Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Montaż 64 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lisków„

ROI .ZP.271.6.2011

Lisków,  13 lipca 2011 roku.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Urząd Gminy w Liskowie na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych zawiadamia, że w wyniku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na :

„Montaż 64 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lisków„

została wybrana do realizacji najkorzystniejsza oferta złożona przez :

Firmę : GAL-EKO Sp. z o.o., ul. Racławicka 15/19, 53 - 149 Wrocław       

za cenę 542.430,00 z podatkiem VAT, (słownie:  pięćset czterdzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych 00/100.)

Wybrana oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ i jako niepodlegająca odrzuceniu uzyskała największą liczbę punktów tj. 300,00 pkt ( najkorzystniejsza dla zamawiającego pod względem ceny, wg kryterium wyboru ofert : cena w 100 % ) .

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

                                                                                                        

Nr oferty

Firma ( nazwa ) , siedziba i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert,
Liczba punktów w      RAZEM
kryterium: cena

  

1.

GAL - EKO Sp. z o.o.

ul. Racławicka 15/19

53 - 149 Wrocław

 

300,00

 

300,00

2.

AWAS - Systemy Sp. z o.o.

ul. Żegańska 1

04 - 713 Warszawa

 

         285,69

 

         285,69

 3.

EKODREN Naturalne systemy Oczyszczania

ul. Penelopy 17

03 - 642 Warszawa

 

179,10

 

179,10

4.

Zakład Usługowo - Handlowo - Produkcyjny

EKO - INSTAL Sławomir Grabarczyk

ul. Zagórowska 65

62 - 504 Konin

 

281,73

 

281,73

5.

„ROTO-POL" Tomasz Cichecki

Wola Grzymkowa 25a

95 - 070 Aleksandrów Łódzki

 

249,18

 

249,18

 

                                         Wójt Gminy Lisków
                                               /-/ Maria Krawiec     

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Tomasz Brodziak
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (13/07/2011 14:53:45)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (13/07/2011 14:53:45)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (13/07/2011 14:55:10)
Lista wiadomości