Urzędnik Wyborczy – Pełnomocnik

Okręgowej Komisji Wyborczej

 062/76 34 090

 0 602 12 52 54

4.

Marcin Kozłowski

 Koordynator Gminny

ds. obsługi informatycznej

 062/76 34 114

 0 608 523 359

5.

Jadwiga Kaczmarek

Pracownik Ewidencji Ludności

 062/76 34 114

 062/76 34 806

6.

Henryk Trzebiński

Kierownik Posterunku Policji

w Liskowie

 062/76 55 850

 


 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (14/06/2010 16:00:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: (14/06/2010 16:00:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (14/06/2010 16:00:02)
Zarządzenie Nr 0151/20/2010 Wójta Gminy Lisków z dnia 14.06.2010 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Zakrzynie.

Zarządzenie Nr 0151/20/2010

Wójta Gminy Lisków

z dnia 14.06.2010 r.

w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Zakrzynie.

Na podstawie art. 16 ust. 1 i art. 20 a ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) w związku z § 11 ust. 1, 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. Nr 72, poz. 847 ze zmianami/ zarządzam, co następuje:

§ 1.

Odwołuje się ze składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Zakrzynie – Panią Marię Brodziak.

§ 2.

Powołuje się do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Zakrzynie – Pana Tomasza Brodziaka.

        § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Lisków

/-/ Maria Krawiec

 

 

Rozdzielnik:

 1. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu
 2. BIP
 3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy
 4. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1
 5. a/a
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (14/06/2010 15:50:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: (14/06/2010 15:50:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (14/06/2010 15:50:43)
Informacja o składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Lisków - pełnione funkcje

Informacja o składach obwodowych komisji  wyborczych

na obszarze Gminy Lisków - pełnione funkcje

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Zakrzynie

                                                                      

Irena Pleśnierowicz – Przewodnicząca komisji

Anita Kleśta – Zastępca przewodniczącej komisji

Janina Ferenc – członek komisji

Agata Jaroma – członek komisji

Jan Szurmiński – członek komisji

Adela Honorata Pokojowczyk -  członek komisji

Maria Brodziak – członek komisji

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Strzałkowie

                                                                      

Henryk Rygas – Przewodniczący komisji

Przemysław Mikołajczyk – Zastępca przewodniczącego komisji

Patrycja Waliś – członek komisji

Elżbieta Olczyk – członek komisji

Wioletta Golanowska – członek komisji

Grażyna Józefa Heresztyn -  członek komisji

Anna Jóźwiak – członek komisji

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Szkole Podstawowej
im. Józefa Wybickiego w Liskowie

                                                                      

Maria Sobczyk – Przewodnicząca komisji

Michał Kazimierz Wojciechowski – Zastępca przewodniczącej komisji

Wiesława Mosiniak – członek komisji

Marlena Grzymska – członek komisji

Marzena Trzeciak – członek komisji

Sylwia Czaplicka – członek komisji

Małgorzata Trzeciak – członek komisji

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Ciepielewie

                                                                      

Sylwester Wrzesiński – Przewodniczący komisji

Bożena Kędzia – Zastępca przewodniczącego komisji

Renata Grzymska – członek komisji

Krzysztof Jaszkiewicz – członek komisji

Anna Mariańska – członek komisji

Monika Maria Tomaszewska -  członek komisji

Urszula Orczykowska – członek komisji.

  

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (14/06/2010 15:38:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: (14/06/2010 15:52:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (14/06/2010 15:52:51)
Zarządzenie Wójta Gmiy Lisków z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Lisków w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenie Nr 0151/18/2010

Wójta Gminy Lisków

z dnia 2 czerwca 2010 r.

w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Lisków.

 

            Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467/ oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 sierpnia 2000r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. Nr 72, poz. 847 ze zm./ zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze do wykonania na obszarze Gminy Lisków zadań w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 20 czerwca 2010 r. w składach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1.      Składy obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości
w siedzibie Urzędu Gminy w Liskowie  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.      Składy poszczególnych obwodowych komisji wyborczych wywiesza się w ich siedzibach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Lisków

 /-/ Maria Krawiec

 

 

Rozdzielnik:

1/ Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kaliszu

2/ BIP Gminy Lisków

3/ Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Liskowie

4/ Siedziby obwodowych komisji wyborczych

5/ Rejestr zarządzeń

6/ a/a

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0151/ 18 /2010

Wójta Gminy Lisków

z dnia 2 czerwca 2010  r.

