Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Wybory » Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009

Wyniki wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w gminie Lisków
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (22/06/2009 17:07:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: (22/06/2009 17:28:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (22/06/2009 17:28:29)
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Zakrzynie po ukonstytuowaniu w dniu 15 maja 2009 r.

                                                                                                                       

INFORMACJA

 

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Zakrzynie

z dnia 15 maja 2009 r.

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056/ w związku z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego /Dz. U. Nr 25,  poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766/ podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Zakrzynie:

 

 

 1. Wiesława Kubiak  -  Przewodnicząca Komisji
 2. Anita Kleśta         -  Zastępca Przewodniczącej Komisji

 

 

Członkowie:

 

 1. Krzysztof Jaszkiewicz
 2. Wioletta Bober
 3. Michał Kantorski
 4. Stanisław Bartczak
 5. Przemysław Michalak

           Przewodnicząca

Obwodowej Komisji Wyborczej

     /-/ Wiesława Kubiak

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (25/05/2009 14:48:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: (25/05/2009 14:51:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (25/05/2009 14:50:46)
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Strzałkowie po ukonstytuowaniu w dniu 15 maja 2009 r.

                                                                                                                        

INFORMACJA

 

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Strzałkowie

z dnia 15 maja 2009 r.

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056/ w związku z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego /Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766/ podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Strzałkowie:

 

 

 1. Anna Domińska -  Przewodnicząca Komisji
 2. Beata Juszczak  -  Zastępca Przewodniczącej Komisji

 

 

Członkowie:

 

 1. Beata Majerowicz
 2. Bożena Kaźmierczak
 3. Stefan Jędrusiak
 4. Monika Waliś
 5. Elżbieta Aleksander

                                                                                                    Przewodnicząca

                                                                                        Obwodowej Komisji Wyborczej

                                                                                                 /-/ Anna Domińska

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (25/05/2009 14:44:45)
 • zaakceptowanie treści informacji: (25/05/2009 14:51:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (25/05/2009 14:50:25)
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Liskowie po ukonstytuowaniu w dniu 15 maja 2009 r.

                                                                                                                       

INFORMACJA

 

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Liskowie

z dnia 15 maja 2009 r.

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056/ w związku z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego /Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766/ podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Liskowie:

 

 

 1. Marianna Dolacińska -  Przewodnicząca Komisji
 2. Jadwiga Herman        -  Zastępca Przewodniczącej Komisji

 

 

Członkowie:

 

 1. Violetta Nerka
 2. Honorata Adamek
 3. Marzenna Trzeciak
 4. Michał Wojciechowski
 5. Maria Chrzanowska

                                                  Przewodnicząca

                               Obwodowej Komisji Wyborczej

  /-/ Marianna Dolacińska

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (25/05/2009 14:41:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: (25/05/2009 14:50:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (25/05/2009 14:50:05)
Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Ciepielewie po ukonstytuowaniu w dniu 15 maja 2009 r.

                                                               

INFORMACJA

 

Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Ciepielewie

z dnia 15 maja 2009 r.

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056/ w związku z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego /Dz. U. Nr 25,  poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766/ podaje się do publicznej wiadomości skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Ciepielewie:

 

 

       1. Bożena Kędzia                -  Przewodnicząca Komisji

       2. Honorata Michałkiewicz -  Zastępca Przewodniczącej Komisji

 

 

Członkowie:

 

       3. Zofia Niebudek

       4. Justyna Kozłowska

       5. Witold Trzeciak

       6. Iwona Tomaszewska

       7. Danuta Rogowicz

                                                                                                               Przewodnicząca

                                                                                                  Obwodowej Komisji Wyborczej

                                                                                                            /-/ Bożena Kędzia

 

                                                                                                 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (25/05/2009 14:36:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: (25/05/2009 14:50:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (25/05/2009 14:49:41)
Zarządzenie Nr 16/2009 Wójta Gminy Lisków z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 16/2009

Wójta Gminy Lisków

 z dnia 12 maja 2009 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

 

 

         Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej /Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056/ w związku z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego /Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766/ zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia, do wykonania na obszarze Gminy Lisków zadań w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009 r.

 

§ 2

 

1.      Składy obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w siedzibie Urzędu Gminy Lisków oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.      Składy poszczególnych obwodowych komisji wyborczych są wywieszane w ich siedzibach.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Lisków

/-/ Maria Krawiec

                                     

Załącznik

do Zarządzenia Nr 16/2009

Wójta Gminy Lisków

z dnia 12 maja 2009 r. 

