Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu na:"Dostawę autobusu dla Zakładu Aktywności Zawodowej Swoboda"

Swoboda, dnia 23.11.2011 r.

 

Zakład Aktywności Zawodowej "Swoboda"

Swoboda 1

62-850 Lisków

 

 

Nr sprawy: ZAZ.ZP.271.1/2011

 

ZAWIADOMIENIE

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

            Informuję, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.), zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę autobusu dla Zakładu Aktywności Zawodowej Swoboda”.

Ogłoszenie o powyższym przetargu ukazało się na stronach Biuletynu Zamówień Publicznych dnia 10 listopada 2011 r. pod numerem 293811 - 2011, na tablicy ogłoszeń Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda”  w  Swobodzie oraz na stronie internetowej: bip.liskow.pl.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Wpłynęły dwie oferty, z których każda była na kwotę wyższą od kwoty, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Wobec powyższego zachodziła przesłanka unieważnienia.

 

Uzasadnienie prawne:

Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

   

                                                                                                      Kierownik

                                                                         Zakładu Aktywności Zawodowej „Swoboda”

                                                                                               /-/ Karol Matczak

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Przemysław Mikołajczyk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (23/11/2011 13:16:55)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (23/11/2011 13:16:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (23/11/2011 14:25:34)
Lista wiadomości