Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » Biuletyn Informacji Publicznej » Przetargi » Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Informacje o rozstrzygniętych przetargach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: 1. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Trzebienie, 2. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Strzałków

Lisków, dnia 28.04.2011r. 

ROI.ZP.271.4.2011  


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
   
          

Gmina Lisków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na 1. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Trzebienie, 2. Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Strzałków, wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę firmy - PPHU „DANBUD” JÓZEF DANCEWICZ, Emilianów 11, 62-840 Koźminek,    za kwotę 445.761,64 zł z podatkiem VAT., słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 64/100. Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert – cena uzyskała najwyższą sumę punktów. Streszczenie oceny i porównania ofert: 

Numer

oferty
Nazwa i adres wykonawcy Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA Razem pkt w kryterium oceny ofert
1.

PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO-INŻYNIERYJNE „KAREX” 62-800 Kalisz,
ul. Piwonicka 12 z/s Ociąż, ul. Torowa 16,
63-460 Nowe Skalmierzyce

280,26 280,26
2. „POL-DRÓG PIŁA” Spółka z o.o.64-920 PIŁA, ul. Wawelska 106 222,84 222,84
3. Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów sp.z o.o.
ul. Częstochowska 95, 62-800 Kalisz
273,81 273,81
4. „SIDROG” Sp. z o.o.98-235 Błaszki, ul. Polna 29 273,81 273,81
5. ASBUD Projektowanie i WykonawstwoRoboty Drogowo-Budowlane inż. Agnieszka Świątek, Rajsko 2, 62-860 Opatówek 295,56 295,56 
6. ZAKŁAD BUDOWLANO-DROGOWY„KALDROG” Damian Dzikowski, 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 196 279,33 279,33
7.  PPHU „DANBUD”, Józef  Dancewicz   Emilianów 11, 62-840 Koźminek 300,00 300,00

                              

                                                         
Wójt Gminy Lisków
                                                         /-/ Maria Krawiec

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji:
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Marcin Kozłowski (28/04/2011 21:52:19)
  • zaakceptowanie treści informacji: Marcin Kozłowski (14/09/2011 18:02:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Marcin Kozłowski (28/04/2011 22:02:45)
Lista wiadomości