Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisków

Lisków, dnia 18.04.2012r.

ROI.271.3.2012

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Lisków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt:

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisków:, wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę firmy - Firma Budowlana "KAR- BUD" Kuszczyński Karol,  ul. Wiatraki 10, 62-730 Dobra

- za kwotę 237 110, 04 zł z podatkiem VAT., słownie: dwieście trzydzieści siedem   tysięcy sto dziesięć  złotych 04/100.  Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert -cena uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Numer

 oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

1.

Sowała Janusz TECH-BUD

ul. Spacerowa, 98-220 Zduńska Wola.

200,24

200,24

2.

VA BUD Sp. z o.o.

ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las

206,08

206,08

3.

P.P.H.U.  PEWNIAK Bernadeta Pewniak

ul. Skryta 16, 62-050 Mosina

Oferta wykluczona i odrzucona

Oferta wykluczona i odrzucona

4.

FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA

„MALBUD" Stanisław Żychliński

Ul. Młynarska 14/8 62-800 Kalisz

246,43

246,43

5.

FIRMA REMONTOWO - BUDOWLANA „Klink- Bud" Sylwester Jasiński

Dębsko 3a, 62-800 Koźminek

258,51

258,51

6.

ZAKŁAD REMONTOWO BUDOWLANY „POLBUD" mgr inż. Andrzej Podsiadły

ul. Dworska 19, 98-200 Sieradz 

224,14

224,14

7.

 

ENVIRO - SERWIS s.c.

ul. Polna 6, 98-200 Sieradz.

212,96

212,96

8.

 

Przedsiębiorstwo Budowlane Kazimierz Oliwecki Nowy Krzymów 33,

62-513 Krzymów

 

261,65

261,65

9.

 

FIRMA INSTALACYJNO-BUDOWLANA

„WIRAX" S. J.

ul. Częstochowska 77, 62-800 Kalisz

186,18

186,18

 

10.

 

BUDMAR Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna1, 62-800 Kalisz

253,04

253,04

11.

 

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE

 „MARO BUD" s.c.

ul. Zielona 19, 62-700 Turek

219,82

219,82

12.

 

Zakład Remontowo - Budowlany

„MAXBUD" Wojciech Przepiórka

Saczyn 40, 62-872 Godziesze Małe

238,30

238,30

13.

Firma Budowlana "KAR- BUD"

Kuszczyński Karol

ul. Wiatraki 10, 62-730 Dobra

300,00

300,00

14.

Przedsiębiorstwo Budowlane Walczak

Ewa Walczak i Stanisław Walczak Spółka Jawna

ul. Obozowa 58, 62-800 Kalisz

261,67

271,23

 

 

 

Wójt Gminy Lisków
/-/ Maria Krawiec

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (18/04/2012 22:43:56)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (18/04/2012 22:43:56)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (18/04/2012 22:49:12)
Lista wiadomości