Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Termomodernizację budynku głównego Zakładu Aktywności Zawodowej Swoboda

Swoboda, dnia  18.09.2013r.

ZAZ.ZP.271.2.2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zakład Aktywności Zawodowej „Swoboda" informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn. : „Termomodernizacja budynku głównego Zakładu Aktywności Zawodowej Swoboda" wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: Firma Handlowo - Usługowo - Budowlana „ANWIT"  Witold Zasina, 98 - 210 Sieradz, Bogumiłów 1C - za kwotę  137 144,59 zł z podatkiem VAT słownie:  sto trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści cztery złote 59/100.

Wybrana oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ, a według kryterium oceny oferty - cena uzyskała największą liczbę punktów.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

Numer

oferty

Firma , nazwa , siedziba i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych

Punktów w kryterium cena

Razem punkty w kryterium oceny oferty

1

Firma Handlowo - Usługowo - Budowlana „ANWIT" Witold Zasina,
98 - 210 Sieradz, Bogumiłów 1C

400,00

400,00

2

BUDMAR Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1
62 - 800 Kalisz

304,00

304,00

3

 P.P.H.U. BOMARD
Czesław Kędziora
62 - 731 Przykona, Laski 10D

308,00

308,00

 

                                    Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda"
                                   /-/Karol Matczak

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (18/09/2013 14:27:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (18/09/2013 14:27:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (14/04/2014 14:42:44)
Lista wiadomości