Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przewóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu na terenie Gminy Lisków, w roku szkolnym 2013/2014

Lisków, dnia 31.07.2013r.

Nr sprawy: OR.ZP.271.4.2013                                           


INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  uprzejmie informuję,  że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na:  „Przewóz uczniów  do  Szkół Podstawowych  i  Gimnazjum wraz z pełnieniem opieki w czasie przewozu na terenie Gminy Lisków, w roku szkolnym 2013/2014"

wybrano ofertę Firmy:  Transport Osobowy  Julian  Jaszek, Pl. Św. Wawrzyńca 2,  62-840  Koźminek, za cenę łączną :  
119.370,24 zł  brutto  
(słownie:  Sto dziewiętnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt) brutto.

Wybrana oferta spełnia wymagania ustawy i  SIWZ  i uzyskała największą liczbę punktów tj. 300 pkt (najkorzystniejsza dla zamawiającego pod względem ceny, wg kryterium wyboru ofert: cena  w 100%).

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:


Numer ofertyNazwa wykonawcyLiczba uzyskanych punktów  w
kryterium CENARazem punkty


w kryterium oceny ofert


1.

Prywatne Linie Autobusowe „Auto Mig" s.c.
Z. Barcki, G. Karbowski, K. Nowak
Madalin 19, 62-850   Lisków

243

243

2.

Transport Osobowy Julian Jaszek
Pl. Św. Wawrzyńca 2 , 62-840 Koźminek

300

300

3.

Prywatny Transport Osobowy i Ciężarowy Bogumił Waszak
ul. Kopernika 11 , 62-840 Koźminek

261

261


                                              Z up. Wójta
                                            
/-/ Katarzyna Włodarczyk
                                               Sekretarz Gminy

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Elżbieta Bruź
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (31/07/2013 14:21:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (31/07/2013 14:21:19)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (14/04/2014 14:46:26)
Lista wiadomości