 

 

WYKAZ SKŁADÓW OSOBOWYCH

        obwodowych komisji wyborczych powołanych 
            do wykonania na obszarze Gminy Lisków

   zadań w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego

zarządzonych na 7 czerwca 2009 r.

 

 

                                                                                                                                             

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Zakrzynie

                                                                     

1/ Anita Kleśta - zgłoszona przez osobę upoważnioną Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP.

 

2/ Krzysztof Jaszkiewicz - zgłoszony przez osobę upoważnioną  Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy.

 

3/ Wioletta Bober - zgłoszona przez osobę upoważnioną Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Porozumienie dla Przyszłości – CentroLewica (PD + SDPL + Zieloni 2004).

 

4/ Michał Kantorski - zgłoszony przez osobę upoważnioną Komitetu Wyborczego Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej.

 

5/ Stanisław Bartczak - zgłoszony przez osobę upoważnioną Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe.

 

6/ Przemysław Michalak  - zgłoszony przez osobę upoważnioną Komitetu Wyborczego Prawo  i Sprawiedliwość.

 

7/ Wiesława Kubiak - wskazana przez Wójta Gminy Lisków.

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Strzałkowie

                                                                                                                             

1/ Beata Majerowicz - zgłoszona przez osobę upoważnioną Komitetu Wyborczego Platforma  Obywatelska RP. 

  

2/ Anna Domińska  - zgłoszona przez osobę upoważnioną Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy.

 

3/ Bożena Kaźmierczak - zgłoszona przez osobę upoważnioną Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Porozumienie dla Przyszłości – CentroLewica (PD + SDPL + Zieloni 2004)

 

4/ Beata Juszczak - zgłoszona przez osobę upoważnioną Komitetu Wyborczego Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej.

 

5/ Stefan Jędrusiak  - zgłoszony przez osobę upoważnioną Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe.

 

 6/ Monika Waliś - zgłoszona przez osobę upoważnioną Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.

 

 7/ Elżbieta Aleksander - wskazana przez Wójta Gminy Lisków.

 

 

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Liskowie

                                                                     

1/ Marianna Dolacińska  - zgłoszona przez osobę upoważnioną Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP.    

 

2/ Violetta Nerka  - zgłoszona przez osobę upoważnioną Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy.

 

3/ Honorata Adamek  - zgłoszona przez osobę upoważnioną Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Porozumienie dla Przyszłości – CentroLewica (PD + SDPL + Zieloni 2004).

  

4/ Marzenna Trzeciak  - zgłoszona przez osobę upoważnioną Komitetu Wyborczego Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej.

 

5/ Michał Wojciechowski - zgłoszony przez osobę upoważnioną Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe.

 

6/ Jadwiga Herman  - zgłoszona przez osobę upoważnioną Komitetu Wyborczego Prawo  i Sprawiedliwość.

 

7/ Maria Chrzanowska - wskazana przez Wójta Gminy Lisków.

 

 

 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w Ciepielewie

                                                                     

1/ Honorata Michałkiewicz - zgłoszona przez osobę upoważnioną Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP.    

 

2/ Zofia Niebudek - zgłoszona przez osobę upoważnioną Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy.

 

3/ Justyna Kozłowska - zgłoszona  przez osobę upoważnioną Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Porozumienie dla Przyszłości – CentroLewica (PD + SDPL + Zieloni 2004).

 

4/ Witold Trzeciak  - zgłoszony przez osobę upoważnioną Komitetu Wyborczego Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej.

 

5/ Iwona Tomaszewska  - zgłoszona przez osobę upoważnioną Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe.

 

6/ Bożena Kędzia - zgłoszona przez osobę upoważnioną Komitetu Wyborczego Prawo  i Sprawiedliwość.

 

7/ Danuta Rogowicz - wskazana przez Wójta Gminy Lisków.

 

 

 

                                                                                                                                  Wójt Gminy Lisków

                                                                                                                                   /-/ Maria Krawiec

                                              

                                                                         

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (18/05/2009 18:48:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: (18/05/2009 18:48:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (18/05/2009 18:48:37)
Informacja PKW o warunkach udziału w głosowaniu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (18/05/2009 17:53:58)
 • zaakceptowanie treści informacji: (18/05/2009 17:54:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (18/05/2009 17:53:58)
Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w gminie Lisków w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (23/04/2009 16:13:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: (23/04/2009 16:13:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (23/04/2009 16:13:31)
Informacja Wójta Gminy Lisków z dnia 21 kwietnia 2009 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.