 

  

WYKAZ SKŁADÓW OSOBOWYCH

          obwodowych komisji wyborczych powołanych
             do wykonania na obszarze Gminy Lisków

zadań w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

  

                                                                                                             

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Zakrzynie

                                                                     

       1/ Janina Ferenc - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kaczyńskiego

 

      2/ Agata Jaroma - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Mariana Olechowskiego

 

      3/ Jan Szurmiński - zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Napieralskiego

 

      4/ Irena Pleśnierowicz - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Zbigniewa Leppera

 

      5/ Anita Kleśta - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego 

 

      6/  Adela Honorata Pokojowczyk -  zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Waldemara Pawlaka   

              

      7/  Maria Brodziak - wskazana przez Wójta Gminy Lisków

 

 

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Strzałkowie

                                                                     

       1/ Henryk Rygas - zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kaczyńskiego

 

      2/ Patrycja Waliś - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Mariana Olechowskiego

 

      3/ Przemysław Mikołajczyk - zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Napieralskiego

 

      4/ Elżbieta Olczyk - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Zbigniewa Leppera

 

      5/ Wioletta Golanowska - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

 

      6/  Grażyna Józefa Heresztyn -  zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Waldemara Pawlaka  

               

      7/  Anna Jóźwiak - wskazana przez Wójta Gminy Lisków

 

 

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Szkole Podstawowej
im. Józefa Wybickiego w Liskowie

                                                                     

       1/ Wiesława Mosiniak - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kaczyńskiego

 

      2/ Marlena Grzymska - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Mariana Olechowskiego

 

      3/ Maria Sobczyk - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Napieralskiego

 

      4/ Marzena Trzeciak - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Zbigniewa Leppera

 

      5/ Sylwia Czaplicka - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

 

      6/  Michał Kazimierz Wojciechowski - zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Waldemara Pawlaka    

             

      7/  Małgorzata Trzeciak - wskazana przez Wójta Gminy Lisków

 

 

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w Szkole Podstawowej w Ciepielewie

                                                                     

       1/ Bożena Kędzia - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Kaczyńskiego

 

      2/ Renata Grzymska - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Mariana Olechowskiego

 

      3/ Krzysztof Jaszkiewicz - zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Napieralskiego

 

      4/ Anna Mariańska - zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Zbigniewa Leppera

 

      5/ Sylwester Wrzesiński - zgłoszony przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego 

 

      6/  Monika Maria Tomaszewska -  zgłoszona przez Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Waldemara Pawlaka    

             

      7/  Urszula Orczykowska - wskazana przez Wójta Gminy Lisków

 

 

 

Wójt Gminy Lisków

 /-/ Maria Krawiec

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (02/06/2010 15:35:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: (02/06/2010 16:03:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (02/06/2010 16:03:23)
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

OBWIESZCZENIE
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 17 maja 2010 r.
o kandydatach  na Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych 
na dzień 20 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości wyborców dane kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r., w tym treść złożonego przez kandydata oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.1)), zwanej dalej „powołaną ustawą", w zakresie określonym w art. 13 tej ustawy:

1) JUREK Marek, lat 49, wykształcenie wyższe historyczne, wykonujący zawód historyka, miejsce pracy: Fundacja Św. Benedykta, zamieszkały w Wólce Kozodawskiej gmina Piaseczno, członek Prawicy Rzeczypospolitej;

2) KACZYŃSKI Jarosław Aleksander, lat 61, wykształcenie wyższe prawnicze, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie;

3) KOMOROWSKI Bronisław Maria, lat 58, wykształcenie wyższe historyczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Warszawie, członek Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej;

4) KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard, lat 67, wykształcenie wyższe filozoficzne, wykonujący zawód publicysty i wydawcy, miejsce pracy: Oficyna Konserwatystów i Liberałów, zamieszkały w Józefowie, powiat otwocki, członek partii politycznej Wolność i Praworządność;

5) LEPPER Andrzej Zbigniew, lat 56, wykształcenie średnie, wykonujący zawód rolnika, miejsce pracy: własne gospodarstwo rolne, zamieszkały w Zielnowie gmina Darłowo;

6) MORAWIECKI Kornel Andrzej, lat 69, wykształcenie wyższe w zakresie nauk fizycznych, emerytowany nauczyciel akademicki, zamieszkały we Wrocławiu;

7) NAPIERALSKI Grzegorz Bernard, lat 36, wykształcenie wyższe politologiczne, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszkały w Szczecinie, członek Sojuszu Lewicy Demokratycznej;

8) OLECHOWSKI Andrzej Marian, lat 62, wykształcenie wyższe ekonomiczne, wykonujący zawód ekonomisty, miejsce pracy: samodzielna działalność gospodarcza, zamieszkały w Warszawie,
który złożył następujące oświadczenie:
byłem współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy;

9) PAWLAK Waldemar, lat 50, wykształcenie wyższe techniczne, zajmujący kierownicze stanowisko państwowe, pełniący funkcję Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki, zamieszkały w Kamionce gmina Pacyna, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego;

10) ZIĘTEK Bogusław Zbigniew, lat 45, wykształcenie średnie, wykonujący zawód polityka, miejsce pracy: Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80", zamieszkały w Markowiźnie gmina Ogrodzieniec, członek Polskiej Partii Pracy - Sierpień 80.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Stefan J. Jaworski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85, poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176, poz. 1242 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375.

