Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lisków – etap I

Lisków,  23 maja 2012 roku

ROI.ZP.271.4.2011

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Urząd Gminy w Liskowie na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na Remont Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Lisków - etap I" została wybrana do realizacji najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę: Rosmosis - Wawrzyniak, Sp. z o.o., Perzyce 46, 63 - 760 Zduny     

za cenę 177.375,20 z podatkiem VAT, (słownie:  sto siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 20/100.)

Wybrana oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ i jako niepodlegająca odrzuceniu uzyskała największą liczbę punktów tj. 300,00 pkt ( najkorzystniejsza dla zamawiającego pod względem ceny, wg kryterium wyboru ofert : cena w 100 % ) .

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :                                                                                                        

Nr oferty

Firma (nazwa) , siedziba i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt w
kryterium :  cena
   Razem

1.

„ MSK - Żywice „ Sp. z o.o.

Ul. Kościuszki 229

40 - 600 Katowice

Oferta wykluczona i odrzucona

Oferta wykluczona i odrzucona

2.

PP-U Promet H.Kobusiński i wspólnicy s.j.

ul. Borecka 29a

63 - 720 Koźmin Wlkp.

 

270,16

 

270,16

3.

Instalacje Sanitarne i Przemysłowe M. Kubasik

ul. Chłodna 17

62 - 800 Kalisz

 

284,12

 

284,12

 4.

P.T.H.U Hydro - Marko Maria Pluta

ul. Wojska polskiego139

63 - 200 Jarocin

 

280,92

 

280,92

5.

Rosmosis - Wawrzyniak Sp. z o.o.

Perzyce 46

63 - 760 Zduny

 

300,00

 

300,00


                                                              Wójt Gminy Lisków
                                                              /-/ Maria Krawiec

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Brodziak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (23/05/2012 10:38:10)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (23/05/2012 11:32:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (23/05/2012 11:42:30)
Lista wiadomości