INFORMACJA

WÓJTA GMINY LISKÓW

z dnia 21 kwietnia 2009 r.

 

         Na  podstawie  art. 44 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza  do  Parlamentu Europejskiego /Dz. U. Nr 25, poz. 219 ze zm./ podaje   się,  do publicznej wiadomości,  informację  o numerach   i  granicach obwodów  głosowania oraz siedzibach  obwodowych  komisji  wyborczych  w  wyborach  posłów  do  Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.

 

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej

komisji wyborczej

1.

Sołectwa:

·         Koźlątków

·         Zakrzyn

·         Annopol

·         Zakrzyn Kolonia

·         Pyczek

 

 

Szkoła Podstawowa

Zakrzyn

 

tel. (0-62) 7634-080

2.

Sołectwa:

·        Chrusty

·        Madalin

·        Józefów

·        Nadzież

·        Swoboda

·        Małgów

·        Strzałków

 

     

Szkoła Podstawowa

Strzałków

 

tel. (0-62) 7634-592

3.

Sołectwa:

·        Budy Liskowskie I

·        Budy Liskowskie II

·        Lisków

·        Lisków Rzgów

·        Żychów

·        Wygoda                 

                                     

            Szkoła Podstawowa

im. Józefa Wybickiego 

Lisków

 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

 

tel. (0-62) 7634-016

4.

  Sołectwa:

·        Ciepielew

·        Trzebienie                 

 

Szkoła Podstawowa

Ciepielew

tel. (0-62) 7634-034

 

·        Głosowanie  odbędzie  się  w  siedzibach  obwodowych  komisji  wyborczych w  dniu   7 czerwca 2009 r.     w  godzinach  od 800 do 2200

 

·        Wyborca, na  swój wniosek wniesiony do Urzędu  Gminy  Lisków  najpóźniej  do dnia  28 maja 2009 r.   jest  dopisywany  do  spisu  wyborców  w  wybranym   obwodzie  głosowania  na  obszarze  gminy  właściwej   ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

                                                                                       

 

                Wójt Gminy Lisków

                                                                                                                /-/ Maria Krawiec

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (21/04/2009 16:56:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: (22/04/2009 07:26:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (22/04/2009 07:25:51)
Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 30 marca 2009 r. o składzie Komisji, siedzibie i pełnionych dyżurach.

KOMUNIKAT

 

Rejonowej Komisji Wyborczej w Kaliszu

z dnia 30 marca 2009 r.

 

 

            Podaje się do publicznej wiadomości informację o składzie Rejonowej Komisji Wyborczej w Kaliszu, powołanej uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 marca 2009 r. do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r., siedzibie Komisji i pełnionych dyżurach:

 

 

I.         SKŁAD KOMISJI:

 

1.  Wojciech Kazimierz Vogt           - sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu

     Przewodniczący Komisji               - Komisarz Wyborczy w Kaliszu

                                                                          

2.  Janusz Marek Roszewski         - sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu                                      

     Zastępca Przewodniczącego Komisji

                                                                           

3.  Marian Raszewski                     -sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu

 

4. Stanisław Ryszard Pilarczyk      - sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu

                                                                                                                                                                  

5. Ireneusz Kawęcki                        -sędzia Sądu Rejonowego w Pleszewie     

                                         

            Sekretarz Komisji – Barbara Spież   - p.o. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura  

                                                                                Wyborczego w Kaliszu

 

 

II.        SIEDZIBA KOMISJI:

 

ul. Staszica 47A, 62-800 Kalisz, wejście B

tel./fax (0-62) 753-88-80,

e-mail: kal-dyr@poczta.kbw.gov.pl

 

III.       DYŻURY:

 

Członkowie Komisji  pełnią dyżury w  siedzibie Komisji od poniedziałku do piątku
 w godzinach od 1200 - 1400

 

 

Przewodniczący

            Rejonowej Komisji Wyborczej

                           w Kaliszu

         /-/ Wojciech Vogt

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (17/04/2009 10:10:22)
 • zaakceptowanie treści informacji: (17/04/2009 10:33:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (17/04/2009 10:33:09)
Komunikat z dnia 27 marca 2009 r. o składzie Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu, jej siedzibie i pełnionych dyżurach.

