Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:"Dostawę koparko-ładowarki dla Zakladu Aktywności Zawodowej SWOBODA"
Zakład Aktywności Zawodowej „SWOBODA”

Swoboda 1

62-850 Lisków  

Numer sprawy: ZAZ.ZP.271.2.2011

Swoboda: Dostawa koparko-ładowarki do Zakładu Aktywności Zawodowej SWOBODA
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 306373 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Aktywności Zawodowej "SWOBODA", Swoboda 1, 62-850 Swoboda, woj. wielkopolskie, tel. 62 7634033, faks 62 7634033.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa koparko-ładowarki do Zakładu Aktywności Zawodowej SWOBODA.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki rok produkcji nie starszy niż 2010. 2.Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV: 43.26.00.00 - 3 Koparki, czerpaki i ładowarki, i maszyny górnicze Silnik: wysokoprężny 4 cylindrowy turbodoładowany, Pojemność silnika: nie mniejsza niż 4400 cm3, Moc: minimum 95 KM, Skrzynia biegów: typu półautomatycznego lub powershit, Układ kierowniczy: ze wspomaganiem hydraulicznym, Układ hamulcowy: dwa niezależne układy hamulcowe tj. hamulec zasadniczy oraz hamulec postojowy i awaryjny, Napęd: 4x4 z możliwością wyboru napędu na jedną lub obie osie, Wszystkie koła skrętne trzy tryby skrętu kół (tylko skrętny przód, skrętny przód i tył, tryb kraba), Wszystkie koła równe o rozmiarze 16,9/28, Układ elektryczny powinien spełniać wymagania polskich oraz europejskich przepisów bezpieczeństwa w szczególności połączenia powinny być zamknięte i wodoszczelne Układ hydrauliczny z szybkozłączami: - wydajność pompy minimum 155 l/minuta, - ciśnienie robocze minimum 204 bary, Układ ładowarkowy łyżka ładowarkowa wielozadaniowa otwierana z widłami do palet - pojemności nie mniejszej niż 1,1 m3, - minimalnej szerokości 2400 mm, - minimalnej wysokości wysypu 2500 mm, Układ koparkowy z szybkozłączami hydraulicznymi lub mechanicznymi: - głębokość kopania nie mniej niż 5500 mm, - wysięgnik teleskopowy, - kąt obrotu wysięgnika 180 stopni, - podpory z zamkami, wysuwane hydraulicznie, - mechaniczna lub hydrauliczna blokada układu koparkowego na czas przejazdu pojazdu, Kabina i wyposażenie: - 2 lusterka wsteczne, - światła drogowe, - przednie, tylne i boczne reflektory robocze, - obrotowy fotel operatora, - kierunkowskazy, - możliwość wsiadania na obie strony, - ogrzewana i wentylowana kabina o konstrukcji zapewniającej bezpieczeństwo i dobrą widoczność (proste szyby w kabinie) - radio, - sygnał dźwiękowy, - wycieraczki oraz spryskiwacze przedniej i tylnej szyby, - sygnał akustyczny cofania, - dokumentacja techniczno robocza w języku polskim, - katalog części zamiennych w języku polskim, - pojazd musi być wyposażony w smarownicę nożną, gaśnicę, apteczkę, trójkąt ostrzegawczy, lampę migową, klucz do kół, skrzynkę narzędziową wyposażoną w podstawowy komplet kluczy. Wyposażenie dodatkowe: - łyżka koparkowa podsiębierna 600 mm, - łyżka koparkowa podsiębierna 400 mm, - łyżka koparkowa skarpowa o szerokości nie mniejszej niż 1400 mm i nie większej niż 1800 mm, - pług do odśnieżania montowany na złączu łyżki ładowarkowej, sterowany hydraulicznie lub elektrohydraulicznie z kabiny operatora, dwustronnie skrętny prawo, - lewo o kąt 30 stopni lub o czterech ustalonych pozycjach roboczych, gumowa listwa zgarniająca, wyposażony w koła podporowe lub amortyzację hydrauliczną, szerokość pługa nie mniejsza niż 2400 mm, wysokość odkładnicy nie mniejsza niż 820 mm, zabezpieczenie przed korozją, - koparko- ładowarka musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, - odległość autoryzowanego punktu serwisowego i magazynu części zamiennych oferenta nie dalej niż 180 km od siedziby zamawiającego, - zamawiający nie dopuszcza ofert od dostawców nie będących autoryzowanymi przedstawicielami producenta oferowanej koparko-ładowarki, - wykonawca musi przeprowadzić bezpłatne przeszkolenie 3 operatorów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.26.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • INTRAC Polska Sp. z o.o., Wolica, Al.Katowicka 3, 05-830 Nadarzyn, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 271900,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 271900,00
  • Oferta z najniższą ceną: 271900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 281125,25
  • Waluta: PLN.

Kierownik ZAZ „Swoboda”

                                                                                                                                                                                     /-/ Karol Matczak

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Przemysław Mikołajczyk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (19/12/2011 17:09:30)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (19/12/2011 17:09:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (19/12/2011 17:17:28)
Lista wiadomości