Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Zawiadomienie o wyborze oferty na: „Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dla uczennic i uczniów w klasach I - III w ramach projektu POKL pn. Szansa na lepszy rozwój”

Lisków, dnia 30.10.2012 r.

Wójt Gminy Lisków
ul. ks. W. Blizińskiego 56
62 - 850 Lisków

Nr sprawy: OR.ZP.271.6.2012

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dla uczennic i uczniów w klasach I - III w ramach projektu POKL pn. Szansa na lepszy rozwój" wybrano ofertę Firmy:

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
V 12 CALLCENTER S.C.,
ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

za cenę łączną : 52.380,00 zł brutto  (słownie: Pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt zł.) brutto.

Oferta spełnia wymagania ustawy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według kryterium oceny ofert (cena), uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium CENA

Razem punkty
w kryterium oceny ofert

Kwota

Zadanie 1. Cześć 1.

11

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
V 12 CALLCENTER S.C.
ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

300

300

2.700,00

12

Izabela Litwa
ul. Stawiszyńska 10/9, 62-800 Kalisz

276

276

2.922,00

14

Gracjana Herman
ul. Twórców Liskowa 29, 62-850 Lisków

276

276

2.922,00

Zadanie 1. Cześć 2.

11

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
V 12 CALLCENTER S.C.
ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

300

300

2.700,00

13

Marzenna Swędrowska
ul. Leśna 14, 62-872 Godziesze Wielkie

276

276

2.922,00

15

Aneta Antczak
ul. A. Szewczyka 22, 62-850 Lisków

276

276

2.922,00

Zadanie 1. Cześć 3.

11

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
V 12 CALLCENTER S.C.
ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

300

300

2.700,00

16

Honorata Jakubasz
ul. A. Szewczyka 16, 62-850 Lisków

228

228

3.540,00

Zadanie 1. Cześć 4.

11

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
V 12 CALLCENTER S.C.
ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

300

300

2.700,00

17

Monika Nerka, 62-850 Lisków

276

276

2.922,00

Zadanie 1. Cześć 5.

11

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
V 12 CALLCENTER S.C.
ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

300

300

1.350,00

18

Lilla Uram, 62-850 Lisków

282

282

1.440,00

Zadanie 1. Cześć 6.

11

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
V 12 CALLCENTER S.C.
ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

300

300

2.700,00

19

Jarosław Lis, 62-800 Kalisz

276

276

2.922,00

Zadanie 1. Cześć 7.

11

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
V 12 CALLCENTER S.C.
ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

300

300

1.350,00

20

Maria Matuszczak, 62-850 Lisków

276

276

1.461,00

Zadanie 2. Cześć 8.

11

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
V 12 CALLCENTER S.C.
ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

300

300

1.320,00

25

Wiesława Cłapka, 62-850 Lisków

270

270

1.470,00

Zadanie 2. Cześć 9.

 

11

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
V 12 CALLCENTER S.C.
ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

300

300

1.320,00

23

Anna Kuźnik, Strzałków, 62-850 Lisków

270

270

1.470,00

Zadanie 2. Cześć 10.

11

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
V 12 CALLCENTER S.C.
ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

300

300

1.320,00

24

Beata Grzelaczyk, Małgów, 62-850 Lisków

270

270

1.470,00

Zadanie 2. Cześć 11.

11

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
V 12 CALLCENTER S.C.
ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

300

300

1.320,00

26

Anna Mąkowska, Strzałków, 62-850 Lisków

270

270

1.470,00

Zadanie 2. Cześć 12.

11

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
V 12 CALLCENTER S.C.
ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

300

300

1.320,00

28

Grażyna Waliś, 62-850 Lisków

270

270

1.470,00

Zadanie 2. Cześć 13.

 

1

Aneta Matczak, Małgów 32, 62-850 Lisków

198

198

4.020,00

11

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
V 12 CALLCENTER S.C.
ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

300

300

2.640,00

16

Honorata Jakubasz, ul. A. Szewczyka 16, 62-850 Lisków

228

228

3.540,00

Zadanie 2. Cześć 14.

11

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
V 12 CALLCENTER S.C.
ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

300

300

1.320,00

21

Maria Macke, 62-850 Lisków

276

276

1.440,00

Zadanie 2. Cześć 15.

11

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
V 12 CALLCENTER S.C.
ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

300

300

1.320,00

27

Marta Tarłowska, ul. Majkowska 2/12, 62-800 Kalisz

270

270

1.470,00

Zadanie 2. Cześć 16.

