Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Strzałkowie wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu, w roku szkolnym 2013/2014

Lisków, dnia 31.07.2013r.

 

Nr sprawy: OR.ZP.271.5.2013                                          
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na: „Przewóz  uczniów do  Szkoły Podstawowej  w  Strzałkowie  wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu, w roku szkolnym 2013/2014"

wybrano ofertę Firmy:
Prywatne Linie Autobusowe „Auto Mig" s.c.  Z. Barcki, G. Karbowski, K. Nowak, Madalin 19, 62-850 Lisków  za cenę  łączną :  
21.958,56  zł  brutto
(słownie: Dwadzieścia jeden  tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) brutto.

Oferta spełnia wymagania ustawy i SIWZ, według kryterium oceny ofert (cena), uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównania ofert:

 


Numer ofertyNazwa wykonawcyLiczba uzyskanych punktów  w
kryterium CENARazem punkty


w kryterium oceny ofert


1.

Prywatne Linie Autobusowe „Auto Mig" s.c.
Z. Barcki, G. Karbowski, K. Nowak
Madalin 19, 62-850
Lisków

300

300
 


                                                    Z up. Wójta 
                                                 
/-/ Katarzyna Włodarczyk
                                                 
Sekretarz Gminy

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Elżbieta Bruź
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (31/07/2013 14:38:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (31/07/2013 14:38:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (14/04/2014 14:46:09)
Lista wiadomości