 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (28/05/2010 13:21:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: (28/05/2010 13:21:43)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (28/05/2010 13:21:35)
Informacja Wójta Gminy Lisków z dnia 11 maja 2010r.o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

I N F O R M A C J A

Wójta Gminy Lisków

z dnia 11 maja 2010 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zm./, Uchwały Nr XXVI/145/2002 Rady Gminy Lisków z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Lisków /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 117, poz. 3261/, podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 

Numer

obwodu głosowania

 

 

Granice obwodu głosowania

 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1.

 

Sołectwa:

-         Koźlątków

-         Zakrzyn

-         Annopol

-         Zakrzyn-Kolonia

-         Pyczek

 

 

Szkoła Podstawowa
w Zakrzynie

2.

 

Sołectwa:

-         Chrusty

-         Madalin

-         Józefów

-         Nadzież

-         Swoboda

-         Małgów

-         Strzałków

 

 

 

Szkoła Podstawowa
w Strzałkowie

3.

Sołectwa:

-         Budy Liskowskie I

-         Budy Liskowskie II

-         Lisków

-         Lisków-Rzgów

-         Żychów

-         Wygoda

 

 

 

Szkoła Podstawowa

im. Józefa Wybickiego
w Liskowie

/lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych/

4.

Sołectwa:

-         Ciepielew

-         Trzebienie

 

Szkoła Podstawowa
w Ciepielewie

 

 

- Głosowanie odbędzie się w siedzibach obwodowych komisji wyborczych w dniu  20 czerwca 2010r. między godziną 600  a  2000   bez przerwy.

- W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek wniesiony do Urzędu Gminy w Liskowie do dnia 15 czerwca 2010 r., jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

 

 

                                                                                                              Wójt Gminy Lisków

                                                                                                               /-/ Maria Krawiec

 

                         

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/05/2010 14:53:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: (24/05/2010 07:39:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (24/05/2010 07:39:37)
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (11/05/2010 14:33:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: (11/05/2010 14:34:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (11/05/2010 14:33:58)
Uchwała Nr 3/2010 Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 42 w Kaliszu z dnia 4 maja 2010r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (14/05/2010 13:17:02)
 • zaakceptowanie treści informacji: (14/05/2010 13:17:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (14/05/2010 13:17:02)
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 42 w Kaliszu z dnia 4 maja 2010r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (14/05/2010 13:12:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: (14/05/2010 13:12:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (14/05/2010 13:12:16)
Informacja Wójta Gminy Lisków z dnia 23 kwietnia 2010r. o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

INFORMACJA

WÓJTA GMINY LISKÓW

z dnia 23 kwietnia 2010 r.

 

Na podstawie art. 78b ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zmianami), w związku z zarządzeniem na dzień 20 czerwca 2010 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podaje się do publicznej wiadomości wykaz wyznaczonych na obszarze Gminy Lisków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i  plakatów komitetów wyborczych:

 

1.      Tablica ogłoszeniowa przy Urzędzie Gminy w Liskowie

2.      Tablica ogłoszeniowa w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji  w Liskowie.

3.      Tablice ogłoszeniowe we wszystkich sołectwach gminy Lisków:

 

-     Sołectwo ANNOPOL

-         Sołectwo BUDY LISKOWSKIE I

-         Sołectwo BUDY LISKOWSKIE II

-         Sołectwo CHRUSTY

-         Sołectwo CIEPIELEW

-         Sołectwo JÓZEFÓW

-         Sołectwo KOŹLĄTKÓW

-         Sołectwo LISKÓW

-         Sołectwo LISKÓW RZGÓW

-         Sołectwo MADALIN

-         Sołectwo MAŁGÓW

-         Sołectwo NADZIEŻ

-         Sołectwo PYCZEK

-         Sołectwo STRZAŁKÓW

-         Sołectwo SWOBODA

-         Sołectwo TRZEBIENIE

-         Sołectwo WYGODA

-         Sołectwo ZAKRZYN

-         Sołectwo ZAKRZYN KOLONIA

-         Sołectwo ŻYCHÓW.

Wójt Gminy Lisków

  /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (23/04/2010 15:00:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: (23/04/2010 15:02:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (23/04/2010 15:02:31)
Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (14/05/2010 13:08:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: (14/05/2010 13:10:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (14/05/2010 13:08:56)
KALENDARZ WYBORCZY DO WYBORÓW PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010R.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marcin Kozłowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (23/04/2010 14:54:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: (23/04/2010 14:54:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (23/04/2010 14:54:27)