Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Liskowie”, „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej”

Lisków, dnia 25.03.2013 r. 

R0I.271.1.2013   

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Gmina Lisków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadania pt:
Termomodernizacja budynku  Urzędu Gminy w Liskowie”
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej”
wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę firmy- P.P.H.U.BOMARD Czesław Kędziora , 62-731 Przykona, Laski 10D za cenę 714 130,35 zł z podatkiem VAT., słownie: siedemset czternaście tysięcy sto trzydzieści złotych 35/100. Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert – cena uzyskała najwyższą sumę punktów.
Streszczenie oceny i porównania ofert:

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Liczba uzyskanych pkt w kryteriumCENA Razem pkt w kryterium oceny ofert
1. PPHU PEWNIAK
Bernadeta Pewniak
62-050 Mosina, ul. Skryta 16
 224,52  224,52
2. P.P.H.U. „EVENTUS”Arkadiusz Kalinski
ul. Orłowska 62, 88-100 Inowrocław
 340,40  340,40
3. Przedsiębiorstwo Budowlane „MARO BUD” s.c.62-700 Turek, ul. Zielona 19 356,28 356,28
4. TERMOTRENDJerzy Kaczmarek63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Żeromskiego 2c  311,76  311,76
5. Firma Budowlana „KAR-BUD”Kuszczyński KarolUl. Wiatraki 10, 62-730 Dobra  357,48   357,48
6. Zakład Remontowo – Budowlany „MAXBUD”Wojciech Przepiórka Saczyn 40, 62-872 Godziesze Małe  298,84  298,84
7.  Zakład Remontowo – Budowlany „POLBUD”mgr inż. Andrzej Podsiadły ul. Dworska 19, 98-200 Sieradz  278,44  278,44
8.  Zakład Instalacyjny „BURZA- BURZYŃSKI”Artur Burzyński63-840 Krobia, ul. Poznańska 23

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona
   9.  FHU BRAWIX-BUDMarcin Wdowczyk Ul. Kresowa 2, 62-800 Kalisz  399,00  399,00

10. PPUH DACHPOLLeszek Szypuła Młynów 7, 63-410 Ostrów Wielkopolski 2  316,64  316,64

11. P.P.H.U. „BOMARD”Czesław Kędziora 62-731 Przykona, Laski 10D  400,00   400,00

12.  Zakład Usług Budowlanych „REMAL” Jan Budniak62-740 Tuliszków, ul. Górna 18

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

Wykonawca wykluczony

Oferta odrzucona

13. KonsorcjumZakład Usługowo- Budowlany „BUDPOL S.C.” Zofia Kowalska, Tomasz Kowalski ul. Matejki 6/7, 62-700 Turek  USŁUGI OGÓLNO BUDOWLANE „DEKURTUR”Włodzimierz Turkiewicz,62-700 Turek,ul.Szeroka 16  Oferta odrzucona  Oferta odrzucona 

14. Przedsiębiorstwo Budowlane Walczak Ewa Walczak i Stanisław Walczak Spółka Jawna62-800 Kalisz, ul. Obozowa 58  280,32  280,32

15. „InterMAX” Wiesław Puchalski ul. Wrocławska 139, 63-421 Przygodzice  390,96   390,96

16. „INET” Artur Werbicki 98-200 Sieradz, ul. Warcka 6  294,56  294,56

17. „BUDMAR PLUS”ANITA GARBARCZYKPiotrów 38, 62-812 Jastrzębniki  290,12  290,12

18. KiK sp. z o.o. sp. komandytowaul. Sportowa 6a, 63-500 Ostrzeszów   320,00  320,00


                                                     Wójt Gminy Lisków
                                                    /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (25/03/2013 08:21:03)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (26/03/2013 08:21:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (26/03/2013 08:27:42)
Lista wiadomości