Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Zakup i dostawę sprzętu muzycznego

Lisków, dnia 05.07.2013r.

ZP.271.1.2013

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Gminny Ośrodek Kultury w  Liskowie informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt:  

„Zakup i dostawa sprzętu muzycznego"

wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę firmy - ADA- MUSIC KRĘCICHWOST spółka jawna ul. Kopernika 25 A 43-502 Czechowice  - Dziedzice - za kwotę 118 250,00 zł z podatkiem VAT., słownie: sto osiemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych.  Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert -cena uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Numer

 oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

1.

ADA - MUSIC KRĘCICHWOST spółka jawna ul. Kopernika 25 A, 43-502 Czechowice - Dziedzice

300,00

300,00

2.

PHPU ZUBER Andrzej Zuber,ul. Krakowska 29 C
50-424 Wrocław

288,71

288,71

3.

RAGTIME spółka jawna, Ul. 1 Maja 19 oficyna
45-068 Opole

297,20

297,20


                                                                     Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
                                                                    w Liskowie 
                                                                   /-/ Elżbieta Aleksander

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Aleksander Elżbieta
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (05/07/2013 14:47:02)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (05/07/2013 14:47:02)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (05/07/2013 15:04:33)
Lista wiadomości