Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Zawiadomienie o wyborze oferty na: "Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Strzałkowie w roku szkolnym 2012/2013"

Lisków, dnia 06.08.2012 r.  

Wójt Gminy Lisków                                                                     

 ul. ks. W. Blizińskiego 56

62 - 850 Lisków

 

Nr sprawy: OR.ZP.271.2.2012                                                                                    

ZAWIADOMIENIE

       O WYBORZE OFERTY         

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na: „Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Strzałkowie w roku szkolnym 2012/2013”, wybrano ofertę Firmy: 

Prywatne Linie Autobusowe

AUTO MIG s.c.

Z. Barcki, G. Karbowski, K. Nowak

Madalin 19

62 – 850 Lisków   

 

za cenę:   86,40 zł  brutto   -  dziennie

(słownie: osiemdziesiąt sześć złotych 40/100) brutto.  

 

Cena oferty za cały rok szkolny 2012/13:   15.897,60 zł  brutto

(słownie: piętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 60/100 ) brutto.  

 

Oferta spełnia wymagania ustawy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według kryterium oceny ofert (cena), uzyskała najwyższą sumę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Numer  oferty

Nazwa wykonawcy  Liczba uzyskanych punktów        w kryterium CENA       Razem punktyw kryterium oceny ofert
1. Prywatne Linie Autobusowe AUTO MIG s.c.                      Z. Barcki, G. Karbowski,    K. Nowak                     Madalin 19                           62 – 850 Lisków

  

300  

300

     

 

                                                                                                               Wójt Gminy Lisków

                                                                                                                 /-/ Maria Krawiec 

 

                                                                                                                   

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (06/08/2012 12:55:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (06/08/2012 12:55:08)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (06/08/2012 13:14:40)
Lista wiadomości