Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowę drogi w zakresie chodnika w miejscowości Żychów

Lisków, dnia 21.03.2013r.

R0I.271.2.2013

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Lisków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt:

„Przebudowa drogi w zakresie chodnika w miejscowości Żychów".

wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę firmy - "BEDRÓG" ROBOTY DROGOWO - BUDOWLANE Sebastian Piętka Smółki 1A, 62-840 KOŹMINEK - za kwotę 114 929,10  zł z podatkiem VAT., słownie: sto czternaście tysiecy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 10/100.  Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert - cena uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Numer

 oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

1.

PLENERBUD GRZEGORCZYK Sp. Jawna

62-023 Gądki, ul. Wiklinowa 28, Kamionki

279,36

279,36

2.

F. U. H. „RAWABRUK" Guździoł Rafał

Ul. Marii Konopnickiej 9, 63-500 Ostrzeszów

358,94

358,94

3.

P.H.U.B. „MARPOL" Marcin Lament

Żychów 31, 62-850 Lisków

373,80

373,80

4.

P.P.H.U. Wellbet s.c. R. Lazarowicz, M. Lazarowicz

Domaniew 6, 98-235 Błaszki

363,68

363,38

5.

PRZEDSIĘBIORSTWO OGOLNOBUDOWLANE

TYNK - BUD Adam Żabierek

Święte 10, 62-511 Kramsk

291,61

291,61

6.

„BĄKU" BUDOWNICTWO OGÓLNE Łukasz Bąk

62-510 Konin, ul. 11 Listopada 33/49

328,87

328,87

7.

 

ZAKŁAD BUDOWLANO-DROGOWY „KALDROG"

Damian Dzikowski

Ul. Łódzka 196, 62-800 Kalisz

270,55

270,55

8.

 

REMBUD BUJAK & PIETRZAK Spółka Jawna

62-800 Kalisz, ul. Tuwima 6

 

278,02

278,02

9.

 

„BEDRÓG" ROBOTY DROGOWO - BUDOWLANE Sebastian Piętka Smółki 1A, 62-840 KOŹMINEK

400,00

400,00

10.

 

„ROL-DRÓG" ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY ROBOTY DROGOWO-BUDOWLANE inż. Rafał Świątek

Rajsko 2, 62-860 Opatówek

306,55

306,55

11.

 

SIDROG Spółka z o.o.

Domaniew 9, 98-235 Błaszki

336,41

336,41

12.

 

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Drogowych TURDRÓG Zygmunt Kucharski

62-700 Turek, ul. Górnicza 10

 

317,66

317,66                                                     Wójt Gminy Lisków
                                                     /-/ Maria Krawiec

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Sylwia Sobczyk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (21/03/2013 21:45:31)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (21/03/2013 21:45:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (21/03/2013 21:48:05)
Lista wiadomości