Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Zawiadomienie o wyborze oferty na:"Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Lisków w roku szkolnym 2012/2013"

  Lisków, dnia 06.08.2012 r.

 

Wójt Gminy Lisków                                                                                              

 ul. ks. W. Blizińskiego 56

62 - 850 Lisków

 

Nr sprawy: OR.ZP.271.1.2012                                                                                   

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY  

 

        Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na: „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Lisków w roku szkolnym 2012/2013” wybrano ofertę Firmy:

 

Prywatny Transport Osobowy i Ciężarowy

Bogumił Waszak

ul. Kopernika 11

62 – 840 Koźminek  

 

za cenę:   598,65 zł  brutto   -  dziennie

(słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 65/100) brutto.  

Cena oferty za cały rok szkolny 2012/13:   110.152,99 zł  brutto

(słownie: sto dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote 99/100 ) brutto.  

 

Oferta spełnia wymagania ustawy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według kryterium oceny ofert (cena), uzyskała najwyższą sumę punktów.

 

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Numeroferty Nazwa wykonawcy  Liczba uzyskanych punktów        w kryterium CENA       Razem punktyw kryterium oceny ofert

 1.

Transport Osobowy      Julian Jaszek                  Plac Św. Wawrzyńca 2       62 – 840 Koźminek

 299,79

 299,79

2.

Prywatny Transport Osobowy i Ciężarowy  Bogumił Waszak                ul. Kopernika 1                   62 – 840 Koźminek 

 300  

 300

     

 

                                                                                         Wójt Gminy Lisków

                                                                                          /-/ Maria Krawiec

                                                                                                    

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (06/08/2012 10:30:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (06/08/2012 10:30:44)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (06/08/2012 11:51:38)
Lista wiadomości