Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Wykonanie otworu awaryjnego „Nr 2” z utworów kredowych na terenie ujęcia wiejskiego w miejscowości Lisków

Lisków,  27 września 2012  roku. 

ROI.ZP.271.9.2012 


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
   

Urząd Gminy w Liskowie na podstawie lg. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na Wykonanie otworu awaryjnego „Nr 2” z utworów kredowych na terenie ujęcia wiejskiego w miejscowości Lisków została wybrana do realizacji najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę: Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Inżynieryjnych „ HYDROeŁPOL „ Sp. Z o.o. ul. Nowa 29/31, 90 – 030 Łódź za cenę 116.419,50 z podatkiem VAT, (słownie:  sto szesnaście tysięcy czterysta dziewiętnaście  złotych 50/100.) 

Wybrana oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ i jako niepodlegająca odrzuceniu uzyskała największą liczbę punktów tj. 300,00 pkt (najkorzystniejsza dla zamawiającego pod względem ceny, wg kryterium wyboru ofert : cena w 100 %).

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

Nr oferty

Firma ( nazwa ) , siedziba i adres Wykonawcy Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

 

    Liczba pkt w kryterium : cena Razem

1.  

Zakład Produkcyjno-Usługowy Jacek Gruberski Wola Podłężna, ul. Prosta 2,
62 – 510 Konin

 289,98

 289,98

2.  

HYDROWIERT Kirschke α Skowron Sp.J.
ul. 19 stycznia 15, 97 – 400 Bełchatów

 250,17

 250,17

3. 

Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Inżynieryjnych „ HYDROeŁPOL”
ul. Nowa 29/31, 90 – 030 Łódź

300,00

300,00

4.

Algeo Sp. Z o.o.Grabownica Starzeńska 609
36 – 207 Grabownica Starzeńska

 243,15

 243,15

5.

Zakład Studniarski Leopold Śmiałkowski
ul. Hortensji 28, 91 – 480 Łódź

 214,77

 214,77


                                             Wójt Gminy Lisków
                                           /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Brodziak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (27/09/2012 08:59:34)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (27/09/2012 08:59:34)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (27/09/2012 09:13:27)
Lista wiadomości