Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lisków

Lisków, dnia 03.06.2013 r.

ROI.271.5.2013

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Lisków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt:

„ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
na terenie Gminy Lisków"

wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę firmy - Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o. ul Łódzka 19, 62-800 Kalisz  - za kwotę 604 454,40 zł z podatkiem VAT., słownie: sześćset cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery złote 40/100. Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert -cena uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Numer

 oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

1.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna  ul. Bażancia 1 a, 62-800 Kalisz

396,32

396,32

2.

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO   Sp. z o.o. ul. Łódzka 19, 62-800 Kalisz 

400,00

400,00


                                                                                             Wójt Gminy Lisków
                                                                                              /-/ Maria Krawiec  

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (03/06/2013 14:17:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (03/06/2013 14:17:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (03/06/2013 14:24:06)
Lista wiadomości