Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Koźlątków

Lisków, dnia 25.08.2011 r.

R0I.271.7.2011

INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

            Gmina Lisków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt: "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koźlątków", wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę firmy- PPHU ,,DANBUD" Józef Dancewicz Emilianów 11, 62-840 Koźminek - za kwotę 233 443,82 zł z podatkiem VAT., słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści trzy złote 82/100. Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert -cena uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównania ofert:

Numer

 oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

1.

PPHU PEWNIAK Tomasz Pewniak

ul. Skryta 16, 62-050 Mosina

225,51

192,09

2.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Inżynieryjne KAREX

ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz

z/s Ociąż, ul. Torowa 16

63-460 Nowe Skalmierzyce

279,00

254,67

3.

BUDKOM Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe J. Hofman i K. Kosecki sp.j.

ul. Łódzka 114-120, 62-800 Kalisz

287,61

233,04

4.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych

TURDROG  Zygmunt Kucharski ul. Górnicza 10, 62-700 Turek

279,15

247,20

5.

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp.z o.o.

ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz

297,69

227,67

 

6.

SIDROG Sp. z o.o.

ul. Polna 29, 98-235 Błaszki

233,55

249,51

7.

 

ASBUD Projektowanie i Wykonawstwo Roboty Drogowo-Budowlane inż. Agnieszka Świątek

Rajsko 2, 62-860 Opatówek

263,43

263,82

8.

 

PPHU ,,DANBUD" Józef Dancewicz

Emilianów 11, 62-840 Koźminek

300,00

300,00Wójt Gminy Lisków
/-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Irena Tomaszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (25/08/2011 13:54:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (25/08/2011 13:54:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (25/08/2011 14:00:43)
Lista wiadomości