Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dot. przetargu pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy-Liskowskie dz. Nr 28/1”

Lisków, dnia 18.07.2013r    

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dot. postępowanie przetargowe pn:

 „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy-Liskowskie dz. Nr 28/1”

nr sprawy: ROI.271.6.2013  

    Urząd Gminy w Liskowie informuje , że wyżej wymienione postępowanie na:  „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Budy-Liskowskie dz. Nr 28/1” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia  29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zam.) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym unieważnienie postępowania jest w pełni uzasadnione.     

WÓJT GMINY LISKÓW

/-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Patrycja Wesołek (18/07/2013 11:37:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Patrycja Wesołek (18/07/2013 12:00:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (14/04/2014 14:50:10)
Lista wiadomości