Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Budy Liskowskie dz. nr 28/1

Lisków, dnia 09.09.2013r           

ROI.271.7.2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Gmina Lisków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy Liskowskie dz. nr 28/1", wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę firmy -PPHU „DANBUD", Józef Dancewicz, Emilianów 11, 62-840 Koźminek -  za kwotę 247 074,48 z podatkiem VAT słownie: dwieście czterdzieści siedem złotych siedemdziesiąt cztery złote 48/100. Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert - cena uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównania ofert.

Numer

 oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

1.

 Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o. o.
ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz

274,83

274,83

2.

„ROL-DRÓG" Zakład  Usługowo - Produkcyjny
Roboty Drogowo - Budowlane
inż. Rafał Świątek, Rajsko 2, 62-860 Opatówek

265,59

265,59

3.

SIDROG Sp. z o. o.
Domaniew 9, 98-235 Błaszki

279,87

279,87

4

PPHU „DANBUD" Józef Dancewicz
Emilianów 11, 62-840 Koźminek

300

300

5.

Zakład Budowlano- Drogowy „KALDROG"
Damian Dzikowski, ul. Łódzka 196, 62-800 Kalisz

256,68

256,68                                                                  Wójt Gminy Lisków
                                                                  /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Irena Tomaszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (09/09/2013 11:57:41)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (09/09/2013 11:57:41)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (14/04/2014 14:43:39)
Lista wiadomości