Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Budowę kompleksu sportowego w ramach programu „MOJE BOISKO-ORLIK 2012” w Liskowie

                                                                                                                               Lisków, dnia 26.07.2012 r. 

Wójt Gminy Lisków                                                                                                    

ul. Ks. W. Blizińskiego 56

62 - 850 Lisków

R0I.271.6.2012

INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

            Gmina Lisków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt: Budowa kompleksu sportowego w ramach programu

„MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Liskowie

i przeprowadzeniu ponownej oceny wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę firmy- PANORAMA II Sp. z.o.o. ul. Słoneczna 73 , 81-605 Gdynia - za kwotę 793 301,46 zł z podatkiem VAT., słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta jeden złotych 46/100. Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert -cena uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Numer

 oferty
Nazwa i adres wykonawcy Liczba uzyskanych pkt w kryteriumCENA Razem pkt w kryterium oceny ofert
1. Firma Kaszub, Dariusz Kaszubaul. Rzemieślnicza 83-307 Kiełpino-Leszno Wykonawca wykluczonyOferta odrzucona Wykonawca wykluczonyOferta odrzucona
2. Zakład Budowlany Budownictwa Mieszkaniowego i Infrastruktury Towarzyszącej, inż. Andrzej Kosior, ul. Młynarska 8/3, 62-800 Kalisz 266,88 266,88
3. Speed Grupa Sp.z.o.o. ul. Parkowa12,05-200Wołomin 224,97 224,97 
4. Tamex Obiekty Sportowe S.A , ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa 287,22 287,22
5. Moris Sport Sp.z.o.o. , ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa 286,68 286,68
6. PANORAMA II Sp. z o.o. , ul. Słoneczna 7381-605 Gdynia 300 300
7.  SODEX Sp.z.o.o. ul. Dworcowa 22 Złotniki 62-002 Suchy Las 290,58 290,58
8.  NOVA SPORT Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 31/570-475 Szczecin 267,33 267,33
   9.  PRESTIGE Sp. z o.o. ul. Świerczewska 571-066 Szczecin Wykonawca wykluczonyOferta odrzucona Wykonawca wykluczonyOferta odrzucona

10. Mardo-Sport Sp.z.o.o. ul. Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo 237,99 237,99

11. Konsorcjum AX-BUD Inwestycje Sp.z.o.o. ul. XXX-lecie PRL 17, 62-561 Ślesin, Lider konsorciumDawar Sport Sp. z o.o. ul.Izbicka 5/7, 60-458 Poznań 254,94 254,94

12. P.P.H.U „DOMAL” , Czesław Dopieralski ul. Parkowa 6, 62-709 Malanów 259,05  259,05 

                                                                   Wójt Gminy Lisków

/-/ Maria Krawiec 

                                                                                                                    

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Irena Tomaszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (26/07/2012 14:54:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (26/07/2012 14:54:39)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (26/07/2012 15:30:19)
Lista wiadomości