Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Zakup paliw stałych wraz z usługą transportową

Lisków, dnia 24.09.2013r. 

OR.ZP.271.6.2013


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
        


Gmina Lisków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt:  Zakup paliw stałych wraz z usługą transportową” i przeprowadzeniu ponownej oceny  wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe STANBARTEX Stanisław Pałac ul. Mickiewicza 20/84,  41-400 Mysłowice za cenę :
- miał węglowy –472,32 zł  brutto  za 1 tonę z transportem
- węgiel Eko - groszek –658,05 zł brutto za 1 tonę z transportem  

Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert –cena uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównania ofert: 

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA Razem pkt w kryterium oceny ofert
1. IMaGE ul. Dojazdowa 53, 43-186 Orzesze-Gardawice 291,51 291,51
2. Przedsiębiorstwo Usługowo-HandloweSTANBARTEXStanisław PałacUl. Mickiewicza 20/84, 41-400 Mysłowice 300,00 300,00
3. EUROKOMERS Sp. z o. o.Ul. Bogumińska 77c, 44-351 Turze Śl. 299,73 299,73
4. Składnica Artykułów Masowych„WĘGLOPASZ” spółka jawnaTadeusz Mendrygałul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko, Żołędowo 257,96 257,96
5. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BOCIAN”Kazimierz Bocianul. Świętojańska 25B, 62-500 Konin 264,64 264,64

     

                                                         Wójt Gminy Lisków
                                                         /-/ Maria Krawiec
 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Sylwia Sobczyk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (24/09/2013 22:45:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (24/09/2013 22:45:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (14/04/2014 14:42:26)
Lista wiadomości