Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Zakrzynie oraz Termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Liskowie ul. ks. W. Blizińskiego 43

Lisków, dnia 01.10.2013r.

ROI.271.8.2013


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Gmina Lisków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

„Termomodernizacja budynku  Szkoły Podstawowej w Zakrzynie"
„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Liskowie ul. ks.W.Blizińskiego 43"        

wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę firmy - ZUH SŁAW-BUD Sławomir Strzałkowski - Owadów 93, 26-631 Jastrzębia za kwotę 696 150,80 z podatkiem VAT słownie: sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 80/100.

Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert - cena uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównania ofert.

Numer

 oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

1.

ZUH SŁAW-BUD, Sławomir Strzałkowski - Owadów 93, 26-631 Jastrzębia

400,00

400,00

2.

Firma Usługowo-Budowlana - PAWBUD - inż. Sławomir Pawelec, ul. Macedońska 13, 62-800 Kalisz

339,33

339,33

3.

Przedsiębiorstwo Budowlane STABOX Spółka Jawna Stanisław Toczkowski, Zacharzew, ul. Krotoszyńska 48, 63-400 Ostrów Wlkp.

324,81

324,81

4

PPHU „MISZBUD" Jarosław Miszczak
Przybyłów 4, 62-600 Koło

339,63

339,63

5.

„InterMAX" Wiesław Puchalski
ul. Wrocławska 139, 63-421 Przygodzice

368,33

368,33

6.

PPHU BOMARD  Czesław Kędziora
Laski 10D, 62-731 Przykona

327,53

327,53


                                                            Wójt Gminy Lisków
                                                           /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Irena Tomaszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (01/10/2013 08:18:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (01/10/2013 08:18:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (14/04/2014 14:42:05)
Lista wiadomości