Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Zakup paliw stałych wraz z usługą transportową

Lisków, dnia 17.09.2013 r.

OR.ZP.271.6.2013

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Gmina Lisków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt:

Zakup paliw stałych wraz z usługą transportową" wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę firmy - Eurokomers Sp. z o. o., ul. Bogunińska 77c, 44-351 Turze śląskie

za cenę :

- miał węglowy - 496,00 zł  brutto  za 1 tonę z transportem

- węgiel Eko - groszek - 745,00 zł brutto za 1 tonę z transportem

Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert -cena uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Numer

 oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

1.

IMaGE
ul. Dojazdowa 53, 43-186 Orzesze-Gardawice

290,37

290,37

2.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
STANBARTEX
Stanisław Pałac
Ul. Mickiewicza 20/84, 41-400 Mysłowice

299,67

299,67

3.

EUROKOMERS Sp. z o. o.

Ul. Bogumińska 77c, 44-351 Turze Śl.

300,00

300,00

4.

Składnica Artykułów Masowych
„WĘGLOPASZ" spółka jawna
Tadeusz Mendrygał
ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko, Żołędowo

258,33

258,33

5.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BOCIAN"
Kazimierz Bocian
ul. Świętojańska 25B, 62-500 Konin

264,21

264,21

                                                                                      
                                                                                               Wójt Gminy Lisków
                                                                                                /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Sylwia Sobczyk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (17/09/2013 14:30:46)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (18/09/2013 14:22:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (14/04/2014 14:43:16)
Lista wiadomości