Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup paliw stałych wraz z usługą transportową : węgiel kamienny, miał węglowy

Lisków, 12 października 2011 roku.

ROI .ZP.271.3.2011

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Gminy w Liskowie na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w wyniku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na :

na zakup paliw stałych wraz z usługą transportową : węgiel kamienny , miał węglowy

została wybrana do realizacji najkorzystniejsza oferta złożona przez :

Firmę : „ GS „ Agnieszka i Robert Sip Sp. J, ul. 29 Grudnia 2c, 63 - 460 Nowe Skalmierzyce     

za cenę :

- węgiel kamienny - 798,27 zł brutto za 1 t z transportem

- miał węglowy - 554,73 zł  brutto  za 1 tonę z transportem

- węgiel Eko - groszek - 755,22 zł brutto za 1 tonę z transportem

Wybrana oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ i jako niepodlegająca odrzuceniu uzyskała największą liczbę punktów tj. 300,00 pkt ( najkorzystniejsza dla zamawiającego pod względem ceny, wg kryterium wyboru ofert : cena w 100 % ) .

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

 

Nr oferty

Firma ( nazwa ) , siedziba i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt
w kryterium :
cena                           Razem

1.

„ GS „ Agnieszka i Robert Sip Sp. J.
ul. 29 Grudnia 2c
63 - 460 Nowe Skalmierzyce

 

300,00

 

300,00


                                                                   Wójt Gminy Lisków
                                                                    /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Brodziak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (12/10/2011 09:34:45)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (19/10/2011 09:34:58)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (19/10/2011 09:37:44)
Lista wiadomości