Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Ciepielewie”

Lisków, 7 czerwca 2011 roku.

ROI.271.2.2011

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Gmina Lisków na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawiadamia, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na Przebudowę i rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Ciepielewie" została wybrana do realizacji najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę:     

              BUDMAR Sp. z o.o.

              ul. Fabryczna 1

              62-800 Kalisz

za cenę 421 382,73 zł z podatkiem VAT, (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa złote 73/100.)

Wybrana oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ i jako niepodlegająca odrzuceniu uzyskała największą liczbę punktów tj. 300,00 pkt ( najkorzystniejsza dla zamawiającego pod względem ceny, wg kryterium wyboru ofert : cena w 100 % ) .

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

Nr oferty

Firma ( nazwa ) , siedziba i adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

  Liczba pkt       Razem
  w kryterium: 
  cena

1.

Firma Budowlana

KAR - BUD

ul. Wiatraki 10, 62-730 Dobra

 

243,63

 

243,63

2.

Zakład Usług Budowlano-Remontowych

REMBUD

ul. Z. Nałkowskiej 27, 62-740 Tuliszków

Wykonawca wykluczony

oferta
odrzucona

Wykonawca wykluczony

oferta odrzucona

      3.

Przedsiębiorstwo Budowlane

MARO BUD s. c.

ul. Zielona 19, 62-700 Turek

 

265,71

 

265,71

4.

BUDMAR Sp. z o. o.

Ul Fabryczna 1, 62-800 Kalisz

 

300,00

 

300,00

      5.

Firma Remontowo - Budowlana

KLINK - BUD, Sylwester Jasiński

Dębsko 3 a, 62-840 Koźminek

 

262,17

 

262,17

6.

Przedsiębiorstwo Budowlane

„ART - BUD" Andrzej Rygiert

ul. Spółdzielców 9/1, 62-700 Turek

 

233,58

 

233,58

 

                                                   Wójt Gminy Lisków
                                                   /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Irena Tomaszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (07/06/2011 11:20:27)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (07/06/2011 11:20:27)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (07/06/2011 12:39:40)
Lista wiadomości