Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Lisków w 2013 roku

Lisków, dnia 18.09.2013r.

OR.ZP.271.8.2013


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Gmina Lisków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: „Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w kwocie 700.000,00 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Lisków w 2013 roku" wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę banku: Bank Spółdzielczy Ziemi kaliskiej, Plac Wolności 6; 62-840 Koźminek - za kwotę 119 140,39 zł (cena brutto), słownie: Sto dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści złotych 39/100.  Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert -cena uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Numer

 oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

1.

Bank Spółdzielczy Ziemi kaliskiej,

 Plac Wolności 6; 62-840 Koźminek

300,00

300,00


                                           Wójt Gminy Lisków
                                             /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Aneta Frydzińska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (18/09/2013 11:40:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (18/09/2013 11:41:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (14/04/2014 14:43:01)
Lista wiadomości