Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Budowę kompleksu sportowego w ramach programu „MOJE BOISKO-ORLIK 2012” w Liskowie

Lisków, dnia 11.06.2012 r. 

R0I.271.6.2012  

INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY             

Gmina Lisków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt: Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „MOJE BOISKO-ORLIK 2012” w Liskowiewybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę firmy- SODEX sp. z o.o. ul. Dworcowa 22 Złotniki ,62-002 Suchy Las– za kwotę 819 057,00 zł z podatkiem VAT., słownie: osiemset dziewiętnaście  tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych 00/100. Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert –cena uzyskała najwyższą sumę punktów.
Streszczenie oceny i porównania ofert:

Numer oferty Nazwa i adres wykonawcy Liczba uzyskanych pkt w kryteriumCENA Razem pkt w kryterium oceny ofert
1. Firma Kaszub, Dariusz Kaszubaul. Rzemieślnicza 83-307 Kiełpino-Leszno 240,90 240,90
2. KONSORCJUM LIDER: Zakład Budowlany Budownictwa Mieszkaniowego i Infrastruktury Towarzyszącej, inż. Andrzej Kosior, ul. Młynarska 8/3, 62-800 Kalisz Oferta odrzucona Oferta odrzucona
3. Speed Grupa Sp.z.o.o. ul. Parkowa12,05-200 Wołomin 232,29  232,29 
4. Tamex Obiekty Sportowe S.A , Ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa Oferta odrzucona Oferta odrzucona
5. Moris Sport Sp.z.o.o. , ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa 295,98 295,98
6. PANORAMA II Sp. z o.o. , Ul. Słoneczna 7381-605 Gdynia Oferta odrzucona Oferta odrzucona
7.  SODEX Sp.z.o.o. ul. Dworcowa 22 Złotniki 62-002 Suchy Las 300 300
8.  NOVA SPORT Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 31/570-475 Szczecin Oferta odrzucona Oferta odrzucona
9.  PRESTIGE Sp. z o.o. ul. Świerczewska 571-066 Szczecin Oferta odrzucona Oferta odrzucona
10. Mardo-Sport Sp.z.o.o. ul. Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo Oferta odrzucona Oferta odrzucona
11. Konsorcjum AX-BUD Inwestycje Sp.z.o.o. ul. XXX-lecie PRL 17, 62-561 Ślesin, Lider konsorcjumDawar Sport Sp. z o.o. ul.Izbicka 5/7, 60-458 Poznań Oferta odrzucona Ofertaodrzucona
12. P.P.H.U „DOMAL” , Czesław Dopieralski ul. Parkowa 6, 62-709 Malanów 267,39 267,39


                                                                Wójt Gminy Lisków
                                                               /-/ Maria Krawiec

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (11/06/2012 08:05:45)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (11/06/2012 08:05:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (11/06/2012 08:18:30)
Lista wiadomości