Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Rejestr zmian

Rejestr zmian

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199  
DokumentZmianaDataAutor
Informacja z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu tj.: „Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń hali sportowo-widowiskowej z jego przebudową na publiczny oddział przedszkolny”.Zapisanie dokumentu 171619/04/2019 13:09:17 Wiktor Przybył
Wójt Gminy Lisków zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na demontażu linii napowietrznej nN oraz budowie linii napowietrznej nN po nowej trasie wraz zeZapisanie dokumentu 171519/04/2019 13:00:58 Wiktor Przybył
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskiego 56 Główny KsięgowyZapisanie dokumentu 171416/04/2019 15:30:53 Wiktor Przybył
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskiego 56 Główny KsięgowyZapisanie dokumentu 171416/04/2019 15:30:33 Wiktor Przybył
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie ul. ks. Wacława Blizińskiego 56 Główny KsięgowyZapisanie dokumentu 171416/04/2019 15:30:11 Wiktor Przybył
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza.Zapisanie dokumentu 171316/04/2019 15:20:36 Wiktor Przybył
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza.Zapisanie dokumentu 171316/04/2019 15:19:32 Wiktor Przybył
Ogłoszenie Zarządu Województwa Wielkopolskiego o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowaniu nw. projektów Programów ochrony powietrza.Zapisanie dokumentu 171316/04/2019 15:19:13 Wiktor Przybył
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019Zapisanie dokumentu 168015/04/2019 19:06:49 Wiktor Przybył
Ogłoszenie nr 540072926-N-2019 z dnia 12-04-2019 INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU nr 532114-N-2019 z 01/04/2019Zapisanie dokumentu 171212/04/2019 18:48:21 Wiktor Przybył
Nagrania Rady GminyZapisanie dokumentu 163012/04/2019 13:25:31 Wiktor Przybył
PetycjeZapisanie dokumentu 127012/04/2019 09:26:15 Wiktor Przybył
O G Ł O S Z E N I E z dnia 11 kwietnia 2019 r. WÓJT GMINY LISKÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY W LISKOWIE ul. ks. Wacława Blizińskiego 56 Stanowisko urzędnicze: Podinspektor w Urzędzie Stanu CywilZapisanie dokumentu 171111/04/2019 19:38:46 Wiktor Przybył
SPRAWOZDANIE z realizacji "Programu współpracy Gminy Lisków z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieZapisanie dokumentu 171011/04/2019 19:25:36 Wiktor Przybył
Zarządzenie Nr OR.0050.28.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 08.04.2019 r.Zapisanie dokumentu 170908/04/2019 19:17:49 Wiktor Przybył
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019Zapisanie dokumentu 168008/04/2019 19:06:37 Wiktor Przybył
Zarządzenie Nr OR.0050.28.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 08.04.2019 r.Zapisanie dokumentu 170908/04/2019 19:00:15 Wiktor Przybył
Zarządzenie Nr OR.0050.28.2019 Wójta Gminy Lisków z dnia 08.04.2019 r.Zapisanie dokumentu 170908/04/2019 18:59:45 Wiktor Przybył
Zawiadomienie Wójta Gminy Lisków o rozbudowie budynku OSP CiepielewZapisanie dokumentu 170803/04/2019 16:41:55 Wiktor Przybył
Zawiadomienie Wójta Gminy Lisków o rozbudowie budynku OSP CiepielewZapisanie dokumentu 170803/04/2019 16:41:02 Wiktor Przybył
Zawiadomienie Wójta Gminy Lisków o rozbudowie budynku OSP CiepielewZapisanie dokumentu 170803/04/2019 16:40:37 Wiktor Przybył
2019Zapisanie dokumentu 166303/04/2019 16:32:37 Wiktor Przybył
ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2019 WÓJTA GMINY LISKÓW z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzałkowie.Zapisanie dokumentu 170703/04/2019 16:26:02 Wiktor Przybył
ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2019 WÓJTA GMINY LISKÓW z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Liskowie.Zapisanie dokumentu 170603/04/2019 16:23:19 Wiktor Przybył
ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2019 WÓJTA GMINY LISKÓW z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Liskowie.Zapisanie dokumentu 170603/04/2019 16:22:45 Wiktor Przybył
„Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń hali sportowo-widowiskowej z jego przebudową na publiczny oddział przedszkolny”Zapisanie dokumentu 170503/04/2019 16:05:49 Wiktor Przybył
„Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń hali sportowo-widowiskowej z jego przebudową na publiczny oddział przedszkolny”Zapisanie dokumentu 170503/04/2019 16:04:54 Wiktor Przybył
„Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń hali sportowo-widowiskowej z jego przebudową na publiczny oddział przedszkolny”Zapisanie dokumentu 170503/04/2019 16:03:51 Wiktor Przybył
„Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń hali sportowo-widowiskowej z jego przebudową na publiczny oddział przedszkolny”Zapisanie dokumentu 170503/04/2019 15:57:39 Wiktor Przybył
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Liskowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Liskowie ul. Ks. W. Blizińskiego 56 Stanowisko pracy : Główny KsięgowyZapisanie dokumentu 170401/04/2019 20:33:47 Wiktor Przybył