Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Józefów

Lisków, dnia 09.02.2012 r.

R0I.271.1.2012

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Gmina Lisków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt: „Przebudowa  drogi gminnej w miejscowości Józefów, wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę firmy- „ROL-DRÓG" ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY ROBOTY DROGOWO-BUDOWLANE inż. Rafał Świątek Rajsko 2, 62-860 Opatówek - za kwotę 130 563,05 zł z podatkiem VAT., słownie: sto trzydzieści  tysięcy  pięćset sześćdziesiąt trzy złote 05/100. Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert -cena uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Numer

 oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

1.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne KAREX

ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz

z/s Ociąż, ul. Torowa 16

63-460 Nowe Skalmierzyce

 

254,85

254,85

2.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz, 62-800 Kalisz, ul.Noskowska 3-5

221,70

221,70

3.

MARKBUD Spółka z o.o.

ul.Łódzka  14/18,  99-200 Poddębice

 

213,45

213,45

4.

Zakład Robót Inżynieryjnych

inż. Stanisław Dropiński

ul.Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin

 

171,15

171,15

5.

Skanska S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

 

231,03

231,03

 

6.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych

TURDROG  Zygmunt Kucharski ul. Górnicza 10, 62-700 Turek

228,81

228,81

7.

 

 „ROL-DRÓG" ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY ROBOTY DROGOWO-BUDOWLANE  inż. Rafał Świątek , Rajsko 2,

62-860 Opatówek

300,00

300,00

8.

 

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp.z o.o.

ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz

262,83

262,83

9.

 

„DROG MET" Roboty Drogowo-Budowlane Maciej Pleśnierowicz, Pośrednik 1-A , 62-840 Koźminek

276,27

276,27

 

10.

 

EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wrocławskie, ul.Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce

224,31

224,31

11.

 

BUDKOM Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe J. Hofman i K. Kosecki sp.j.

ul. Łódzka 114-120, 62-800 Kalisz

213,99

213,99

12.

 

ZAKŁAD BUDOWLANO-DROGOWY

„KALDROG" Damian Dzikowski, ul. Łódzka 196,

62-800 Kalisz

246,24

246,24

13.

 

PPHU ,,DANBUD" Józef Dancewicz

Emilianów 11, 62-840 Koźminek

273,63

273,63

 

                                             Wójt Gminy Lisków
                                              /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Sylwia Sobczyk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (09/02/2012 13:23:07)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (09/02/2012 13:23:07)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (09/02/2012 14:19:10)
Lista wiadomości