Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Wymianę podłóg w Szkole Podstawowej w Liskowie”

Gmina Lisków

ul. Ks. W. Blizińskiego 56

62 - 850 Lisków

 

ROI.271.7.2012

                                                                        Lisków,  17 lipca 2012  roku.

    

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   

Gmina Lisków na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na Wymiana podłóg w Szkole Podstawowej w Liskowiezostała wybrana do realizacji najkorzystniejsza oferta złożona przez Firmę Budowlaną „KAR-BUD” Kuszczyński Karol  ul. Wiatraki 10  , 62- 730 Dobra za cenę 77 682,20 z podatkiem VAT, (słownie:  siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 20/100.)

Wybrana oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ i uzyskała największą liczbę punktów tj. 300,00 pkt (najkorzystniejsza dla zamawiającego pod względem ceny, wg kryterium wyboru ofert : cena w 100 % ) .

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

                  

              

Nr oferty 

          Firma (nazwa) , siedziba i adres Wykonawcy Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt w
kryterium :  cena                                                                 Razem

1.

Firma Budowlana „KAR-BUD” Kuszczyński Karol                ul. Wiatraki 10                                                                              62-730 Dobra

300

300

2.

Zakład Produkcyjno- Handlowo – Usługowy „J&J” s.c.       Jarosław Glapiński - Kuźnik Janusz                                           ul. ks. Wacława Blizińskiego 75                                                62-850 Lisków

259,66

259,66

3.

Zakład Budowlany Stanisław Patyna Sp. K.                            ul. Obozowa 62A                                                                             62-800 Kalisz

229,32

229,32

      4.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE                           Kazimierz Oliwecki                                                                     NOWY KRZYMÓW 33                                                               62- 513 Krzymów

165,66 

 165,66

                 
                                               
                          

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                  Wójt Gminy Lisków

                                                                                                                                                                                  /-/ Maria Krawiec

                                                             

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Irena Tomaszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (17/07/2012 09:19:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (17/07/2012 09:19:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (17/07/2012 12:28:00)
Lista wiadomości