Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Wybory » Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011

Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011

Obwieszcenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2011 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 96.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (28/09/2011 14:30:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (29/09/2011 14:32:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (29/09/2011 14:36:43)
Obwieszcenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2011 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 36.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (28/09/2011 14:28:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (29/09/2011 14:28:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (29/09/2011 14:35:47)
Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych po ukonstytuowaniu w dniu 19 września 2011 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (20/09/2011 11:40:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (21/09/2011 20:51:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (21/09/2011 21:22:38)
Zarządzenie Wójta Gminy Lisków z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych


 

Zarządzenie Nr 0050.39.2011

Wójta Gminy Lisków

z dnia 19 września 2011 r.

 

 w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych

           

            Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm./ zarządza się co następuje:

 

§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia na obszarze Gminy Lisków wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. w składach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

1.Składy obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w Urzędzie Gminy Lisków i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.Składy poszczególnych obwodowych komisji wyborczych wywieszane są w ich siedzibach.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                      Wójt Gminy Lisków

                                                                                                       /-/ Maria Krawiec

 

Rozdzielnik:

- Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Kaliszu

- BIP Gminy Lisków

- Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Liskowie

- Siedziby obwodowych komisji wyborczych

- Rejestr zarządzeń

 - a/a

 

                                                                                    Załącznik Nr 1

                                                                                                         do Zarządzenia Nr 0050.39.2011

                                                                                                         Wójta Gminy Lisków

                                                                                                         z dnia 19 września 2011 r.

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Zakrzynie

Szkoła Podstawowa, Zakrzyn, Zakrzyn - Baranek 1

 

Skład Komisji:

 

1.      Janina Ferenc, zam:  Koźlątków

2.      Zenona Marianna Ignaszak, zam:  Lisków

3.      Anita Jadwiga Kleśta, zam: Ciepielew Pierwszy

4.      Elżbieta Teresa Białek, zam: Lisków

5.      Zdzisław Sylwester Haraźny, zam: Żychów

6.      Anna Mariańska , zam:  Lisków

7.      Rafał Kantorski, zam: Zakrzyn

8.      Maria Agnieszka Brodziak, zam: Zakrzyn-Baranek

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr  2 w Strzałkowie

Szkoła Podstawowa, Strzałków 65

 

Skład Komisji:

 

1.      Henryk Marian Rygas, zam: Małgów

2.      Mirosław Bruź, zam:  Lisków

3.      Sylwester Wrzesiński, zam: Ciepielew

4.      Anna Maciejewska, zam: Lubień

5.      Zdzisław Jan Heresztyn, zam: Małgów-Kolonia

6.      Patryk Łukasz Osiewała, zam: Lisków

7.      Elżbieta Olczyk, zam: Lisków

8.      Maria Macke, zam: Lisków

 

 

 

                                    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Liskowie

Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego,

ul. Ks. Wacława Blizińskiego 27, Lisków

 

  Skład Komisji:

 

1.      Zofia Helena Ważna, zam: Lisków

2.      Iwona Karolina Jankowska, zam:  Lisków

3.      Sylwia Karolina Czaplicka, zam: Lisków

4.      Dorota Górska, zam: Lisków

5.      Monika Maria Tomaszewska, zam: Wygoda

6.      Marzenna Urszula Trzeciak, zam: Lisków

7.      Irena Przybyła, zam: .Lisków

8.      Maria Janina Matuszczak, zam:  Lisków

9.      Małgorzata Cecylia Trzeciak, zam: Lisków

 

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Ciepielewie

Szkoła Podstawowa, Ciepielew, Ciepielew Pierwszy 10

 

Skład Komisji:

 

1.      Bożena Anna Kędzia , zam:  Ciepielew Pierwszy

2.      Alina Maślanka, zam:  Lisków

3.      Emilia Karolina Czarnek, zam: Ciepielew Pierwszy

4.      Anna Maria Domińska, zam: Lisków

5.      Stanisław Andrzej Bartczak, zam: Annopol Kolonia

6.      Katarzyna Agnieszka Orczykowska, zam: Lisków

7.      Julia Maria Twardowska, zam: Lisków

8.      Urszula Orczykowska, zam: Lisków

 

 

 

 

    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Liskowie

Dom Pomocy Społecznej ul. Ks. Wacława Blizińskiego 96, Lisków

 

 

Skład Komisji:

 

1.      Bożena Maria Pingot, zam:  Lisków

2.      Jadwiga Herman, zam: Lisków

3.      Marianna Dolacińska, zam: Lisków

4.      Maria Sobczyk, zam: Lisków

5.      Wioletta Urszula Stanisławska-Grzymska, zam: Lisków

6.      Maria Jolanta Chrzanowska, zam: Lisków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (20/09/2011 10:05:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (20/09/2011 22:06:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (20/09/2011 22:45:21)
Wykaz komitetów, które zarejestrowały kandydatów w okręgu wyborczym nr 96
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (15/09/2011 15:22:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (20/09/2011 21:30:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (20/09/2011 21:32:11)
Wykaz komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w okręgu wyborczym nr 36
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (15/09/2011 16:05:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (20/09/2011 21:24:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (20/09/2011 21:24:39)
Stanowisko w sprawie uprawnień mężów zaufania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (15/09/2011 15:54:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (20/09/2011 21:10:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (20/09/2011 21:10:00)
Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (15/09/2011 15:46:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (20/09/2011 21:04:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (20/09/2011 21:04:58)
Informacja o wykazie komitetów, które złożyły zawiadomienia o ich utworzeniu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (15/09/2011 15:43:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (20/09/2011 20:59:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (20/09/2011 20:59:22)
Informacja o głosowaniu korespondencyjnym
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (15/09/2011 15:30:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (20/09/2011 20:38:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (20/09/2011 20:40:54)
Informacja o warunkach udziału w glosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (15/09/2011 15:17:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (20/09/2011 20:30:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (20/09/2011 20:34:50)
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (15/09/2011 15:13:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (20/09/2011 20:13:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (20/09/2011 20:26:09)
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2011 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na posłów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowanych więcej niż w jednym okręgu wyborczym
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (12/09/2011 12:57:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (12/09/2011 12:57:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (12/09/2011 13:31:10)
Obwieszczenie Wójta Gminy Lisków z dnia 7 września 2011 r. dotyczące obwodów głosowania
Uchwała Rady Gminy Lisków Nr X/67/2011 z dnia 2 września 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Lisków w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (06/09/2011 12:05:30)
 • zaakceptowanie treści informacji: (14/09/2011 18:02:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (06/09/2011 12:18:26)
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 2 września 2011 r. w sprawie pełnienia dyżuru
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (02/09/2011 11:55:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (14/09/2011 18:02:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (05/09/2011 11:57:42)
Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 22 sierpnia 2011 r. o składzie Komisji, siedzibie i pełnionych dyżurach
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (26/08/2011 10:47:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (26/08/2011 10:47:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (26/08/2011 10:50:19)
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (17/08/2011 20:38:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (14/09/2011 18:02:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (17/08/2011 20:42:17)
Informacja Wójta Gminy Lisków z dnia 9 sierpnia 2011 r. dotycząca wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (09/08/2011 17:27:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (09/08/2011 17:27:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (09/08/2011 18:08:53)
Postanowienie Prezydenta RP z dnia 4 sierpnia 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP wraz z Kalendarzem Wyborczym
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (09/08/2011 17:17:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (09/08/2011 17:17:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (09/08/2011 18:07:49)