Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

Lisków, dn. 4.10.2011

ZP.271.8.2011

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na zakup paliw stałych wraz z usługą transportową : węgiel kamienny , miał węglowy

            Działając na podstawie art. 93 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r nr 113 poz. 759 z późń. Zm. ) Wójt Gminy Lisków informuje, że postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP. 271.8.2011 na zakup paliw stałych wraz z usługą transportową : węgiel kamienny , miał węglowy

zostaje unieważnione

UZASADNIENIE PRAWNE :

Zamawiający unieważnia postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych

UZASADNIENIE FAKTYCZNE :

Postępowanie unieważniono ze względu na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Na powyższą decyzję zamawiającego nie przysługują środki ochrony prawnej ( odwołanie, skarga do sądu ).

 

                                                                                              Wójt Gminy Lisków

                                                                                              /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Brodziak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (04/10/2011 11:53:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (04/10/2011 11:53:52)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (04/10/2011 11:53:52)
Lista wiadomości