11

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
V 12 CALLCENTER S.C.
ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

300

300

1.320,00

22

Hubert Kroma, Przespolew Pański, 62-834 Ceków

270

270

1.470,00

Zadanie 3. Cześć 17.

8

Maria Brodziak, Zakrzyn-Baranek 2, 62-850 Lisków

270

270

1.440,00

11

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
V 12 CALLCENTER S.C.
ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

300

300

1.290,00

Zadanie 3. Cześć 18.

7

Paulina Kinder, Dębe 67, 62-817 Żelazków

270

270

1.440,00

11

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
V 12 CALLCENTER S.C.
ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

300

300

1.290,00

Zadanie 3. Cześć 19.

1

Aneta Matczak, Małgów 32, 62-850 Lisków

192

192

4.020,00

11

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
V 12 CALLCENTER S.C.
ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

300

300

2.580,00

16

Honorata Jakubasz, ul. A. Szewczyka 16, 62-850 Lisków

228

228

3.540,00

Zadanie 3. Cześć 20.

9

Dorota Kędzia, ul. POW 7/48, 62-700 Turek

270

270

1.440,00

11

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
V 12 CALLCENTER S.C.
ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

300

300

1.290,00

Zadanie 3. Cześć 21.

8

Maria Brodziak, Zakrzyn-Baranek 2,
62-850 Lisków

270

270

1.440,00

11

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
V 12 CALLCENTER S.C.
ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

300

300

1.290,00

Zadanie 3. Cześć 22.

10

Anna Olek, ul. A. Szewczyka 8, 62-850 Lisków

270

270

1.440,00

11

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
V 12 CALLCENTER S.C.
ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

300

300

1.290,00

Zadanie 3. Cześć 23.

 

10

Anna Olek, ul. A. Szewczyka 8, 62-850 Lisków

270

270

1.440,00

11

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
V 12 CALLCENTER S.C.
ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

300

300

1.290,00

Zadanie 3. Cześć 24.

7

Paulina Kinder, Dębe 67, 62-817 Żelazków

270

270

1.440,00

11

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
V 12 CALLCENTER S.C.
ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

300

300

1.290,00

Zadanie 3. Cześć 25.

9

Dorota Kędzia, ul. POW 7/48, 62-700 Turek

270

270

1 440,00 zł

11

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
V 12 CALLCENTER S.C.
ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

300

300

1 290,00 zł

Zadanie 4. Cześć 26.

5

Agnieszka Woźniak, ul. Konopnickiej 25c,
62-840 Koźminek

264

264

1 440,00

11

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
V 12 CALLCENTER S.C.
ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

300

300

1 260,00

Zadanie 4. Cześć 27.

5

Agnieszka Woźniak, ul. Konopnickiej 25c, 62-840 Koźminek

264

264

1.440,00

11

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
V 12 CALLCENTER S.C.
ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

300

300

1.260,00

Zadanie 4. Cześć 28.

4

Karolina Fibich,ul. Cyprysowa 4, 62-800 Kalisz

264

264

2.880,00

11

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
V 12 CALLCENTER S.C.
ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

300

300

2.520,00

16

Honorata Jakubasz, ul. A. Szewczyka 16, 62-850 Lisków

228

228

3.540,00

Zadanie 4. Cześć 29.

6

Małgorzata Buchnajzer, ul. M. Dąbrowskiej 9, 62-850 Lisków

264

264

2.880,00

11

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
V 12 CALLCENTER S.C.
ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

300

300

2.520,00

Zadanie 4. Cześć 30.

 

3

Aneta Miklas, Ciepielew Drugi 4, 62-850 Lisków

264

264

1.440,00

11

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
V 12 CALLCENTER S.C.
ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

300

300

1.260,00

Zadanie 4. Cześć 31.

2

Urszula Orczykowska, ul. Ogrodowa 13 a, 62-850 Lisków

264

264

1.440,00

11

Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski
V 12 CALLCENTER S.C.
ul. Jagiellońska 22/1, 33-300 Nowy Sącz

300

300

1.260,00


                                                             Wójt Gminy Lisków
                                                            /-/ Maria Krawiec

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Elżbieta Bruź
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (30/10/2012 14:47:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (30/10/2012 14:47:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (30/10/2012 15:07:10)
Lista wiadomości