Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Wyposażenie dolnej kondygnacji i zagospodarowanie terenu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Liskowie”

Lisków, dnia 20.06.2012 r.

R0I.271.7.2012

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Gmina Lisków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt:

„Wyposażenie dolnej kondygnacji i zagospodarowanie terenu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Liskowie" wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę firmy - Przedsiębiorstwo budowlane: „MARO -  BUD" ul. Zielona 19, 62-700 Turek

- za kwotę 133 659,50 zł z podatkiem VAT., słownie: sto trzydzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 50/100.  Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert -cena uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Numer

 oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

1.

Firma Budowlana "KAR- BUD"

Kuszczyński Karol

ul. Wiatraki 10, 62-730 Dobra

231,33

231,33

2.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE

 „MARO BUD" s.c.

ul. Zielona 19, 62-700 Turek

300,00

300,00

3.

Zakład Budowlany Stanisław Patyna

ul. Obozowa 62 A, 62-800 Kalisz

276,78

276,78


                             Wójt Gminy Lisków
                              /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Sylwia Sobczyk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (20/06/2012 14:08:50)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (20/06/2012 14:08:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (20/06/2012 14:13:00)
Lista wiadomości