Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Zawiadomienie o wyborze oferty na: "Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Lisków w roku szkolnym 2011/2012"

Wójt Gminy Lisków                                                                                              Lisków, dnia 02.08.2011 r.

ul. ks. W. Blizińskiego 56

62 - 850 Lisków

Nr sprawy: OR.ZP.271.1.2011                                                           

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY

        Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  uprzejmie informuję,  że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na: „Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Lisków w roku szkolnym 2011/2012" wybrano ofertę Firmy:

Transport Osobowy

Julian Jaszek

Plac Św. Wawrzyńca 2

62 - 840 Koźminek

 za cenę 600,00 zł brutto dziennie

(słownie: sześćset złotych 00/100) brutto.

Oferta spełnia wymagania ustawy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według kryterium oceny ofert - cena, uzyskała najwyższą sumę punktów.

Streszczenie oceny i porównania ofert:

    

 Numer   oferty

 Nazwa wykonawcy

 Liczba uzyskanych punktów  w kryterium CENA

      Razem punkty  w kryterium oceny ofert

     1.

Transport Osobowy    Julian Jaszek          Plac Św. Wawrzyńca 2  62 - 840 Koźminek

                    

300

              

300

 

                                                                                                                 Wójt Gminy Lisków

                                                                                            /-/ Maria Krawiec

                                                                                                                        

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Anna Jóźwiak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Jóźwiak (02/08/2011 13:49:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Anna Jóźwiak (02/08/2011 13:49:28)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Jóźwiak (02/08/2011 15:19:05)
Lista wiadomości