Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: 1. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zakrzyn, 2. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zakrzyn Kolonia, Annopol, 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małgów

Lisków, dnia 15.05.2012 r.

R0I.271.5.2012

INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

Gmina Lisków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt:

  1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzyn
  2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzyn Kolonia, Annopol
  3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małgów,

wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę firmy-„ROL-DRÓG" Zakład Usługowo-Produkcyjny Roboty Drogowo-Budowlane inż. Rafał Świątek Rajsko 2, 62-860 Opatówek- za kwotę 307 023,52 zł z podatkiem VAT., słownie: trzysta siedem tysięcy dwadzieścia trzy złote 52/100. Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert -cena uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Numer

 oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

1.

Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe „Wojtex",
ul. Bierzwieńska 1a, 62-650 Kłodawa

Wykonawca wykluczony oferta odrzucona

Wykonawca wykluczony oferta odrzucona

2.

SIDROG Spółka z o.o.
Domaniew 9, 98-235 Błaszki

223,98

223,98

3.

„POL-DRÓG PIŁA" Spółka z o.o.,                         
ul. Wawelska 106, 64-920 Piła

205,53

205,53

4.

Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9,                  
01-518 Warszawa

245,37

245,37

5.

PRZEDSIĘBIORSTWO ULIC I MOSTÓW Sp. z o.o., ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz

240,03

240,03

6.

„ROL-DRÓG" ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY ROBOTY DROGOWO-BUDOWLANE inż. Rafał Świątek Rajsko 2,           62-860 Opatówek

300,00

300,00

7.

 

PPHU „DANBUD" Józef Dancewicz, Emilianów 11, 62-840 Koźminek

292,14

292,14

8.

 

„BUDKOM" Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe J. Hofman i K. Kosecki sp. j., ul. Łódzka 114-120, 62-800 Kalisz

221,76

221,76

9.

 

WTÓRNIK ROBOTY DROGOWO-MOSTOWE BUDOWLANE I INSTALACYJNE WYKONAWSTWO, PROJEKTOWANIE I NADZORY Jadwiga Piętka-Darwish Smółki 1A, 62-840 Koźminek

282,66

282,66

 

                                                          Wójt Gminy Lisków
                                                          /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Irena Tomaszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (15/05/2012 15:10:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (16/05/2012 08:10:00)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (17/05/2012 14:59:24)
Lista wiadomości