Komunikat

 

W dniu 27 marca  2009 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Poznaniu powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca  2009 r., której obszarem działania jest okręg wyborczy Nr 7 obejmujący swym zasięgiem województwo wielkopolskie.

 

 

W skład Komisji wchodzą:

 

Przewodniczący Komisji:

Henryk                     KOMISARSKI                    Sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu  

                                                                                Komisarz  Wyborczy w Poznaniu

 

Zastępcy  Przewodniczącego

Mariusz                   TOMASZEWSKI                 Sędzia  Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

Andrzej Roman       ADAMCZUK                        Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

    

            

Członkowie:

Maciej                      ROZPĘDOWSKI                Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

Marcin Adam           RADWAN                           Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

Piotr Jerzy                MAJCHRZAK                    Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

Piotr                          MICHALSKI                      Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

Grzegorz Bolesław   NOWAK                              Sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

Jolanta Teresa         LUDWICZEK                      Sędzia Sądu Rejonowego w Poznaniu

 

Sekretarz  Komisji:

Maria                       TRELA                                 Dyrektor Delegatury

                                                                                Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu

 

Komisja będzie pełnić dyżury w gmachu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu przy ul. Kościuszki 93, w pokoju nr 432 (IV piętro bud. B), tel (061) 852 22 52

 

w dniach od 30 marca do 9 kwietnia  2009 r. w godz. od1400- do 1600

w dniach od 14 do 27 kwietnia w godz. od 1400- do 1600

dnia 28 kwietnia 2009 r. (wtorek) od godz. 1000-2400.

 

 Rejestracja  okręgowych  list  kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego  odbywać  się będzie  w  p. 132 (I piętro bud. B).

 

 

 

            Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

              w Poznaniu

 

/-/ Henryk KOMISARSKI

 

Poznań, dnia  27 marca 2009 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (17/04/2009 10:28:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: (17/04/2009 10:36:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (17/04/2009 10:36:11)
Uchwała PKW w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania rejonowych komisji wyborczych i siedzib tych komisji oraz obszarów okręgów wyborczych, na których okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 16 marca 2009 r.

w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania rejonowych komisji wyborczych i siedzib tych komisji oraz obszarów okręgów wyborczych, na których okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych

 

Na podstawie art. 13 ust. 2 oraz art. 23 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm. [1]), Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1.

Zasięg terytorialny działania rejonowych komisji wyborczych i siedziby tych komisji określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2.

Obszary okręgów wyborczych, na których okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3.

Traci moc uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania rejonowych komisji wyborczych i siedzib tych komisji oraz obszarów, na których okręgowe komisje wyborcze wykonują zadania rejonowych komisji wyborczych (M. P. Nr 12, poz. 193).

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
 

Ferdynand Rymarz[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766.   

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (17/04/2009 08:42:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: (17/04/2009 08:42:23)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (17/04/2009 08:42:17)
Informacja PKW w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Warszawa, dnia 16 lutego 2009 r.

       PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA

Informacja
Państwowej Komisji Wyborczej
w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywateli Unii Europejskiej
niebędących obywatelami polskimi, chcących wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

1.        Zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.) prawo wybierania posłów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej mają obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, którzy:

 •              najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat;
 •              nie są pozbawieni praw wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego są obywatelami;
 •             zgodnie z prawem, stale zamieszkują w Rzeczypospolitej Polskiej;
 •             zostali ujęci w stałym rejestrze wyborców.

2.        Wpis do rejestru wyborców obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim następuje na jego wniosek złożony w urzędzie gminy właściwym ze względu na jego miejsce stałego zamieszkania.

 •             Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców może być złożony najpóźniej do 30 dnia po zarządzeniu wyborów przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 •             We wniosku podaje się nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania wyborcy i adres zameldowania wyborcy na pobyt stały (jeżeli jest inny niż adres zamieszkania).
 •             Do wniosku dołącza się:

·      kserokopię ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,

·      pisemną deklarację, w której wnioskodawca podaje:

o         swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

o        nazwę okręgu wyborczego albo miejscowości, w państwie członkowskim swojego pochodzenia, gdzie jest umieszczony w rejestrze wyborców,

o        oświadczenie, że zamierza korzystać z czynnego prawa wyborczego tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

o        oświadczenie, że w państwie członkowskim swojego pochodzenia nie został pozbawiony czynnego prawa wyborczego;

o        numer i datę wydania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej oraz nazwę organu, który wydał zaświadczenie. W przypadku, gdy obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim nie posiada zaświadczenia obywatela Unii Europejskiej o zarejestrowaniu pobytu, lecz posiada inny ważny dokument poświadczający zgodne z prawem zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wówczas podaje nazwę dokumentu oraz numer i datę jego wydania oraz nazwę organu, który wydał dokument.

