Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Zawiadomienie Wójta Gminy Lisków o unieważnieniu postępowania na: Dostawę sprzętu oraz pomocy i materiałów dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu pn. "Szansa na lepszy rozwój"

Lisków, dnia 05.10.2012r.

Wójt Gminy Lisków
ul. ks. Wacława Blizińskiego 56
62 - 850 Lisków

Nr sprawy: OR.ZP.271.3.2012


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Informuję, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu oraz pomocy i materiałów dydaktycznych potrzebnych do przeprowadzenia zajęć w ramach projektu POKL pn. „Szansa na lepszy rozwoj".

Uzasadnienie faktyczne:
Wpłynęła jedna oferta, która była na kwotę wyższą od kwoty, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
Wobec powyższego zachodziła przesłanka unieważnienia.

Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 


                                                                                              Wójt Gminy Lisków
                                                                                               /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Elżbieta Bruź
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (05/10/2012 08:57:43)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (05/10/2012 08:57:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (05/10/2012 09:05:33)
Lista wiadomości