Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na zadanie pt: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla 30 gospodarstw domowych i 8 jednostek podległych oraz jego instalacja w ramach projektu Łagodzenie wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków

Lisków, dnia 12.08.2013r.

OR.ZP.271.3.2013

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Gmina Lisków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt:

Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla 30 gospodarstw domowych i 8 jednostek podległych oraz jego instalacja w ramach projektu Łagodzenie wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę firmy - NETCOM computers Robert Opieliński, ul. Dobrzecka 13, 62-800 Kalisz

- za kwotę 51 400,00 zł z podatkiem VAT., słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych 00/100.  Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert -cena uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Numer

 oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

1.

NETCOM computers Robert Opieliński,                        ul. Dobrzecka 13, 62-800 Kalisz

300,00

300,00

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Patrycja Wesołek (12/08/2013 11:26:10)
  • zaakceptowanie treści informacji: Patrycja Wesołek (12/08/2013 11:30:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (14/04/2014 14:44:52)
Lista wiadomości