Dokumenty wymagane od obywatela Unii Europejskiej niesporządzone w języku polskim są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.        Wzory wniosków o wpisanie do rejestru wyborców oraz pisemnej deklaracji załączanej do wniosku są dostępne w urzędach gmin oraz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej http://www.pkw.gov.pl/                                                         

              Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej

                                         Ferdynand Rymarz 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (15/04/2009 16:27:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: (17/04/2009 09:17:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (17/04/2009 09:16:07)
Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej o liczbie posłów wybieranych do Parlamentu Europejskiego.

Warszawa, dnia 10 marca 2009 r.

     PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
   ZPOW-903-10/09

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej
o liczbie posłów wybieranych do Parlamentu Europejskiego


Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w poszczególnych krajach członkowskich regulują przepisy Unii Europejskiej.
Zgodnie z art. 190 ust. 2 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2, z późn zm.) zmienionym przez art. 9 ust. 2 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii oraz dostosowań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 122, poz. 843/2), z mocą od początku kadencji 2009-2014, w Polsce wybieranych będzie 50 posłów do Parlamentu Europejskiego. 

                                                     Zastępca Przewodniczącego Państwowej 
                                                     Komisji Wyborczej:   (-) Jan Kacprzak

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (15/04/2009 15:41:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: (15/04/2009 16:28:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (15/04/2009 16:28:02)
Informacja Wójta Gminy Lisków z dnia 23 marca 2009 r. o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

INFORMACJA

WÓJTA GMINY LISKÓW

z dnia 23 marca 2009 r.

 

            Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. - Ordynacja wyborcza  do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) podaje się  do publicznej wiadomości, wykaz wyznaczonych na obszarze gminy Lisków miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i  plakatów komitetów wyborczych, w związku z zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009 r. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego:

 

    1.  Tablica ogłoszeniowa przy Urzędzie Gminy w Liskowie.

    2.  Tablica ogłoszeniowa w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji  w Liskowie.

    3.  Tablice ogłoszeniowe we wszystkich sołectwach gminy Lisków:

 

·         Sołectwo ANNOPOL                    

·         Sołectwo BUDY LISKOWSKIE I             

·         Sołectwo BUDY LISKOWSKIE II   

·         Sołectwo CHRUSTY                    

·         Sołectwo CIEPIELEW                  

·         Sołectwo JÓZEFÓW                 

·         Sołectwo KOŹLĄTKÓW                         

·         Sołectwo LISKÓW                                 

·         Sołectwo LISKÓW RZGÓW       

·         Sołectwo MADALIN                     

·         Sołectwo MAŁGÓW            

·         Sołectwo NADZIEŻ                      

·         Sołectwo PYCZEK                      

·         Sołectwo STRZAŁKÓW               

·         Sołectwo SWOBODA                  

·         Sołectwo TRZEBIENIE           

·         Sołectwo WYGODA                  

·         Sołectwo ZAKRZYN                   

·         Sołectwo ZAKRZYN KOLONIA               

·         Sołectwo ŻYCHÓW.                    

Wójt Gminy Lisków

 /-/ Maria Krawiec

         

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (30/03/2009 17:39:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: (30/03/2009 17:42:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (30/03/2009 17:42:21)
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 marca 2009 r. o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.

obwieszczenie

Państwowej komisji wyborczej

z dnia 10 marca 2009 r.

 

o zarządzeniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm. [1]) Państwowa Komisja Wyborcza podaje do wiadomości publicznej postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 37, poz. 287) oraz informację o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych.

I.

Postanowienie

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 9 marca 2009 r.

w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. — Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z późn. zm.1) stanowi się, co następuje:

§ 1.

Zarządzam wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 2.

W Rzeczypospolitej Polskiej wybiera się 50 posłów do Parlamentu Europejskiego.

§ 3.

Dzień wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 7 czerwca 2009 r.

§ 4.

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do postanowienia.

§ 5.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

(–) Lech Kaczyński[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 112, poz. 766.

 

Załącznik do postanowienia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 9  marca 2009 r.
 

kalendarz wyborczy

dla wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego

w dniu 7 czerwca 2009 r.

