Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Montaż 380 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lisków”

ROI .ZP.271.8.2012

Lisków, 14 sierpnia 2012 roku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej ofertyUrząd Gminy w Liskowie na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w wyniku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na :

Montaż 380 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lisków"

została wybrana do realizacji najkorzystniejsza oferta złożona przez :

Firmę : GEO-INVEST, Zenon Kałużny, Lisiec Nowy 14, 62 - 571 Stare Miasto

za cenę 2.499.999,60 z podatkiem VAT, (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 60/100.)

Wybrana oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ i jako niepodlegająca odrzuceniu uzyskała największą liczbę punktów tj. 300,00 pkt ( najkorzystniejsza dla zamawiającego pod względem ceny, wg kryterium wyboru ofert : cena w 100 % ) .

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

Nr oferty Firma ( nazwa ) , siedziba i adres Wykonawcy Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
    Liczba pkt w kryterium : cena Razem
1. ECOGAL Ltd Sp. z o.o.Oddział w Polsce, ul. Racławicka 15 – 19, 53 – 149 Wrocław  236,67  236,67
2. PPHU „Technika„ Andrzej Banaszek ul. Artyleryjska 12, 10 – 165 Olsztyn  239,50  239,50 
3. Bio-Nova Sp. z o.o. Ul. Brzechwy 3, 51 – 141 Wrocław  259,53  259,53
4. AWAS – SYSTEMY Sp. z o.o.Ul. Żegańska 1, 04 – 713 Warszawa  256,34  256,34 
5. „ HYDRO – BUD„ Jakub Sztrajt Tłokinia Wielka 83, 62 – 860 Opatówek  268,17  268,17
6. Instal System Roman Torzewski Rodrysin 6a, 99 – 200 Poddębice  255,51  255,51 
7. GEO-INVEST Zenon Kałużny, Lisiec Nowy 14, 62-571 Stare Miasto  300,00  300,00
8. „GEO-ECO„ Sp. z o.o. Ul. Hurtowa 1, 62 – 510 Konin Wykonawca wykluczony
Oferta odrzucona
Wykonawca wykluczony
Oferta odrzucona


                                          Wójt Gminy Lisków
                                         /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Brodziak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (14/08/2012 13:40:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (14/08/2012 13:46:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (14/08/2012 14:06:09)
Lista wiadomości