Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o unieważnieniu postępowania pn: „Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla 30 gospodarstw domowych i 8 jednostek podległych oraz jego instalacja w ramach projektu „Łagodzenie wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków

Lisków, dnia 22.07.2013r     

Informacja o unieważnieniu postępowania   

Dot. postępowanie przetargowe pn: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla 30 gospodarstw domowych i 8 jednostek podległych oraz jego instalacja w ramach projektu „Łagodzenie wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków” 

nr sprawy: OR.ZP.271.3.2013 

Urząd Gminy w Liskowie informuje, że wyżej wymienione postępowanie:Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla 30 gospodarstw domowych i 8 jednostek podległych oraz jego instalacja w ramach projektu „Łagodzenie wykluczenia cyfrowego w Gminie Lisków”  zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych 

 ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zam.) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. 

W związku z powyższym unieważnienie postępowania jest w pełni uzasadnione.      

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Patrycja Wesołek (22/07/2013 12:51:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Patrycja Wesołek (22/07/2013 12:58:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (14/04/2014 14:46:42)
Lista wiadomości