 

Data wykonania

czynności wyborczych

Treść czynności wyborczych

1

2

do dnia 18 kwietnia 2009 r.

-   zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

-          przez organ partii politycznej o zamiarze zgłoszenia kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,

-          przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców

do dnia 20 kwietnia 2009 r.

-   powołanie okręgowych komisji wyborczych,

-   powołanie rejonowych komisji wyborczych

do dnia 23 kwietnia 2009 r.

-   dokonanie zmian stałych obwodów głosowania,

-   utworzenie obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej oraz w zakładach karnych i aresztach śledczych

do dnia 28 kwietnia 2009 r.

do godz. 24.00

-   zgłaszanie okręgowych list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w celu zarejestrowania

do dnia 8 maja 2009 r.

-   podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych w gminach oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

-   przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą, w drodze losowania, jednolitego numeru dla list tego samego komitetu wyborczego zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym,

-   zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych

do dnia 13 maja 2009 r.

-   przyznanie przez okręgową komisję wyborczą, w drodze losowania, numerów dla list komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy wyłącznie w danym okręgu wyborczym

do dnia 17 maja 2009 r.

-   powołanie przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) obwodowych komisji wyborczych,

-   podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych utworzonych za granicą

od dnia 17 maja 2009 r.

do dnia 24 maja 2009 r.

-   składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, oraz przez policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do spisu wyborców w miejscowości, w której odbywają służbę

od dnia 23 maja 2009 r

do dnia 5 czerwca 2009 r.

do godz. 24.00

-   rozpowszechnianie na własny koszt przez Telewizję Polską Spółka Akcyjna, Polskie Radio Spółka Akcyjna i spółki radiofonii regionalnej w programach ogólnopolskich i regionalnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 24 maja 2009 r.

-   sporządzenie przez gminy spisów wyborców

do dnia 28 maja 2009 r.

-   składanie przez wyborców niepełnosprawnych wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania,

-   składanie przez wyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie niezamieszkałych wniosków o dopisanie do spisu wyborców,

-   podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych okręgowych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego

do dnia 2 czerwca 2009 r.

-   zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach,

-   zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

w dniu 5 czerwca 2009 r.

o godz. 24.00

-   zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 7 czerwca 2009 r.

godz. 8.00 – 22.00

-   głosowanie

 

II.

Wykaz okręgów wyborczych
i siedzib okręgowych komisji wyborczych

Okręg wyborczy nr 1 obejmuje obszar województwa pomorskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Gdańsk.

Okręg wyborczy nr 2 obejmuje obszar województwa kujawsko-pomorskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Bydgoszcz.

Okręg wyborczy nr 3 obejmuje obszar województwa podlaskiego i województwa warmińsko-mazurskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Olsztyn.

Okręg wyborczy nr 4 obejmuje obszar części województwa mazowieckiego: m. st. Warszawy oraz powiatów: grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i wołomińskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Warszawa.

Okręg wyborczy nr 5 obejmuje obszar części województwa mazowieckiego: powiatów — ciechanowskiego, gostynińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, żuromińskiego, żyrardowskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego, garwolińskiego, łosickiego, makowskiego, mińskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, pułtuskiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, wyszkowskiego oraz miast na prawach powiatu — Płock, Radom, Ostrołęka i Siedlce.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Warszawa.

Okręg wyborczy nr 6 obejmuje obszar województwa łódzkiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Łódź.

Okręg wyborczy nr 7 obejmuje obszar województwa wielkopolskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Poznań.

Okręg wyborczy nr 8 obejmuje obszar województwa lubelskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Lublin.

Okręg wyborczy nr 9 obejmuje obszar województwa podkarpackiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Rzeszów.

Okręg wyborczy nr 10 obejmuje obszar województwa małopolskiego i województwa świętokrzyskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Kraków.

Okręg wyborczy nr 11 obejmuje obszar województwa śląskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Katowice.

Okręg wyborczy nr 12 obejmuje obszar województwa dolnośląskiego i województwa opolskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Wrocław.

Okręg wyborczy nr 13 obejmuje obszar województwa lubuskiego i województwa zachodniopomorskiego.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej — Gorzów Wielkopolski.

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborczej

             (-) Jan Kacprzak

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (30/03/2009 16:07:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: (30/03/2009 16:07:30)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (30/03/2009 16:07:23)