Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na:Przebudowę drogi gminnej w miejscow. Budy Liskowskie dz.nr 98,147 Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscow. Madalin dz.nr 162 Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscow. Małgów dz.nr 102

Lisków, dnia 09.05.2013r.

R0I.271.4.2013  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Gmina Lisków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pn:

”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy Liskowskie dz. nr 98”,
”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Budy Liskowskie dz. nr 147 ”,
”Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Madalin dz. nr 162”,
”Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Małgów Kolonia dz. nr 102”  

wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę firmy -„Zakład Budowlany Henryk Mocny, ul. Polna 29, 98-235 Błaszki –  za kwotę 301 373,30 podatkiem VAT słownie: trzysta jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 30/100. Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert – cena uzyskała najwyższą sumę punktów.Streszczenie oceny i porównania ofert. 

Numer

 oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

1. „ROL-DRÓG” Zakład  Usługowo – ProdukcyjnyRoboty Drogowo – Budowlaneinż. Rafał Świątek, Rajsko 2, 62-860 Opatówek

372,08

372,08

2.

TURDROG  Zygmunt Kucharski 62-700 Turek, ul. Górnicza 10

381,60

381,60

3.

„ZAKŁAD BUDOWLANY” Henryk Mocny ul. Polna 29, 98- 235 Błaszki

400,00

400,00

 

4

Zakład Budowlano- Drogowy „KALDROG” Damian Dzikowski, ul. Łódzka 196, 62-800 Kalisz

350,92

350,92


                                                                    
Wójt Gminy Lisków
                                                                     /-/ Maria Krawiec
  

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Irena Tomaszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (09/05/2013 08:37:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (09/05/2013 08:37:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (03/06/2013 14:15:24)
Lista wiadomości