Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Zakup paliw stałych wraz z usługą transportową”

Lisków, dnia 05.10.2012 r.

R0I.271.10.2012

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Lisków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt: Zakup paliw stałych wraz z usługą transportową" wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę firmy -Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „BOCIAN" Kazimierz Bocian ul. Świętojańska 25B, 62-500 Konin

za cenę :

- węgiel kamienny - 810,00 zł brutto za 1 t z transportem

- miał węglowy - 496,00 zł  brutto  za 1 tonę z transportem

- węgiel Eko - groszek - 745,00 zł brutto za 1 tonę z transportem

Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert -cena uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Numer

 oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „BOCIAN" Kazimierz Bocian ul. Świętojańska 25B, 62-500 Konin

300,00

300,00

2.

PRZĘDSIEBIORSTWO WIELOBRANŻOWE KAROL JANIAK ul. Rzgowska 1 A, 62-850 Lisków

276,09

276,09


                                                Wójt Gminy Lisków
                                                /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Sylwia Sobczyk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (05/10/2012 13:33:45)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (05/10/2012 13:33:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (05/10/2012 13:52:12)
Lista wiadomości