Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: "Dostawę koparko – ładowarki dla Zakładu Aktywności Zawodowej Swoboda"

                                                                                                                     Swoboda, dnia 05.12.2011 r.

Zakład Aktywności Zawodowej "Swoboda"

Swoboda 1

62-850 Lisków

 

Nr sprawy: ZAZ.ZP.271.2.2011

 

 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Zakład Aktywności Zawodowej w Swobodzie na podstawie 92 art. ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na :

 Dostawę koparko – ładowarki dla Zakładu Aktywności Zawodowej Swoboda  

została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez :

 Firmę :

INTRAC Polska  Sp. z o.o. Wolica, 

 Al. Katowicka 3,

 05 – 830 Nadarzyn

za cenę

Cena oferowana netto :

271 900 ,00

Vat : 62 537, 00

Cena oferowana brutto : 334 437,00 

Wybrana oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ i jako niepodlegająca odrzuceniu uzyskała największą liczbę punktów tj. 300,00 pkt ( najkorzystniejsza dla zamawiającego pod względem ceny, wg kryterium wyboru ofert : cena w 100 % ) .

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

  

Nr

oferty

Firma , nazwa , siedziba i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych

Punktów w kryterium cena

Razem punkty w kryterium oceny oferty

1 Bergerat Monnoyeur Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 75

05 – 092 Łomianki

Oddział Wrocław

ul. Wymysłowskiego 5

55 – 080 Nowa Wieś Wrocławska

Oferta

Odrzucona

Oferta

Odrzucona

2

INTERHANDLER Sp. z o.o.

ul. Wapienna 6

87 – 100 Toruń

 

297,00

297,00

3

KOMATSU POLAND Sp. z o.o.

ul. Trakt Brzeski 72

05 – 070 Sulejówek

291,00

291,00

4

INTRAC Polska Sp. z o.o.

Wolica . Al. Katowicka 3

05 – 830 Nadarzyn

300,00

300,00

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje , że w prowadzonym postępowaniu jedna oferta została odrzucona .

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postepowaniu nie został wykluczony żaden wykonawca.

 

4. Środki ochrony prawnej

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych  (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm. ) – VI „Środki Ochrony Prawnej”.

   

Kierownik ZAZ „Swoboda”

     /-/ Karol Matczak

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Przemysław Mikołajczyk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (05/12/2011 15:26:53)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (05/12/2011 15:26:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (05/12/2011 16:00:30)
Lista wiadomości