Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o unieważnieniu postępowania na: roboty budowlane pn.: „Termomodernizacja budynku głównego Zakładu Aktywności Zawodowej Swoboda”

Swoboda, dnia 20.08.2013r. 


Zakład Aktywności Zawodowej "Swoboda"
Swoboda 1, 62-850 Lisków

Nr sprawy: ZAZ.ZP.271.1.2013


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Informuję, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: roboty budowlane pn.:Termomodernizacja budynku głównego Zakładu Aktywności Zawodowej Swoboda".

Ogłoszenie o powyższym przetargu ukazało się na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych dnia 30 lipca 2013 r. pod numerem 304476 - 2013, na tablicy ogłoszeń Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda" w Swobodzie oraz na stronie internetowej bip.liskow.pl

Uzasadnienie faktyczne:

Wpłynęła jedna oferta na kwotę wyższą od kwoty, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Wobec powyższego zachodziła przesłanka unieważnienia.

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

                                                                 Kierownik
                                                                Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda"
                                                              /-/ Karol Matczak

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Karol Matczak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (20/08/2013 14:40:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (20/08/2013 14:40:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (14/04/2014 14:44:14)
Lista wiadomości